Jyrsintäkapasiteettia kolmen metrin työalueelle

DMG Mori uudistaa jyrsinkonetarjontaansa. Uusi DMF 300|8 mahdollistaa kolmimetristen kappaleiden käsittelyn tasaisella suorituskyvyllä koko mitaltaan. Työalue on aiempaa kookkaampi, ja työalue voidaan myös jakaa, jolloin voidaan haluttaessa käsitellä lyhyempiä kappaleita joustavasti kahdessa erillisessä työtilassa.

DMG Morin DMF-sarjan sisältää liikkuvapylväisiä jyrsinkoneita eri kokoluokkiin.

Valmistaja esitteli sarjaan hiljattain uudistetun 200|8-mallin, ja nyt sarja täydentyy sitä kookkaammalla 300|8-mallilla.

Koneessa on 3300 mm:n pöytä, ja työalue (3000 x 800 x 850 mm) kaikkineen on valmistajan mukaan 60 prosenttia aiempaa kookkaampi. Tämä johtuu siitä, että koneen työkalunvaihtojärjestelmä on toteutettu uudella tavalla, mikä tuo käyttöön lisää työtilaa. Työkalunvaihto tapahtuu nyt työpöydän takana, minkä myötä koko kiinnitysalue on koneistuskäytössä.

Uuden DMF 300|8 työalue on lähes kaksi kolmannesta aiempaa isompi. Ulokkeelinen Y-akseli lisää tarkkuutta koko työalueella.

Samasta syystä kone voidaan varustaa 400 mm: n pituisilla työkaluilla, mikä on kokoluokassa harvinainen ominaisuus.

300|8 DMF voidaan varustaa myös optiona integroidulla pyöröpöydällä, kahdella integroidulla pyöröpöydällä tai A-akselina toimivalla lisäpöydällä. Yksi käyttötapa on työalueen jakaminen kahteen osaan, jolloin toista puolta voidaan käyttää asetuksiin samaan aikaan kun toisella puolella koneistetaan.

Uuden DMF 300|8: n myötä valmistaja esittelee lisäksi kiintoisan piirteen DMF-sarjaan: nyt myös jyrsintä-sorvaus-ominaisuus on mahdollinen, kone voidaan varustaa FD-pyöröpöydällä vaativia ja jyrsintä-sorvaustöitä varten. Ominaisuus on nyt saatavana myös DMF 200|8-malliin, samoin kuin   valinnainen A-akseli, mikä sopii hyvin mm. suurten akselien työstämiseen.

3,300 mm:n pöytä mahdollistaa myös hyvin pitkien jyrsintäkappaleiden käsittelyn.

Konsepti tarkkaan koneistukseen

Konekonsepti uutuudessa on muiden DMG Morin liikkuvapylväisten jyrsinkoneiden kaltainen.

Ulokkeelinen Y-akseli lisää koneen suorituskykyä, sillä sen myötä karaa voidaan käyttää enimmäisteholla riippumatta karan asennosta koko työskentelyalueella. Tehokas jäähdytysjärjestelmä ja suorakäyttöiset kuularuuvit Y- ja Z-akseleilla puolestaan ovat takaamassa pitkän aikavälin työtarkkuutta.

Peruskokoonpanossaan DMF 300|8:n maksiminopeudet ovat 50 m/min ja X-akselin lineaarikäyttöoption myötä päästään 80 metriin minuutissa. SpeedMASTER-karoja on optiona laaja valikoima.

DMF 300|8:n ohjausvaihtoehdot ovat vakiona CELOS ja Siemens, Heidenhain on lisävaruste. DMF 300|8 on helppo integroida digitaalisiin infrastruktuureihin, ja koneen tuottavuutta voidaan lisätä juuri DMF:lle suunniteltujen teknologiasyklien avulla.

Esimerkiksi vapaasti kääntyvät kulmapäät voidaan ohjelmoida uuden angularTOOL-tekniikan syklin avulla. Pitkän aikavälin kilpailukykyinen tuotanto on mahdollista automaattisen tuotannon käyttöliittymän ansiosta.