Tilaa ja uutta teknologiaa kiuasvalmistukseen – Harvia tehostaa tuotantoaan Muuramessa

Harvia vahvistaa Muuramen tehtaansa tuotantokapasiteettia uusin tila- ja teknologiainvestoinnein. Kooltaan 1200 neliömetrin laajennukseen sijoittuu uusi Prima Powerin toimittama ohutlevyn käsittelyn tuotantolinja. Samalla uudet järjestelyt tuovat lisäkapasiteettia yrityksen kokoonpanon tarpeisiin.

Onko jotakin tyypillisesti suomalaisempaa toimintaa kuin saunominen?

Niinpä, mutta kiinnostaa se saunominen muuallakin maailmassa ja vieläpä enenevästi.

Sanotaan nyt vaikka Yhdysvalloissa, Australiassa saakka.

Yksi suomalainen toimija, joka tuntee niin täkäläisen härmäläisen saunomisen kuin kansainvälisetkin kuviot on Muuramessa pääpaikkaansa pitävä Harvia.  

Harvian tuotteita ovat ratkaisut yksittäisistä kiukaista kokonaisiin saunapaketteihin. Lauteilla Muuramen tehtaan näyttelytilassa fiilistelevät Harvian Tuomo Kakkonen (vasemmalla) ja Mika Suoja sekä Prima Powerin Ilkka Hunnakko.

Vuonna 1950 aloittanut Harvia valmisti alkuaan puukiukaita Suomen markkinoille, täydensi sittemmin tarjontansa sähkökiukailla, ja kun pikkuhiljaa kansainvälistyvässä Suomessa kiinnostuttiin 1980-luvulla vientimarkkinoiden mahdollisuuksista, mukana oli myös kasvuhakuinen Harvia.

Tänä päivänä yrityksen tuotteet tunnetaan maailmalla laajalti.

”Kovaa jalkatyötä se vaati, mutta työn kautta päämarkkina-alueitamme ovat jo pitkään olleet kotimaan ja Pohjoismaiden lisäksi mm. Saksa ja Yhdysvallat. Myös Venäjä oli pitkään sellainen, sen tilalle haemme uusia markkinoita. Japanista esimerkiksi niitä on löytynytkin”, kertoo Mika Suoja, Harvian tuotanto- ja hankintajohtaja.

Puulla, sähköllä, infrapunalla

Tänä päivänä Harvia on yksi keskeisistä toimijoista maailman sauna- ja spa-markkinoilla.

Mallisto kiukaita ja kiuaskomponentteja ja sauna- ja spa-ratkaisuja on laaja.

”Valmistamme puukiukaita ja sähkökiukaita, infrapunalähteitä ja höyrysaunojen höyrygeneraattoreita. Meiltä voi hankkia yksittäisen kiukaan tai vaikka koko saunapaketin yksityiskohtineen kerralla. Myös kokonaisia infrapunasaunoja toimitamme, ne ovat kasvava segmentti. Asiakkaitamme ovat niin kuluttaja-asiakkaat kuin hotellit ja kylpylätkin”, Suoja toteaa.

Vuodenvaihteessa asennettu sähköservotoiminen Shear Brilliance-lävistys/kulmaleikkuukone tehostaa alkupään kiuastuotantoa Harvialla Muuramessa.

Konserni, pörssiyhtiö Harvia, työllistää eri puolilla maailmaa yli 800 sauna-ammattilaista, ja tehtaita on niin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa kuin Aasiassakin.

Vuonna 2021 tehtiin 179,1 miljoonan euron liikevaihto, mistä yli kolme neljännestä tuli Suomen ulkopuolelta. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 64,2%.

”Pandemia-aikana saunoja on rakennettu ja uusittu vauhdilla. Samaan aikaan muutenkin kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin kasvaa, ja saunominen on siinä trendissä vahvasti mukana”, taustoittaa Suoja.

Kehitystä Muuramessa

Harvian päätoimipaikka sijaitsee Muuramessa, missä yhtiöllä toimii myös sen suurin tuotantolaitos. Kiukaita tehdään suurilla volyymeilla, neljännes konsernin työntekijöistä, reilu 200 henkilöä, työskentelee Muuramen tehtaalla. 

Vahvan kysynnän merkeissä Harvia kehittää tuotantoaan parhaillaan Muuramen päätoimipaikallaan uusin investoinnein. Tehtaalla toteutettiin viime vuonna laajennus, mikä samalla loi mahdollisuudet investoinneille uuteen levytyöteknologiaan.

Muurameen rakennettiin noin 1200 m2:n uusi tehdashalli, jonne sijoittuu nyt myös servoteknologiaa hyödyntävä Prima Powerin uusi Shear Brilliance-kulmaleikkuukone.

”Kyseessä on uuden sukupolven nopea sähköservokone monipuolisin lävistys- ja leikkausominaisuuksin, lastaus- ja purku- ja pinontalaittein sekä kehittynein muotoiluoptioin laajalla työkalupaketilla. Linja mahdollistaa myös miehittämättömän ajon”, kertoo Prima Powerin myyntipäällikkö Ilkka Hunnakko.

Aiempaan konekantaan verraten uuden SB:n etuja ovat pienet ylläpitokustannukset, korkea käyttöaste sekä servoteknologian kautta pienemmät ympäristövaikutukset. Ohjelmointihommissa on Vesa Pyöriä.

Tehtaan levytyökonekantaa täydentää uutena yksikkönä myös kompakti ja niin ikään sähköservotoiminen Prima Power Punch Sharp -lävistyskone varustettuna levyn lastaus-ja purkulaitteisto Compact Expressilla, joka niin ikään mahdollistaa miehittämättömän tuotannon.

”Koneet lisäävät tuotantokapasiteettiamme. Tuotanto tehostuu, aiempaan konekantaamme verraten etuja ovat pienemmät ylläpitokustannukset, korkeampi käyttöaste ja tehostuva materiaalinkäyttö, kaikki merkittäviä asioita suurten sarjojen valmistuksessa. Teemme täällä pitkälti yli 100 000 kiuasta vuosittain”, Mika Suoja kertoo.

”Tuotannossa syntyvän jätteen määrä vähenee edelleen. Sähköservoteknologian yksi etu ovat myös pienemmät ympäristövaikutukset.”

”Investoinnit lisäävät suoraan tuotannon alkupään kapasiteettia jopa 25 % ja mahdollistavat kipeästi kaivatun lisäkapasiteetin rakentamisen sähkökiukaiden kokoonpano-osastolle. Samalla uusi layout tehostaa sisälogistiikkaa”, kertoo tuotantopäällikkö Tuomo Kakkonen.

Punch Sharp on kompakti servotoiminen lävistyskone. Se kuuluu samaan investointipakettiin uuden SB:n kanssa.

2,5 miljoonan euron investointikokonaisuus

Vuodenvaihteen tienoilla asennetut uudet koneet ovat tehtaalla toiminnassa, ja tilajärjestelyt Muuramessa jatkuvat. Valmista pitäisi tulla syksyyn mennessä.

Investointien kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa.

”Kyseessä on meille mittava satsaus tuotannon kehittämiseen. Samaan aikaan olemme vahvistaneet tuotantoamme myös muilla tuotantolaitoksillamme. Yksi painopiste on Yhdysvalloissa. Pohjois-Amerikassa konsernin palettiin kuuluvien sauna- ja spa-tuotteiden kysyntä on kasvussa ja olemme vastanneet kysyntään siellä mm. tuotantotiloihin investoimalla”, Suoja sanoo. 

Harvia jatkaa vahvassa vauhdissa ja jatko kasvuyrityksessä nähdään positiivisena materiaalien ja komponenttien saatavuusongelmiin ja hintakehitykseen liittyvistä nykyhaasteista huolimatta. Niihin on pyritty vastaamaan esimerkiksi materiaalivarastoja kehittämällä.

Saunan olemus ja kiuasmalli on kulttuurikysymys. Harvian Muuramen näyttelytiloissa pääsee tarkastelemaan myös Harvian Saksan ja Amerikan tehtaiden malleja.

”Tuotekehityspuolella mm. ainakin Euroopassa yksi mielenkiintoinen teema jatkossa ovat puukiukaiden rakenteisiin ympäristösäännösten myötä lähivuosina vaadittavat muutokset. Puukiukaita on Suomen mökeillä käytössä paljon ja haaste on kiintoisa. Suunnittelumme on työskennellyt jo kauan tämän teeman parissa ja uusia ratkaisuja on olemassa”, kertoo Mika Suoja.

Kaikkiaan Suomessa on kiukaita Harvian miesten mukaan parisen miljoonaa. Huomionarvoista on, että niistä kymmenisen prosenttia, peräti 200 000 kiuasta, uusiutuu vuosittain. Maailmalla kiukaiden kokonaismääräksi lasketaan noin 15 miljoonaa.

Kari Harju