Lametal Oy investoi kasvuun ja tuotannon tehostamiseen

Lametal Oy sijaitsee Lapinlahdella noin 60 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen. Yritys on kehittänyt ja markkinoinut erilaisia lumityö- ja harjalaitteita jo yli 40 vuotta. Tuotannon konekanta Lapinlahdella vahvistui hiljattain G-Weiken laserleikkausteknologialla.

Lumityö- ja harjalaitteita yritys valmistaa Stark-tuotemerkillä.

Stark-tuotteet ovat saaneet alkunsa 1980-luvun alkupuolella, jolloin niiden kehityksen ja valmistuksen aloitti PK – Peltosalmi Oy. Ensimmäinen tuote oli traktorin etunostolaite, joka sai pian seurakseen puskulevyn, avoharjan ja alueauran. Vuonna 1987 tuoteoikeudet siirtyivät Lapinlahden Metallityölle, joka myöhemmin muutti nimensä Lametal Oy:ksi.

1990-luvulla tuotevalikoima laajentui käsittämään myös nivelaurat, keräävät harjakoneet, hiekoittimet ja siipilumikauhat. 2000-luvulla yrityksen markkina-alue on kasvanut Suomen rajojen ulkopuolelle pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Erikoissovelluksia lentokentille ja satamiin toimitetaan globaalisti.

Työlaitteita kiinteistöjen ja taajamien hoitoon

Lametal Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi työlaitteita pyöräkuormaajiin, kiinteistönhoitokoneisiin, traktoreihin ja kaivukoneisiin. Yrityksen päätuotteita ovat erilaiset lumityö- ja harjalaitteet kiinteistöjen ja taajamien hoitoon.

2000-luvulla yrityksen markkina-alue on kasvanut voimakkaasti Suomen rajojen ulkopuolelle ja nykyisin Lametal on erittäin vahvasti vientiyritys. Nykyisin tuoteperheeseen kuuluu laaja valikoima erilaisia lumiauroja, harjalaitteita, hiekan- ja suolanlevittimiä, tielanoja sekä mm. lentokenttien ylläpitoon valmistettuja erikoislaitteita.

”Stark-tuotteet ovat yrityksen mukaan alan johtavien urakoitsijoiden valinta, kun tarvitaan laadukkaita työlaitteita aurakseen, hiekoittamiseen ja harjaukseen. Ne ovat kuuluisia toimivuudestaan, kestävyydestään sekä teknisistä ominaisuuksistaan”, kertoo yrittäjä/toimitusjohtaja  Lassi Mehtonen Lametal Oy:stä.

”Työlaitteet liitetään osaksi peruskonetta, joka voi olla traktori, kiinteistöhuoltokone, pyöräkuormaaja tai kaivuri. Työntuottavuus riippuu paljon siitä, millaiset työlaitteet peruskoneeseen liitetään. Laadukkaat Stark-työlaitteet ovat järkevä valinta, kun tehokkuus ratkaisee.”

Stark Relax U-aura asiakkaan värisävyissä.

Lisää konkreettista tehokkuutta valmistusvaiheisiin

Stark-tuotteiden tuotekehityksen myötä on syntynyt keksintöjä ja patentteja työlaitteisiin, kuten Relax-teräjärjestelmä, siiven kääntöjärjestelmä Smooth Motion, kelluntajärjestelmä Floating Frame, työlaitekiinnikejärjestelmä Stark Fif, Precise Spread-teknologia ja tielanan ohjaustoiminto Crab Steering sekä Sweeper Floar System.

Lametalin toiminnan laajentuessa haluttiin käyttöön myös korkeatasoiseen tuotekehitykseen verrattava laserleikkausjärjestelmä ja yrityksessä satsattiin uuteen kuitulaserteknologiaan.

Lametal Oy on ehtinyt jo miehen ikään, joten tuotekehityksen ja valmistuksen historiaa ja kokemusta on kertynyt työvuosissa vuosikymmeniä. Toisaalta markkinat ovat kasvaneet yhdessä tuotekirjon kanssa ja yrityksellä on ollut selkeä tarve kasvattaa ja tehostaa tuotantoa.

Yrityksellä on myös viimeisintä huutoa oleva NC-särmäyskone, joka on hankittu viime keväänä. Yhdessä laserleikkaimen kanssa suurin osa tuotteiden teräskomponenteista voidaan valmistaa omana tuotantona.

”Yksi merkittävä syy uuden laserin hankintaan oli tuotteiden nopeampi läpäisyaika valmistuksessa. Uuden kuitulaserin käyttökulut ja varsinkin huoltokulut ovat niin paljon pienemmät, että pelkästään ne oikeuttivat investoinnin”, kertoo Lassi Mehtonen.

Yrityksen osaamisessa ja nykyaikaisessa laitekannassa yhdistyy ohjelmisto- ja käsityötaito ja millin tarkka teollinen tuotanto, jolloin pystytään toimittamaan niin pienen kuin suuren asiakkaan haluamat yhteistyöprojektit ja täyttämään vaatimukset eri kehitystöissä.

G-Weike -laserin edessä oikealla tuotantopäällikkö Janne Pelkonen, keskellä yrittäjä Lassi Mehtonen Lametal Oy:stä, sekä Rensin Joni Niittymäki.

Monipuoliset vaatimukset uudelle laserille

Hankittavalle järjestelmälle asetettiin monipuoliset vaatimukset.

Laserjärjestelmän piti pystyä tehokkaasti ja nopeasti leikkaamaan yrityksen keskeiset tuotteet materiaalien kirjon ollessa pääsääntöisesti vaihteleva ja paksuudeltaan jopa 3-25 mm. Materiaalien puolesta 6000w kuitulaseri on riittävän tehokas. Lainsäädännön, työturvallisuuden ja huoltovarmuuden vaatima täysin koteloitu kone oli pakollinen, jolloin myös pölyn ja savun hallinta on helpompaa ja toisaalta haluttiin mahdollisimman vähän tilaa vievä kone 2000x4000mm työalueella käytetyn levykoon vuoksi.

Hankinnassa oli tietenkin huomioitava yrityksen liiketoimintaan sopiva hinta sekä maahantuojan tunnettavuus ja huoltokyky. Henkilökunta kävi tutustumassa Rensiin ja G-Weike kuitulaseriin ja sen leikkausominaisuuksiin jo käytössä olevalla asiakkailla Pohjanmaalla.

Oman kuvionsa koneen toimitukseen toi se, että koneen oli sovittava olemassa oleviin suunnittelujärjestelmiin saumattomasti. Myös käytettävien materiaalinen hinnoista johtuen automaattinen sijoittelu eli autonestaus oli arvostettu ominaisuus. Lisäksi G-Weiken mukan toimitettava erillinen CypNest-ohjelmisto voi tehdä nestit koko päiväksi ja samalla määritellä kappaleiden hinnat ja leikkuuajat.

Kokemuksesta tiedettiin savun poiston olevan ongelmallista, joten G-Weiken pneumaattisesti toimiva kohdejärjestelmä, jossa savukaasujen imu tapahtuu leikkauskohdan alapuolella, oli merkittävä osa päätöksessä.

Jo alun perin konetta valittaessa päätettiin käyttää laser-paineilmakompressorin paineilmaa leikkauskaasuna ja suodattaa leikkauksen synnyttämät kaasut takaisin sisälle päästettäviksi lämmityskulujen pienentämiseksi.

Lametal Oy halusi myös täydellisen ”avaimet käteen” toimituksen asennuksineen ja koulutuksineen. Tärkeätä oli myös tilansäästön vuoksi pystyä asentamaan kone ”kahteen kerrokseen”. Tiedossa oli jo ennestään, että Rensillä ja sen asennusinsinööreillä oli kokemusta avaimet käteen toimituksista kymmenien laserien toimittamisesta.

Satsaus tulevaisuuteen

Joulukuun alussa (6.12.2022 ensileikkaus itsenäisyyspäivän kunniaksi) asennettu G-Weike LF4020GA 6 kW:n kuitulaseri on yrityksen mukaan iso tekijä, kun lähdetään hakemaan lisää kasvua vientimarkkinoilta.

”Investoinnin avulla pystymme tarjoamaan tulevaisuudessa hieman laajempaa tuotevalikoimaa, sekä tehostamaan toiminnan laatua ja toimitusten aikatauluja. Myös uusien Kuorma-auto sovitteisten työlaitteiden ja tienvarsiniittokoneiden kehitys tehostuu merkittävästi”, toteaa Lassi Mehtonen.

”Alkukokemusten jälkeen olemme olleet tyytyväisiä hankintaamme ja sen tuomaan valmistusmahdollisuuksien lisäykseen tuotteidemme tekemisessä ja voimme katsoa eteenpäin positiivisin mielin,” tuumaa Lassi Mehtonen.