EK: Teollisuu­sin­ves­toinnit vahvassa kasvussa

Teollisuusinvestoinnit kasvavat tänä vuonna vahvasti. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 24 prosenttia edellisvuoteen nähden.

Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2022 noussee 10,5 miljardiin euroon. ”Epävarmuus Venäjän hyökättyä Ukrainaan ei onneksi näy yritysten investointiaikomuksissa. Tänä vuonna luvassa on reipasta kasvua, joka on positiivinen uutinen Suomen taloudelle. Kasvu painottuu vahvasti kiinteisiin investointeihin, joten luvitus on tärkeässä roolissa hankkeiden toteutumisen ja Suomen vihreän siirtymän kannalta”, toteaa EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Kasvu keskittyy kiinteisiin investointeihin ja energiaan. Kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan tänä vuonna 7,4 miljardia euroa, joka on 34 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna 3,1 miljardia euroa ja kasvua viime vuoteen nähden olisi 5 prosenttia. Energiateollisuuden investoinnit kasvaisivat tänä vuonna 38 prosenttia ja niiden arvo olisi 3,8 miljardia euroa.

Teollisuuden investointiasteen ennakoidaan nousevan tänä vuonna yli 24 prosenttiin. Investointiaste on viimeksi ollut tätä korkeampi 2000-luvulla vain vuonna 2009.

Teollisuusinvestoinnit ovat kasvussa, mutta palveluinvestoinnit supistuvat hieman, ja erityisesti liikenteessä ja matkailu- ja ravintola-alalla. Palveluinvestointien kannalta ongelma on erityisesti työperäisen maahanmuuton hitaat lupaprosessit.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Kevään 2022 aikana tehtyyn tiedusteluun vastasi noin 650 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 200 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.