Ideoita tuotannon kehittämiseen 

Fastems on julkaissut uuden version MMS (Manufacturing Management Software) -tuotannonhallintaohjelmistostaan. Uudessa MMS 8 -versiossa on mukana mm. CNC-automaation älykkyyttä lisäävä MMS Insights -moduuli, joka tarjoaa käyttäjälle ideoita ja ehdotuksia tuotannon kehittämiseen. Lisäksi ohjelmiston käyttäjäkokemusta on kehitetty ja lisätty mukaan toimintoja, jotka tukevat modulaaristen kiinnittimien käyttöä.

Fastemsin mukaan MMS Insights -moduuli tarjoaa käyttäjälle huomioita ja ehdotuksia tuotantoprosessien parantamiseksi automaatiojärjestelmästä kerätyn tiedon perusteella integroidut koneet ja tietojärjestelmät mukaan lukien. MMS tarkistaa tuotannon ja tekee ehdotuksia esimerkiksi tiettyjen työkalujen tai kiinnikkeiden lisäämisestä tai poistamisesta käyttöasteiden perusteella, tai NC-ohjelman ajoaikojen päivittämisestä tarkemman tilausaikataulun saamiseksi.

Uusi versio on aiempien MMS-versioiden tapaan suunniteltu tuotannon tehostamiseen, ja se tarjoaa käyttäjille mm. laajan valikoiman vaihtoehtoja automatisoituun tuotannon suunnitteluun, kuten tuotantoresurssien – esimerkiksi työkalujen, raaka-aineiden, NC-ohjelmien, kiinnittimien – ennalta valmisteluun. Käyttäjät voivat toteuttaa tuotantoa ennakoivasti, mikä johtaa korkeampaan koneiden käyttöasteeseen, lyhyempiin läpimenoaikoihin ja pienempään keskeneräisen tuotannon määrään.

Helppokäyttöisyyttä uusilla ominaisuuksilla ja joustavuutta modulaaristen kiinnittimien myötä

​​Yhden koneen palettiautomaatiojärjestelmien käyttäjille uusi versio tarjoaa nyt uuden yhden näkymän käyttöliittymän, jossa on mukana palettien tilaus vetämällä ja pudottamalla, sekä MMS EasyRoute -toiminto, joka mahdollistaa uusien työkappaleiden lisäämisen tuotantoon alle minuutissa. Lisäksi uuden tilausgeneraattorin avulla on mahdollista luoda tuotantotilaukset automaattisesti käyttäjän määrittelemien sääntöjen mukaan. Järjestelmä voi esimerkiksi ylläpitää automaattisesti tiettyä varastotasoa tai tuottaa toistuvan erän säännöllisin väliajoin.

Useiden erilaisten kiinnittimien käyttäjille mukana on uusi valinnainen resurssien hallintamoduuli, joka mahdollistaa modulaaristen kiinnittimien käytön ja siten suuren tuotannonvaihtelun vähemmillä paleteilla. Modulaaristen kiinnittimien käyttö pienentää investointikuluja, säästää tilaa palettien varastoinnissa sekä säästää aikaa, kun kiinnittimien rakennustyötä on vähemmän.

MMS 8 -versio on saatavilla uusiin Fastemsin automaatiojärjestelmiin ja päivityksenä jo olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin tämän kevään aikana.