Y-akselin sorvaus kaikkiin suuntiin

Sandvik Coromant on julkaissut uuden menetelmän, jonka avulla voidaan sorvata monimutkaisia muotoja ja taskuja yhdellä työkalulla. Y-akselin sorvauksella voidaan muun muassa nopeuttaa työkierron aikoja, parantaa työkappaleiden pinnanlaatua ja tehdä koneistuksesta vakaampaa.

Sorvauksessa on otettu viime vuosina uusien innovaatioiden myötä valtavia harppauksia eteenpäin. Tällaisiin lukeutuvat esimerkiksi PrimeTurning kaikkiin suuntiin, epälineaarinen sorvaus ja interpoloiva sorvaus. ”Voisi sanoa, että nämä edistysaskeleet sekä nykykoneiden ja CAM-ohjelmistojen edistyneet ominaisuudet ovat viitoittaneet tietä uudelle Y-akselin sorvausmenetelmälle”, kertoo Sandvik Coromantin sorvaustuotepäällikkö Staffan Lundström.

”Uusien työkalujen ja uuden menetelmän ansiosta voimme seuraavaksi ryhtyä selvittämään, millaisia mahdollisuuksia tämä menetelmä voi tarjota asiakkaillemme.”

Monimutkaisia muotoja yhdellä työkalulla

Miten Y-akselin sorvaus siis toimii? Kuten nimikin jo kertoo, uudessa menetelmässä käytetään Y-akselia, ja kaikkia kolmea akselia käytetään koneistuksessa samanaikaisesti. Työkalu pyörii oman akselinsa ympäri, terä on sijoitettu koneistusta varten Y–Z-tasolle, ja jyrsintäkaran akseli interpoloi sorvauksen aikana. Näin yhdellä työkalulla voidaan koneistaa monimutkaisia muotoja.

Y-akselin sorvauksella on lukuisia etuja. Mahdollisuus koneistaa useita muotoja vain yhdellä työkalulla nopeuttaa työkierron aikaa. Koska työkalunvaihtoja ei tarvita, työkappaleeseen tulee vähemmän todennäköisesti eri työkaluilla koneistettujen kohtien välisiä pinnan epäsäännöllisyyksiä. Suurin osa lastuamisvoimista kohdistuu koneen karaan, mikä parantaa vakautta ja vähentää värinäriskiä. Vakioasetuskulma parantaa lastunhallintaa huomattavasti ja helpottaa lastutukosten välttämistä.

Kaksi uutta työkalua

Y-akselin sorvauksen tueksi on kehitetty kaksi uutta työkalua. Uusi CoroTurn Prime ‑versio soveltuu akseleiden, laippojen ja pääteuria sisältävien työkappaleiden käsittelyyn. Kiskokiinnitettäviä CoroTurn TR ‑profiiliteriä ja pyöreitä CoroTurn 107 ‑teriä käyttävä CoroPlex YT ‑kaksoisterä soveltuu erinomaisesti taskuja ja syvennyksiä sisältävien työkappaleiden käsittelyyn. Y-akselin sorvaus soveltuu siis samanaikaiseen kolmiakseliseen sorvaukseen jyrsintäkaran akselin interpolaatiolla. Uusia työkaluja voidaan myös käyttää staattisessa tilassa lukitsemalla kara, jolloin voidaan käyttää joustavaa kaksiakselista sorvausta nopeilla terän käännöillä. Menetelmä soveltuu kaikille materiaaleille ja edellyttää monitoimikonetta, jossa on mahdollisuus jyrsintäkaran akselin interpolaatioon sorvauksen aikana.