Avainsana-arkisto: Cenic Finland

GibbsCAM Intermediate Tooling (työkalulohkokirjasto)

GibbsCAM on suunniteltu tehokkaaksi ohjelmointityökaluksi viisiakseliseen työstöön ja haastavien MTM-työstökoneiden CNC-ohjelmointiin. GibbsCAMin avulla saadaan myös tehoa perustyöstökoneille, kuten revolverisorveille ja koneistuskeskuksille.

Neljäpaikkainen työkalulohko.

Revolverisorvien etuna on työkaluvaihdon nopeus. Rajoitteina on kuitenkin työkalupaikkojen vähyys (usein vain 12 paikkaa).

Rajoitetta tuo lisää sisäpuolisten sorvausterien ja pyörivien työkalujen sijoittelu, niin että ne eivät ole työstettäessä toistensa tiellä. Useimmissa revolverityppisissä konekonstruktioissa ei ole B-akselia, joten vinoja työstöjä ja porauksia ei pysty tekemään.

Vinojen pintojen jyrsinnän ja vinojen reikien porauksen ohjelmointi säädettävällä kulmapäällä.

Lisää ominaisuuksia käyttöön

GibbsCAM:in vakiovarustukseen kuuluva Intermediate Tooling IMT (työkalulohkokirjasto) eliminoi nämä rajoitukset. Työkalunpitimen ja revolverin välissä on vielä työkalulohko, johon työkalunpidin kiinnitetään.

GibbsCAMiin saadaan työkalutoimittajien työkalulohkojen 3D-malleista tehtyä kirjasto, jonka avulla saadaan paljon enemmän ominaisuuksia irti työstökoneista.

Työkalupaikkoja työkalulohkojen avulla

Revolverisorvin työkaluryhmä, jossa on revolveri, työkalulohkot ja työkalunpitimet.

Työkalupaikkoja saadaan revolverisorviin lisää hankkimalla monipaikkaisia työkalulohkoja. GibbsCAMin Intermediate Tooling toiminnon avulla saadaan ohjelmoitua nämä lohkot ja ne saadaan myös mukaan konesimuloinnin kolarinvalvontaan. Konesimulointi tässä tapauksessa säästää koneaikaa, sillä työkalujen sijoittelu ja testaus voidaan tehdä PC:llä.

Koneistuskeskuksiin saadaan myös säädettävien kulmapäiden ja GibbsCAMin Intermediate Toolin- toiminnopn avulla lisää vapausasteita.

Vapausasteita saadaan lisää, sillä IMT:n avulla saadaan toteutettua myös säädettävien kulmapäiden ohjelmointi revolverisorveilla sekä koneistuskeskuksilla. GibbsCAMeja edustaa Cenic Finland Oy.

Cenic muutti Linnakallioon – Ohjelmistoja ja täsmäkoulutusta

Cenic Finland Oy on muuttanut ja toimii nyt uusissa tiloissa Pirkkalan Linnakalliossa. Muutto toi lisää tilaa yrityksen koulutustoiminnoille ja sujuvan sijainnin Tampereen läntisen ohitustien varrelle.

Cenic Finland on konepaja-automaation ohjelmistoihin, koulutukseen ja NC-ohjelmointiin erikoistunut yritys.

Cenic myy useita metallialan ohjelmistoja Suomessa, ja keskeisin niistä on GibbsCam, CAD/CAM-ohjelmisto, mikä soveltuu lastuavan työstön NC-ohjelmointiin aina kaksiakselisista työstökoneista moniakselisiin MTM-työstökoneisiin saakka. Lisäksi paletissa on useita ohjelmia alan suunnitteluun, tuotantoon, tiedonsiirtoon sekä dokumentointiin.

Ohjelmistoja, koulutusta ja ohjelmointeja

Ohjelmistomyynnin lisäksi koulutus ja ohjelmointityöt yrityksille ovat Cenicin keskeistä toimintaa.

”Tämän päivän tuotantokoneet ovat huippuominaisuuksin varustettuja tuotteita, samoin niiden käyttöön liittyvät ohjelmistot ovat hyvin monipuolisia. Jotta koneista ja ohjelmistoista saadaan hyöty irti, tarvitaan osaavaa henkilöstöä niitä käyttämään. Tämä koulutus on meidän tehtäväkenttäämme, ja siinä on apuna juuri pitkä käytännön kokemuksemme NC-koneistuksesta ja ohjelmoinnista eri ohjausjärjestelmillä. Pystymme toteuttamaan myös CNC-koulutusta eri koneiden ohjauksille meidän simulaattoreilla tai asiakkaan tiloissa kyseisellä koneella”, kertoo Cenicin toimitusjohtaja Petri Niittynen.

Cenic tarjoaa alan yrityksille koulutuspaketteja, jota räätälöidään asiakkaan tarpeisiin ja konekantaan. Tyypillisiä ovat Niittysen mukaan muutaman päivän alan paketit, joiden opit saadaan välittömästi koulutuksen jälkeen yrityksissä suoraan käyttöön.

”Tämä kysyntä koulutukselle, mikä kattaa niin ohjelmoinnin kuin käytännön koneistuksenkin toiminnot, on kasvanut viime aikoina vahvasti. Lisäksi teemme yrityksille laajasti ohjelmointeja eri tarpeisiin, viime aikoina mm. 5-akseliohjelmoinnit ovat työllistäneet kovasti”, Niittynen toteaa.

Uudet tilat toivat lisää tilaa yrityksen toiminnoille, kertoo Petri Niittynen.

Uutta tilaa hyvällä sijainnilla

Juuri toiminnan kehittymiseen ja varsinkin koulutustoiminnan kasvuun liittyen Cenic siirsi toimintansa hiljattain Tampereen Hervannasta vastarakennuttuihin tiloihin Pirkkalan Linnakallion alueelle.

”Saimme muuton myötä mukavasti tilaa koulutuksen käyttöön, ja oheen hyvät konttoritilat. Yksi etu tässä paikassa on sijainti. Tilamme sijaitsee tässä Tampereen läntisen ohitustien varrella, mihin on helppo tulla mistä päin tahansa.”

”Mukava seikka on sekin, että Linnakallion alueella toimii muitakin metallin toimijoita, ja lisää on tulossa”, toteaa Petri Niittynen.

Yritys muutti Pirkkalaan alkukesällä. Samalla uusien tilojen ohella yrityksen henkilöstö vahvistui yhdellä uudella ammattilaisella. Vahvan koneistus- ja ohjelmointitaustan omaava Iiro Sipilä toimii nyt Cenicillä CAM-asiantuntijana.

Kari Harju