Avainsana-arkisto: Koneistuskeskukset

Savon ammattiopisto kehittää oppimisympäristöään – ”teknologiaa tasolle, millä teollisuus tänä päivänä toimii”

Savon ammattiopisto vahvistaa metallin alueen koulutuksen kone- ja laitekantaansa. Vastapäättynyt koneiden, laitteiden ja mm. simulaatioympäristöjen investointihanke vie oppilaitoksen teknologiaa tämän päivän teollisuuden edellyttämälle tasolle ja kehittää olennaisesti mm. koneistuksen koulutusympäristöä.

Kuopiossa toimiva Savon ammattiopisto on osa Savon koulutuskuntayhtymää, monialaista Iisalmen, Kuopion ja Varkauden alueilla toimivaa koulutusorganisaatiota.

Integrex i-100S-monitoimisorvissa pyörintähalkaisija on 530 mm ja tankokapasiteetti 51 mm. Ohjaus on uusi Mazatrol.

Tekniikkaa oppilaitoksessa opiskellaan useilla aloilla ja yksi niistä on kone- ja tuotantotekniikka. Sen puitteissa Savon ammattiopisto tarjoaa koneistuksen, levytyön ja hitsauksen sekä koneasennuksen koulutusta.

”Koulutus vastaa tämän alueen tarpeisiin. Savon alue on yksi metallin keskittymä ja konepajasektorin yrityksiä on runsaasti. Koulutusyhteistyö yritysten kanssa on arkipäivää, se on tiivistä ja monimuotoista. Alueen yritykset tarvitsevat koulutettuja osaajia”, sanoo CNC-koneistuksen opettaja Jukka Marttinen.

Tiivistä yritysyhteistyötä

Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelee Kuopiossa nuoriso- ja aikuisopinnoissa nyt noin 150 opiskelijaa, henkilökuntaa 15 henkilöä, ja oppilaitoksena Savon ammattipisto on tuttu nimi esimerkiksi Taitaja-kisojen yhteydestä.

Talon opiskelijat ovat pärjänneet kisassa lajivoittoihin ja World Skills -edustuksiin saakka.

Mazakin monitoimisorvi Integrex i-100S on hankinta Savon Ammattioppilaitoksen koneistuksen koulutustarpeisiin. Koneella vahvasti käyttöönotossa mukana ollut Juho Saastamoinen, Taitaja-kilpailun aluesemifinaalin tämän vuoden voittaja ja kevään finaaliin matkaava kolmannen vuoden opiskelija.

Parhaillaan Savon ammattiopistossa kehitetään yhtenä painopistealueena kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen puitteita ja ammattiopiston kone- ja laitekantaa voimakkaasti eteenpäin.

”Teknologia kehittyy ja automaatio sekä robotisaatio lisääntyvät yrityksissä voimakkaasti. Automaatiota myös hyödynnetään tänä päivänä yhä laajemmin myös pienemmissä yrityksissä. Kehityshanke vastaa tähän teemaan”, Marttinen kertoo.

”Laajempana yhteytenä on alan koulutuksen muutto jatkossa uudelle kampusalueelle lähelle Savonia-ammattikorkeakoulua. Se mahdollistaa jatkossa yhä syvemmän yhteistyön myös yritysten suuntaan”, sanoo levypuolen ja hitsauksen opettaja Jukka Saastamoinen.

Jukka Marttinen (oikealla) ja Jukka Saastamoinen ovat olleet Teknologia digitalisoituu -hankkeessa alusta saakka. Hanke kehitti Savon ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan konekantaa monella tasolla.

Vahva paketti koulutuskäyttöön

Kone- ja laitekannan kehityskokonaisuus pitää sisällään satsauksen mm. Bystronic -kuitulaserleikkausteknologiaan, mobiiliin hitsausautomaatioon, varastoautomaatioon, liikuteltaviin simulaatioympäristöihin ja hitsauksen pilvipalvelujen hyödyntämiseen.

Lisäksi kokonaisuuden tuoreena ja samalla myös mittavimpana yksittäisenä panostuksena vahvistettiin olennaisesti koneistuksen oppimisympäristöä uuden alan teknologiakärkeä edustavan monitoimisorvin myötä.

Kuopioon asennettiin vuodenvaihteessa Mazakin Integrex i-sarjan monitoimisorvi i-100S, nykyaikainen, mutta kompakti ja siten myös opetuskäyttöön hyvin sopiva paketti sorvaus/jyrsinkaralla sekä kääntyvällä B-akselilla. Integrex i-100S:n pyörintähalkaisija koneessa on 530 mm, sorvauspituus 854 mm ja tankokapasiteetti 51 mm.

”Koneessa ovat mukana sorvaus, poraus-, kierteitys ja jyrsintäominaisuudet 5-akselityöstöön saakka ja konetta ohjataan uudella ja erittäin monipuolisella Mazatrol-ohjauksella, joka lukee mm. solid-muodot suoraan.Otimme koneeseen mukaan robottivalmiuden. Luulavimmin kone varustettaanjatkossa yhteistyörobotilla”, Marttinen sanoo.

Hitsauksen pilvipalvelun kehitys oli hankkeen osa-alue. Eri kampuksille sijoitetut hitsauskoneet välittävät reaaliaikaista dataa pilvipalveluun. Järjestelmä mahdollistaa mm. hitsauksen monipuolisen tiedonsiirron, jäljitettävyyden sekä koneiden keskinäisen yhteydenpidon.

Kolmen vuoden jatkohanke

Kuopiossa toteutettu projekti oli mittava hanke, mutta samalla tärkeä osa koulutuksen kehittämistä ajan vaateisiin.

”Koneet ja laitteet mahdollistavat koulutuksen tason, millä teollisuus tänä päivänä toimii ja vahvistaa siten koulutuksen yhä vain tiiviimpää yhteyttä työelämään ja yritysten tarpeisiin”, sanoo Jukka Marttinen.

”Ajanmukainen oppimisympäristö on myös vetovoimatekijä. Nykyaikainen konekanta lisää opiskelijoiden alaa kohtaa tuntemaa kiinnostusta ja turvaa siten osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta jatkossa”, toteaa Jukka Saastamoinen.

Kuopion kone- ja laitehankinnat mahdollistaneen Teknologia digitalisoituu -hankkeen kustannusten kokoluokka oli yli 1,8 miljoonaa euroa. Hanke toteutettiin EU:n alueellisella EAKR-rahoitustuella.

Simulointiympäristöjen avulla opiskelijat opiskelevat aidontuntuisissa tilanteissa ja saavat taidoistaan myös välitöntä palautetta. Kuvassa Jukka Saastamoinen demoaa hitsauksen simulointikokonaisuutta.

Savon ammattioppilaitoksessa on parhaillaan käynnissä jatkokokonaisuutena viime vuodenvaihteessa käynnistynyt nk. Teollisuuden uudet osaajat -hanke, minkä ajatuksena on kehittää joustavia koulutusmuotoja sekä oppilaitoksen ja yritysten osaamista.

Yksi hankkeen koulutusten tavoitteista on viedä eteenpäin Teknologia digitalisoituu -hankkeessa hankittujen koneiden, laitteiden ja oppimisympäristöjen käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Teollisuuden uudet osaajat -hanke kestää kolme vuotta. Hanke on EU:n sosiaalirahaston rahoittama.

Kari Harju

Nomet Oy investoi tulevaisuuteen – Monipuolista sopimusvalmistusta 70 vuoden perintein

Tamperelainen Nomet Oy kehittää tuotantoaan. Pitkät perinteet omaava, viime vuonna 70 vuoden ikään ehtinyt metallin sopimusvalmistaja investoi parhaillaan vahvasti tuotantokalustoon ja samalla toimintapuitteisiinsa. Yritykselle räätälöity Union TM125 vaakakarainen koneistuskeskus asennetaan vuosien 2021/22 vaihteessa yrityksen tuotantoon.

Nomet on pitkän linjan yritys. Heikki Jokinen aloitti vuonna 1950 konepajatoiminnan Nokialla ja pitkään yrityksen nimenä oli Nokian Metalli.

Vuonna 1970 vaihtui omistajaksi Rolate ja vuonna 1973 muutettiin nykyiselle tontille Tampereen Vehmaisiin ja samalla lähemmäksi asiakaskuntaansa. Samalla yrityksen nimi muutettiin Nokian Metallista tuli nimenmuutoksen myötä Nomet Oy.

FMS-linjassa toimii kolme isoa ja yksi pienempi vaakakarainen keskus.

”Sinä tiedät mitä – me tiedämme miten”

Tämän päivän Nomet on monipuolinen, kansainvälinen alan toimija, minkä asiakaskunta käsittää toimijoita monelta eri teollisuuden sektorilta. Markkina-alueet ovat pienestä keskisuuriin kokonaisuuksiin ja toimintaa tiivistää talon slogan ”Sinä tiedät mitä – me tiedämme miten”.

”Se ei tarkoita vain alihankkijan roolia, vaan kumppanuutta asiakkaidemme suuntaan. Sitä haluamme tarjota kokonaisvaltaisena partnerina”, kertoo Nometin menetelmäkehityspäällikkö Markus Lintula.

”Menetelmäosaamiseen on vahvasti satsattu viimeisten vuosien aikana ja haluammekin olla mahdollisuuksien mukaan asiakkaan mukana suunnittelupöydältä lähtien. Avoin ja kehittävä yhteistyö, asiakkaan oman alan asiantuntemus höystettynä meidän koneistus- ja suunnittelu osaamisellamme on sitä kumppanuutta parhaimmillaan.”

Vahvasti kehittyvä konekanta

Nomet toimii Vehmaisissa yli 5500m2 tuotantotilassa vahvalla kone- ja laitekannalla.

Ensimmäisen tietokoneohjatun NC-työstökoneensa Nomet osti 1980-luvulla ja nyt ajanmukaisia NC-koneita on käytössä yli 30.

Iso 2000-luvun satsaus oli FMS-linja, mihin integroitiin kolme isoa ja yksi pienempi vaakakarainen keskus. Samalla vuosikymmenellä myös automaatioastetta nostettiin uusien robottivaihtajilla olevien työstökeskusten myötä. Laadun varmistukseksi hankittiin ison kokoluokan 3D-mittakone.

Viime vuosikymmenellä Nomet investoi mm. tietokoneavusteiseen NC-ohjelmien suunnitteluun. Vuonna 2018 yritys hankki ensimmäisen 5-akselisen koneistuskeskuksen sorvaavalla pöydällä ja 1050 mm:n pyörähdyshalkaisijalla. Lisäksi hankittiin toisen CAM-ohjelmiston hankinta vahvistamaan ohjelmointiosaamista.

Muita viime aikojen investointeja ovat NC-ohjattu jyrsinkone oman kiinnitinsuunnittelun valmistamisen tukemiseen, työkalujen esiasetuslaite max. Ø700mm työkaluhalkaisijalla ja pitkäsorviautomaatti kokoluokkaan Ø3-35mm. Lisäksi yritys on kehittänyt tiloissaan kokoonpanon aluetta.

Union TM125 on pöytätyyppinen kookas, mutta kompakti koneistuskeskus.

Vaakakarainen Union-koneistuskeskus tarkoin räätälöitynä

Tämän vuoden alkuun sijoittuu perinteikkään Nometin tuorein satsaus tuotantoonsa.

Yritys tilasi maahantuoja Makrumilta hiljattain saksalaisen Union TM125-koneistuskeskuksen.

”Koneinvestoinnin tausta on asiakaslähtöinen ja ajatuksena kappalekokoluokan kasvattaminen nykyisestä 2000 mm:stä 2500 mm:iin. Samalla kyseessä on korvausinvestointi olemassa oleville keskuksille”, Lintula sanoo.

Konevalinnassa oli mukana useampi merkki, mutta Union erottui joukosta edukseen jo hankintaprosessin alkuvaiheessa.

”Kyseessä on perinteikäs firma, sen osaaminen on vahvaa ja samoin ymmärrys meidän vaatimuksistamme. Keskeistä on, että kone räätälöidään tarkoin meidän kappalekirjoamme ja työstettäviä tuotteita vastaavaksi. Meidät vakuutti Unionin vahva osaaminen juuri sillä sektorilla, mitä me työstämme.”

Union TM125 on pöytätyyppinen kookas, mutta kompakti koneistuskeskus, missä X/Y/Z-liikkeet ovat 2500/2150/1600 mm ja W 600 mm. Nometin kone on varustettu B-akselilla ja UC-L25-kulmapäällä ja 280-paikkaisella makasiinilla. Karateho on 31/34 kW ja vääntö 1433 Nm. 3-paikkainen palettirata ja 6-akselinen käsittelyrobotti ovat osa järjestelmää.

”Kone on parhaillaan kovaa vauhtia työn alla Chemnitzissä ja tällä hetkellä projekti on aikataulussa. Nyt toivomme, että pandemia ei sotke aikataulua. Parhaillaan tiloissamme tehdään suuria muutoksia uutta hankintaa ajatelleen. Viisi työstökonetta, yksi seinä ja kaksi sähkökaappia tekevät tilaa TM125:lle”, Lintula sanoo.

Nomet toimii Vehmaisissa yli 5500m2 tuotantotilassa vahvalla kone- ja laitekannalla.

Määrätietoisesti uudistuen eteenpäin

Jatkossa 70-vuotias Nomet suuntaa eteenpäin perinteitään kunnioittaen, mutta uudistuen.

”Tällä vuosikymmenellä Nomet tekee lisää koneinvestointeja tulevaisuuteensa satsaten. Jatkosuunnitelmissa olevat investoinnit ovat toinen pitkäsorviautomaatti sekä työstökeskus kokoluokkaan Ø800mm. Myös digitalisaatio etenee luomalla virtuaalinen kaksonen Työstökoneesta ja simuloinnista. Samalla yhteistyötä asiakkaiden kanssa syvennetään ja tuotetaan entistä enemmän arvoa kokonaisvaltaisemmilla toimituksilla.

”Lisäksi investoimme led-valaistuksiin kaikkialla tuotanto- sekä ulkotiloissa, mikä lisää paitsi työntekijöiden viihtyvyyttä, pienentää hiilidioksidipäästöjä yli 30 000 kg vuodessa. Voisi sanoa, että Nomet on kestävän vihreän kehityksen viitoittamalla tiellä.”

”Oman tekemisen kehittämisellä, investointipolun luomisella sekä uusien asiakkaiden ja tuotteiden määrätietoisella ylösajolla yrityksen suunta on positiivisessa vireessä ja jatkuvalla kehityksellä ja uusilla investoinneilla uskomme, että suunta pysyy oikeana ja jatkaa kasvuaan”, Markus Lintula toteaa.

Kari Harju

Viisiakselisia kookkaille työkappaleille

Chiron on esitellyt uusia koneistuskeskusmalleja. DZ 22 W on viisiakselinen malli suurten työkappaleiden tarkkuuskoneistukseen, FZ 16 S viisiakselinen HSK-A100 -keskus järeään lastunpoistoon. DZ 16 W on esitelty nyt pakettina VariocellUno-automaatiolla varustettuna.

Uuden ns. 22-sarjan käynnistävä Chiron DZ 22 W on saksalaisvalmistajan uutuus kookkaiden kappaleiden käsittelyyn. Kone perustuu samaan alustaan kuin ns. 16-sarja, ja on suunniteltu esimerkiksi kookkaiden teräs- ja alumiinikomponenttien kuten sähkömoottori- ja voimansiirtokoteloiden tai alustakomponenttien koneistukseen.

Chiron DZ 22 W

Suurille kappaleille

Chironin mukaan liikkuvapylväinen, jäykkärunkoinen ja aktiivikomponenttiensa osalta jäähdytetty Z 22 W mahdollistaa korkean tarkkuuden kookkaiden komponenttien käsittelyssä. Enimmäiskappalekoko koneelle on 599 mm x 340 mm ja -paino 600 kg.

Syöttönopeudet koneessa ovat max. 75 m/min ja integroitu työkappaleen vaihtolaite mahdollistaa aihioiden ja valmiiden osien lastaamisen ja purkamisen koneen käytön aikana. Työkaluja makasiiniin sopii 2×77 kpl.

Työstä riippuen koneessa voidaan käyttää kahta pääkaraa: nopeaa karaa alumiini- tai alumiiniseoksista valmistettujen työkappaleiden valmistukseen sekä suurimomenttista karaa kookkaille työkaluille ja vaikeasti työstettäville materiaaleille. Lisäyksiköt, esimerkiksi jäähdytys-, hydrauli- tai poistojärjestelmät, on integroitu koneeseen niin, että ne vievät vain vähän tilaa.

22-sarjaa on saatavana eri kokoonpanoissa: DZ 22 S -versiona suoralatauksella tai HSK-A100-koneena. Asiakkaat voivat valita kuularuuvikäytön tai lineaarisen suoravedon. Neliakseliseen tai viisiakseliseen koneistukseen on saatavana pöytävariantteja.

Viisiakselinen FZ 16 S HSK-A100:lla

Mm. ilmailuteollisuudessa tarvitaan koneita, jotka valmistavat komponentteja kiinteästä lohkosta. Tarvitaan vahvaa jyrsintätehoa sekä korkeaa tarkkuutta, ja uusi Chiron FZ 16 S on valmistajan mukaan kone näihin vaatimuksiin.

Viisiakselisen HSK-A100-kartiolla varustetun koneen pääkaran vääntömomentti on 400 Nm, ja kara on tarkoitettu haastavien, titaanista tai nikkelipohjaisista seoksista, kuten Inconelista valmistettujen osien koneistukseen. HSK-A100-kartio ja liikkuva staattisen ja dynaamisen jäykkyyden takaava gantry-muotoilu syväkoneistukseen ja ja onteloiden koneistamisille. Vankka rakenne ja lämpöstabiilius lisäävät tarkkuutta.

Dz 16 W +Variocell


Chiron DZ 16 W + VariocellUno


Chiron on lanseerannut myös 16-sarjanDZ 16 W:n pakettina VariocellUno-automaatioyksikön kanssa. Käsittelyrobotin ja työkappaleyksikön sisältävä versio on suunniteltu nopean toistuvan tuotannon tarpeisiin, työkappaleita käsittelee kuusiakselinen robotti.

Kokonaisuus on saatavana joko varastolla, palettijärjestelmällä tai kuljetinhihnalla varustettuna asiakkaan yksilöllisistä vaatimuksista riippuen.

Suuri pyöröovi mahdollistaa helpon pääsyn työalueelle. Automaatioyksikköä voidaan siirtää myös asennus- ja huoltotöitä varten. Automaatioyksikkö on koneisiin saatavana myös jälkiasennuksena.

Chiron Groupin tuotteita ovat on CNC-koneistuskeskukset ja sorvauskeskukset sekä erikoisratkaisut ja keskeisiä asiakasaloja ovat auto- ja konepajateollisuus, lääketiede, ilmailuteollisuus ja työkalutuotanto. Konserni työllistää yli 2000 työntekijää, liikevaihto oli 443 miljoonaa euroa vuonna 2019. Pääkonttori sijaitsee Saksan Tuttlingenissa. Suomen edustaja on Machinery.

Teho, momentti ja työalue – uutta koneistuskapasiteettia Järvensivun Konepajalle

Järvensivun Konepaja vahvistaa koneistuskapasiteettiaan. Yksi uusi työalueeltaan reilu koneistuskeskus oli hakusessa alan pitkän linjan toimijan tarpeisiin viime vuonna, ja sellainen Pirkkalaan myös hankittiin, Akira-Seiki Performa HV 10A.

Järvensivun Konepaja Pirkkalassa on raskaan alihankinnan koneistaja. Tekemisen ytimen ohikulkija huomaa ulospäinkin hyvin Pirkkalan lentokentän tielle hyvin näkyvästä valohammaspyörästä tuotantohallin seinässä.

”Sen asettaminen hallin seinään oli oma ajatukseni. Alan ihmiset tunnistavat, mikä se on, muille sitä on tietysti saanut välillä selittää”, toteaa perheyrityksen toimitusjohtaja Mikko Järvensivu.

Uusi Akira-Seiki Performa HV 10 A on Järvensivun Konepajan tuore konehankinta. Mittaustöissä Ilari Pajunen.

Raskaampaa alihankintaa

Kuten valomainoskin viestii, talon tuotteita ovat ketju- ja hammaspyörät, voimansiirron akselikappaleet sekä nosturien osat. Asiakkaat puolestaan ovat koneenrakennuksen ja raskaan puunjalostusteollisuuden yrityksiä ja valmistetut tuotteet päätyvät loppukäyttöön eri puolille maailmaa.

Alalla Järvensivun Konepaja on pitkän linjan toimija. Työt käynnistyivät vuonna 1962, eli tasaiset 60 vuotta täyttyvät ensi vuonna.

”Isäni aloitti aikanaan yhden miehen ja yhden sorvin yrityksenä, ja tällä tontilla yritys on toiminut aina. Olimme ensimmäinen yritys alueella ja ympäristö oli silloin pelkkää metsää. Sen jälkeen maisema onkin muuttunut täysin. Lentokenttä ja uusi tie toivat alueelle yritystoimintaa, joka kehittyy edelleenkin koko ajan. Samaan aikaan oman toimintamme on laajentunut ja tonttitilakin kasvanut”, sanoo toimitusjohtaja Mikko Järvensivu.

Nyt yrityksen käytössä on useita tuotantohalleja eri aikakausilta. Uusin, minkä seinässä on myös se valomainos, on vuodelta 2013.

Mikko Järvensivun mukaan kone on pätevä lisä ensi vuonna kuudenkymmenen vuoden ikään ehtivän Järvensivun Konepajan kapasiteettiin. Moottorivalinta ja vahvistetut johderatkaisut lisäävät suorituskykyä edelleen.

Uusi koneistuskeskus

Järvensivun Konepaja tekee raskasta alihankintaa, ja alallaan se on vuosien mittaan jalostunut monipuoliseksi toimijaksi.

Yrityksen tekemistä ovat sorvaukset, jyrsinnät, poraukset, kiilaurien teot ja hammastukset. Koneistusten lisäksi tehdään myös vahvemman puolen levytöitä.

Konekanta talossa on mittava, käytössä on monia kymmeniä työstö- ja levytyökoneita eri aikakausilta, ja toki konekanta uudistuu ajan myötä. Viime vuosina yritys on uudistanut mm. avarruksen, pystysorvauksen ja pitkien kappaleiden sorvauksen kalustoaan. Myös koneistuskeskuskalusto eri kokoluokissa on vahvistunut. Siihen segmenttiin liittyy myös talon tuorein konekannan lisäys, yritys hankki viime vuoden loppuvuodesta yhden kookkaan koneistuskeskuksen.

”Kun raskaampaa tavaraa teemme, olemme kaivanneet tänne uutta ja isoilla dimensioilla eli yli kahden ja puolen metrin X-liikkeellä varustettua pystykaraista koneistuskeskusta. Koneen hankintaan tuli mahdollisuus, kun vanhalta puolelta poistimme käytöstä yhden ikääntyneen karusellisorvin. Näin uudelle koneelle vapautui sille sopiva paikka. Markkina-analyysin jälkeen ratkaisuksi löytyi Akira-Seikin kone, missä X-liike on 2600 mm, Y-pystyliikettä on noin metri ja Z-liikettä 815 mm”, Mikko Järvensivu kertoo.

”Hankinnan taustalla oli ihan yksinkertaisesti se, että meillä on sellaisia töitä, jotka vaativat työalueeltaan tämän kokoisen koneen, eikä niitä tunnetusti kovasti markkinoilla ole. Aiempi vaakakarainen koneistuskeskuksemme on vielä myös käytössä, mutta tällä pääsemme samoille mitoille ja etuna toki on koneen uusi teknologia”, sanoo Järvensivu.

Kookas työalue oli hankinnan keskeinen tekijä. Koneessa X-liike on 2600 mm, Y-pystyliike 1030 mm, Z-liike 815 mm.

Tehoa ja momenttia

Vossin toimittama Akira-Seiki Performa HV 10A on juhta raskaan koneistuksen tarpeisiin. Sarjansa kookkain kone tarjoaa avaran työalueen ja muutenkin tukevaa suorituskykyä koneistuksen toimintoihin.

Ominaisuuksia on sovellettu vielä edelleen Järvensivun tarpeisiin.

”Koneessa ovat mukana vahvistetut johdejärjestelmät ja mahdollisimman tehokas moottori. Otimme mukaan myös alennusvaihteen, jolla saadaan momentti varmasti riittämään. Jos normaalisti saadaan esimerkiksi 24 mm:n kierretappi pyöritettyä reikään, niin tällä päästään se vielä tuplaamaan”, tiivistää Järvensivu.

”Tärkeää meille on myös vaikkapa se, että koneessa ovat mittasauvat X/Y/Z-akseleilla, mikä mahdollistaa aidosti reaaliaikaisen mittauksen perinteisen pulssianturimittauksen sijaan. Seurauksena on parempi tarkkuus.”

Tietyissä töissä etua tuo koneen lisävaruste 4. akseli. Se on koneeseen toteutettu matovaihdetyyppisenä pyöröpöydällä 400 mm:n kiinnityslaikalla ja varustettuna Heidenhainin servo- ja 4.akselin lisäfunktiojärjestelmällä. Työkalumakasiini koneessa on 28-paikkainen.

Raskaisiin töihin soveltuva Akira-Seiki on jo mukana yrityksen tuotannossa, ja osin yrityksessä pohdinnassa ovat jälleen uudetkin investointikuviot. Lähiaikoina Mikko Järvensivun mukaan uudistetaan yrityksen leikkauskalustoa.

Viime vuosi oli tunnetusti hankala ajanjakso, mutta Järvensivun Konepaja selvisi vuodesta lievin kolhuin. Yritys kirjasi vuonna 2020 noin 4,5 miljoonan euron liikevaihdon ja kasvuakin tuli muutama prosenttia edellistilikaudesta.

”Toimimme usean eri teollisuuden sektorin palvelijana, mikä tasapainottaa vaihteluita. Se auttoi myös viime vuoden osaltakin toimintaa. Eri toimintojemme sisällä vaihtelua toki oli, ja sen myötä jouduimme asioita jonkin verran sopeuttamaan. Varsin positiivisin tunnelmin tätä vuotta kuitenkin edetään”, sanoo Mikko Järvensivu.

Kari Harju

Okun Hammaspyörä lisää kapasiteettiaan – Kookas investointikokonaisuus tuotannon automatisointiin

Okun Hammaspyörä kehittää valmistustaan Outokummussa. Yrityksen toteuttama mittava investointikokonaisuus automatisoi yrityksen tuotantoa ja luo tukevan pohjan yrityksen tulevien vuosien jatkokehitykselle.

Okun Hammaspyörän kehitys on viime vuosina ollut vahvaa. Samalla yritys on muokannut toimintansa perustoja uudelleen, ja yksi keskeinen nimittäjä siinä on ollut juuri kokonaisvaltainen automaatio. Matka on kuitenkin yhä kesken, toteaa toimitusjohtaja Jarno Surakka.

”Kun asioita uudistaa, pitää vision kantaa nykyhetkestä eteenpäin vuosien päähän. Meillä on varsin selkeä kuva, millainen tämä yritys ja sen tuotanto on kymmenen vuoden päästä. Sitä kohti tässä olemme matkalla”, toteaa Surakka.

Uusi tuotantokokonaisuus automatisoi ja tehostaa Okun Hammaspyörän valmistusta Outokummussa.

Teknologiakonserni

Okun Hammaspyörä on Outokummussa toimiva sopimusvalmistaja, minkä tuotteita ovat puutavaranostimissa käytettävät pilarit, kääntöpesät sekä hammastangot. Yritys kuuluu outokumpulaisen New Steel Oy:n ympärille muodostettuun NS Groupiin yhdessä Joroisissa toimivan Jormet Oy:n kanssa.

Vuonna 1989 aloittanut alihankintayritys New Steel osti pilarintuotantoon erikoistuneen Okun Hammaspyörän vuonna 1996, muodostui konserni, joka täydentyi siitä paria vuotta myöhemmin työkalujen ja koneosien vähittäismyyntiin erikoistuneella Okun Koneosalla. Vuonna 2007 kokonaisuuteen liitettiin yrityskaupan myötä Jormet Oy. Tuolloin mukaan tulivat kookkaat teräsrakenteet.

NS Group-nimellä kokonaisuus on toiminut vuodesta 2005. Perheyritys konsernista tuli vuonna 2010, ja samassa yhteydessä toteutettiin myös sukupolvenvaihdos.

Konsernia johtaa ja Okun Hammaspyörän toimitusjohtaja on Jarno Surakka, hänen veljensä Juha Surakka on Jormetin toimitusjohtaja.

Lisääntynyt tarkkuus ja tuotantonopeus ovat iso etu mm. Okun Hammaspyörän keskeisen tuotesegmentin eli metsäteollisuuden konevalmistajille toimittavien hammastankojen valmistuksessa, kertoo toimitusjohtaja Jarno Surakka.

Metsäsektorin sopimusvalmistaja

Okun Hammaspyörä on metsäsektorin toimija, minkä toimintakenttää on koko Eurooppa.

Yritys toimii yhteistyössä Jormet Oy:n kanssa ja juuri tämä kokonaisvaltaisuus on yksi nykytoiminnan ydin. Yhteistyössä konsernin yritykset toimittavat sopimusvalmistuksena suoraan loppuasiakkaidensa kokoonpanolinjoille valmiita kokonaisuuksia.

”Yksi esimerkki on kuormaimien kääntölaitteiden komponenttivalmistus, siinä yritysten pilari-, hammastanko- ja kääntöpesävalmistus täydentävät toisiaan”, kertoo Jarno Surakka.

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen viime vuosikymmenellä konsernin toimintaa on muokattu nykyaikaiseen muottiin reippain ottein. Kun aikoinaan konserni työllisti henkilökuntaa toiminnoissaan lähes 180 henkilöä, muutoksen myötä nykyisin työntekijöitä on noin 90.

Samaan aikaan tuotantoteknologiaa on muokattu tämän päivän vaateisiin soveltuvaksi koskien kaikkia talon yksiköitä.

”Kenttä on erittäin kilpailtu ja vaatii tuotantoteknologialta paljon. Kun muissa kustannuksissa on Suomessa vaikea kilpailla, on meidän täällä toimijoiden haettava kilpailukyky huipputeknologiasta ja erikoistumista. Se on elinehto, sanoo Jarno Surakka.

Mazatrol Smooth-ohjaus mahdollistaa sujuvan ohjelmoinnin ja nopeat asetukset.

Kookas investointikokonaisuus

Okun Hammaspyörän tuotannossa ovat automaatiosovellutukset olleet mukana eri muodoissaan jo kauan, mutta uuden tason teknologia on saavuttanut uuden investointikokonaisuuden myötä.

Yritys investoi mittavassa tuotannon uudistuskokonaisuudessa vaakakaraiseen Mazak-koneistuskeskusteknologiaan, palettiautomaatioon sekä investoinnin edellytyksenä myös tilojen uudistamiseen. Uusi vaakakarainen Mazak HCN-8800-koneistuskeskus Palletech-automaatiolla varustettuna sijoittuu New Steelin käytössä aiemmin olleisiin tiloihin Outokummussa. Koneistuskeskus saapui yrityksen käyttöön aiemmin viime vuonna, ja kokonaisuus täydentyi Palletechilla viime syksynä. Projektissa tuki osaltaan myös Ely-keskus.

Mazakin HCN-sarjassa on vaakakaraisia keskuksia eri kokoluokkiin, 8800-mallissa palettikoko on 800 x 800 mm, työkappaleen suurin korkeus käsittelyyn on 1 450 mm. 50-kartioisen koneen akseliliikkeet (X/Y/Z) ovat 1 400/1 200/1 325 mm.

Koneet on muokattu helppoon automatisointiin soveltuviksi esimerkiksi FMS- tai Palletech-palettijärjestelmin. Standardimoduuleista koostuva yksikerroksinen Palletech joustavalla palettipaikkojen määrällä mahdollistaa sujuvan automaation, paikkoja on enimmillään saatavilla jopa 240 kpl.

Tarkkuus ja nopeus

Okun Hammaspyörälle keskeiset syyt kokonaisuuden hankintaan olivat tarkkuus ja tuotantonopeus, nuo tämän päivän tuotannon tutut määreet.

Viimeistelytoimintoja, kookas valulohko käsittelyssä. Työssä Markus Kurki.

”Automaatio on ensinnäkin tarkkuudelle suuri asia. Kun aiemman 6–7 työvaiheen, usean irrotuksen ja kiinnityksen jälkeen päästään asiat tekemään yhdellä koneella ja yhdellä kiinnityksellä, on selvää, että geometrinen tarkkuus on aivan eri tasolla. Samaan aikaan inhimilliselle puolella automaatio lisää työn motivaatiota, kun toistuva työ vähenee. Ja kaiken myötä tuotannon nopeus ja tuottavuus kasvavat.”

Tarkkuus tuotteiden koneistuksessa vaatii koneen ominaisuuksien lisäksi tehokkaat kiinnitysratkaisut, ja niihin Outokummussa on satsattu erityisesti.

”Kiinnitys vaati panostuksensa, ja oli haastavampi asia kuin ennakolta kuvittelimmekaan. Onnistuimme kuitenkin toteutuksessa, ja tuotanto on käynnissä.”

Koska kehitys ei tunnetusti pysähdy, on optio jatkosta Okulla olemassa. Sen mm. miehittämättömään työstöön soveltuva Palletech-teknologia hyvin mahdollistaa.

Palletech-järjestelmä asennettiin alkuvuonna saapuneen Mazak HCH-8800-keskuksen yhteyteen viime syksynä.

”Valmistamme hammastankoja 250 kappaleen viikkotasolla ja tuotanto tapahtuu osin vielä aiemmalla hammastustekniikalla. Ajatuksemme on, että valmistus siirtyy yhä enemmän tehtäväksi tässä uudessa automaatiokokonaisuudessa. Tuotantokoneita on jatkossa useita, ja se toimii ajan digitaalisten mahdollisuuksien mukaan kokonaisuutena”, sanoo Jarno Surakka.

Jatkossa Okun Hammaspyörän tavoitteena on kasvun vahvistaminen, ja sen uudet tuotannon muutokset ja tuotannon automaation kehittäminen toki hyvin mahdollistavat. Yritys palvelee konevalmistusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, ja jatkossa mm. juuri vientisuuntausta on tarkoitus vahvistaa edelleen. Ruotsissa ovat tällä hetkellä suurimmat viennin asiakkaat. Jatkossa tähtäämme Keski-Eurooppaan, toteaa toimitusjohtaja Jarno Surakka.

Okun Hammaspyörä Oy: Outokummussa toimiva Puutavaranostimien kääntölaitekomponenttien valmistaja. Vuonna 1978 perustettu yritys kuuluu New Steel Oy:n ympärille muodostettuun NS Groupiin yhdessä Okun Koneosan ja Joroisissa toimivan Jormet Oy:n kanssa. Okun Hammaspyörän liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa (2019).

Kari Harju

Kompakti WFL-uutuuskeskus vaativiin koneistustöihin

Itävaltalaisvalmistaja WFL uudistaa tuotepalettiaan. Uusi M20 Millturn on laajennus tuotevalikoimaan, valmistajan tarjonnassa kokoluokaltaan kompakti kone tarjoaa suorituskykyistä teknologiaa älykkäällä konseptilla Ø 500 mm:n kokoluokkaan.

Itävaltalainen WFL tunnetaan varsinkin kookkaista sorvaus-, poraus- ja jyrsintäkeskuksistaan. Ne ovat olleet itävaltalaisen konevalmistajan WFL:n toiminnan ydintä jo kolmen vuosikymmenen ajan.

WFL valmistaa myös hieman pienemmän kokoluokan koneita, ja niistä uusi M-sarjan täydennys M20 käypä esimerkki. Kone on kehitetty suhteellisen kompaktia, mutta suorituskykyistä koneistuskeskusta arvostaville ja erityishuomiota teknologialtaan nyt kokonaan uudistetussa mallissa on valmistajan mukaan kiinnitetty monipuolisuuteen. Integroitu moottorikara mahdollistaa vaativat koneistusteknologiat ja sen myötä koneen sovelluskirjo on laaja, kone sopii hyvin esimerkiksi ilmailun, auto-, konepaja- ja muoviteollisuuden vaativiin koneistustehtäviin.

Kone soveltuu enintään Ø 500 mm:n työkappaleiden koneistukseen.

Paketti moneen tarpeeseen

WFL:n mukaan uutta M20 -konetta kehitettäessä ideana oli toteuttaa kompakti ja tarkka paketti nykyaikaisin koneistusmahdollisuuksin. M20 on 5500 mm pitkä, leveyttä sillä on 3190 mm ja korkeutta 2500 mm. Istukan halkaisija koneessa on 250 mm tai 315 mm.

X-akselin liikematka koneessa on 575 mm (+475; -100), Y-akselin liike 260 mm (±130) ja Z-akselin liike 1250 mm. Kone soveltuu enintään Ø 500 mm:n työkappaleiden koneistukseen ja on varustettu 44 kW:n (32) pääkaralla 40 % (100 %). Maksimikierrokset ovat 4000 1/min.

Koneessa on B-akseli ja kääntöalue ±120°, jyrsintäkaran kierrokset ovat 20 000 rpm. Näiden myötä tarjolla ovat hyvät mahdollisuudet myös suurnopeustyökalujen käyttöön. Integroitu moottorikarakonsepti koneen peruspiirteenä on keskeinen tekijä koneen suorituskyvylle ja sen myötä M20 Millturn sopii monipuolisiin ja vaativiin koneistusprosesseihin.

Koneen runko on valmistettu pallografiitista, mikä on vahva ja hyvät vaimennusominaisuudet tarjoava materiaali. Värinää vaimentavan, valukomponentteja sisältävän ja siten jäykän rakenteen vuoksi myös raskas lastuaminen on mahdollista värinättömästi.

Vakiona M20:n makasiiniin mahtuu 40 työkalua.

Työkalujen hallinta ja automaatio

Joustava koneistus vaatii laajaa työkalukapasiteettia, M20:n makasiiniin mahtuu 40 tai optiona 80 työkalua HSK-63- tai PSC63 (Capto C6) -kartiolla. Työkalun enimmäispaino on 10 kg ja suurin halkaisija on 90 mm (vierekkäin) tai 130 mm (ei vierekkäin). Tarvittaessa kone voidaan varustaa myös tangonsyöttölaitteella.

Kätevä piirre järjestelmässä on automaattinen työkalun vaihto alempaan B-akselilla varustettuun työkalunpitimeen. Sen myötä työkalut voidaan ladata koneistuksen aikana ja käyttää sitten automaattisesti makasiinin työkaluja. Varastoidut työkalut voidaan sijoittaa ylempään- tai alempaan työkalupidikkeeseen.

B-akseli soveltuu myös sorvaukseen. Koska B-akselin kulmaa voidaan muokata koneistuksen aikana esim. turbiinipyörien tai suurten dieselmoottoreiden mäntien koneistus voidaan tehdä yhdellä työkalulla sen sijaan normaalista vaadittavien useiden työkalujen sijaan. Tämä vähentää tarvittavien työkalujen määrää ja tuottaa myös paremman koneistustuloksen.

Työkappaleiden automaattiseen lastaamiseen ja purkamiseen on tarjolla erilaisia automaatiovaihtoehtoja. Integroitu työkappaleen käsittely- ja/tai latausjärjestelmä, mikä voidaan lisätä koneen oikealle puolelle, edustaa uutta automaatiovaihtoehtoa.

Koneeseen liitettävä työkappaleen käsittely- ja/tai latausjärjestelmä edustaa uutta automaatiovaihtoehtoa.

Uusi visuaalinen käyttöpaneeli

Ohjaus koneessa on Siemensin 840D sl kosketusnäytöllä. Innovatiivinen monikosketusversio, jossa laajakuva on 24 tuuman edessä 16:9-muodossa ja Full HD (1920 x 1080), on asennettu M20 Millturniin.

Näyttö voidaan myös jakaa ja erilaisia ohjelmia voidaan näyttää useilla alisivustoilla. Se mahdollistaa toimintojen, kuten WFL iControl -prosessin seurannan, grafiikan, ohjelmien, tilastojen ja reaaliaikaisten tietojen näyttämisen rinnakkain. CrashGuard-, CrashGuard Studio- ja Millturn PRO -ohjelmat voidaan näyttää otsikkorivillä selkeästi jäsennellyllä tavalla. Tämän alla olevaa ikkunaa käytetään näyttämään tietoja akselien kuormista, työkaluista, CrashGuard Viewerista, akselien liikkeistä reaaliajassa ja paljon muuta. Tämä tarjoaa koneistajille suuren määrän vaihtoehtoja valmistusprosessin seurantaan.

WFL:n valikoimassa on yli 20 konetta työalueella 1000 – 14 000 mm, halk. 500 – 2000 mm. Valmistajan Suomen edustaja on Masentia.

Kari Harju

DMG Mori Digital Event – Vuoden avaus verkossa, uusia konemalleja esittelyssä

DMG Morin perinteinen toimintavuoden aloitus Open House järjestettiin helmikuun alussa verkossa Digital Event-teemalla. Tapahtuma tarjosi 2.–4.2.2021 katsauksen talon kehitystrendeihin digitaalisesti ja interaktiivisesti. Kolme koneuutuutta esiteltiin.

DMG Morin alkuvuoteen on vuosia sijoittunut tuttu Open House Pfrontenissa.

Tänä vuonna tapahtuman korvasi Digital Event, joka tarjosi osallistujille live-esityksiä sekä asiantuntijakeskusteluja, trendejä ja näkymiä viimeaikaiseen kehitykseen. Yksi päivä esiteltiin uusinta teknologista kehitystä uusien konemallien esittelyjen myötä, muut päivät keskittyivät automaatioon ja digitalisointiin.

Tapahtuman tunnuksena oli ”tapaa asiantuntijasi”, ja sen puitteissa osallistujilla oli mahdollisuus yksityiskohtaisiin verkkokeskusteluihin yhteyshenkilöidensä kanssa. Digital Showroomissa DMG MORI esitteli yli 25 koneyksikköä, monet niistä automatisoituina valmistusratkaisuina.

CLX 450 TC-sorvimalli lanseerattiin tapahtumassa. CompactMASTER-kääntö-/jyrsinkaralla varustettu B-akseli korvaa perinteisen työkalutornin.

CLX 450 TC aloittaa sarjan

Digital Eventin avasivat DMG Mori Company Limitedin pääjohtaja Masahiko Mori ja DMG Mori Aktiengesellschaftin johtokunnan puheenjohtaja Christian Thönes ja yleisesittelyjen jälkeen tapahtuman kärjessä olivat uusien konemallien maailmanensi-illat. Niitä oli nyt kolme.

Ensimmäinen uutuuksista oli CLX 450 TC-koneistuskeskus, kuudelta sivulta koneistuksen mahdollsta uutuusmalli, minkä myötä DMG Mori aloittaa uuden konesarjan. Sen keskeinen elementti on compactMASTER-sorvaus -/jyrsintäkaralla varustettu B-akseli, mikä vähentää mm. tarvetta työkalunvaihtoihin. Pää- ja vastakaralle tarvitaan vain yksi työkalu kummallekin ja vaativa koneistus mahdollistuu vakiotyökaluilla.

Uusi malli vastaa valmistajan mukaan teollisuuden kasvaviin tuotantovaatimuksiin myös pienemmillä sarjoilla ja tuo joustavuutta koneistukseen. Asetusajat lyhenevät ja tuotannon nopeus kasvaa. Koneessa on mukana myös automaattinen työkalunvaihtaja.

M1 on DMG Morin uusi economy-malli 600 kg painaville työkappaleille.

Uusi kompaktikeskus M1

Toinen esitelty kone oli kolmiakselinen pystykarainen uutuuskoneistuskeskus M1. Kuuden neliömetrin lattia-alaan sopiva ja 550 × 550 × 510 mm:n työalueella ja 850 × 650 mm:n pöydällä varustettu kone on DMG Morin uusi economy-malli 600 kg painaville työkappaleille.

Kyseessä on uusi linja DMG Morin laajaan 45 tuotelinjan palettiin, joka pajan yleiskone monipuolisin ominaisuuksin, mutta taloudelliseen hintaluokkaan. Korkea staattinen ja dynaaminen jäykkyys, värinänvaimennus ja korkea lämpövakaus ovat varsin ainutlaatuisia ominaisuuksia luokassaan. Kyseessä on tarkka ja vahva paketti vaikeampiinkin jyrsintäolosuhteisiin ja pitkäaikaiseen käyttöön. M1 oli esillä loppusyksyllä Suomessakin DMG Morin Open Housessa Pirkkalassa.

DMF 300|8 -uutuusmallin 3 000 mm:n pituinen pöytä tarjoaa joustavuutta pitkien työkappaleiden koneistukseen koko pöydän mitalta tai pöytä voidaan jakaa myös kahteen erilliseen työtilaan.

DMF 300|8 pitkille kappaleille

Kolmantena uutuutena DMG Morin Digital Eventissä oli esillä pitkien kappaleiden koneistukseen tarkoitettu DMF 300|8-koneistuskeskus. Koneen 3 000 mm:n pituinen pöytä tarjoaa joustavuutta pitkien työkappaleiden koneistukseen koko pöydän mitalta tai pöytä voidaan jakaa myös kahteen erilliseen työtilaan, jolloin toisella puolella koneistettaessa voidaan toisella puolella tehdä asetustöitä.

Kone on kookas laajennus valmistajan DMF 200|8:n rinnalle. Konekonsepti on DMF 200|8:n kaltainen, pitkä kannakepalkki mahdollistaa tasaisen jyrsinnän koko työtilassa, ja työkalun vaihto tapahtuu työpöydän takana prosessiturvallisesti – työkalun pituus on max. 400 mm. Koneeseen on saatavilla oleva jyrsintä-sorvaus-optio. Integroitu jäähdytyskonsepti takaa korkean pitkän aikavälin lämpötarkkuuden.

Ohjelmistotuotteita digitalisaatioon

Teollisuuden digitalisointi jatkaa tunnetusti etenemistään, ja se muuntaa myös työstökonemaailmaa ja niiden valmistusta. DMG Morin mukaan sen tavoitteena on mahdollistaa asiakkailleen kokonaisvaltainen ja kokonaisvaltainen prosessiketjun digitalisointi. DMG Mori on laajentanut osaamistaan ytimestään eli korkean teknologian koneista digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin, tarjonnan kirjoon kuuluu monenlaista alkaen tuotantokoneiden älykkyydestä ja datapohjaisiin järjestelmiin liitettävyydestä työn valmistelua, tuotannon suunnittelua sekä huoltoa ja korjausta varten aina yritysten verkkojen esteettömään integrointiin ja hajautettuihin arvonluontijärjestelmiin. Mahdollisuudet olivat esillä myös Digital Eventissä, talon asiantuntijat seuraavat käyttäjiä konsultoinnista uusien liiketoimintamallien kumppanuuteen perustuvaan käyttöönottoon.

Helmikuun alun avasivat DMG Morin pääjohtaja Masahiko Mori ja DMG Mori Aktiengesellschaftin johtokunnan puheenjohtaja Christian Thönes. Keskellä markkinointijohtaja Irene Bader.

Uusia automaatioratkaisuja esittelyssä

Toinen yleinen kehitystrendi on automaation lisääntyminen. DMG Morin mukaan automatisoidut valmistusprosessit tekevät paljon muutakin kuin vähentävät työvoimakustannuksia, ne lisäävät tehokkuutta, laatua ja joustavuutta jopa paikallisen tuotannon avulla. DMG Mori voi tarjota lähes jokaisen CNC-koneen valikoimassaan automatisoituna valmistusratkaisuna. DMG MORI:n automaatioportfolion viimeisimpään kehitykseen kuuluu ensinnäkin palettijärjestelmä PH Wheel. DMG Mori on laajentanut automatisoitujen ohjattujen ajoneuvojen (AGV) aluetta TH-AGV:n avulla. Automaattikuljetusjärjestelmä mahdollistaa jopa 16 muotin autonomisen siirron vastaaviin koneisiin. DMG Morin Digital Event järjestettiin 2-4. helmikuuta.

Kari Harju

GROB esittelee uudet vaakakaraiset 4-akselikeskukset

Saksalainen työstökonevalmistaja GROB laajentaa tuotepalettiaan, nyt vaakakaraisiin 4-akselikeskuksiin neljällä uudella mallilla G440, G640 ja G840. Uutuuksiin on tarjolla älykkäät automaatioratkaisut sekä GROBin itsensä valmistamina että yhteistyökumppaneiden kautta.

Suorituskykyisistä vaakakaraisista 5-akselikeskuksistaan ja älykkäästä automaatiosta tunnettu GROB haluaa tarjota yhä kattavamman valikoiman työstökeskuksia eri asiakastoimialojen vaativiin tarpeisiin. Viime vuoden lopulla se esitteli uuden huippudynaamisen ja tarkan G150-mallin (X=450/Y=670/Z=665 mm, A=-185/+45 °) 5-akselikeskusten mallisarjan pienimpään päähän. Seuraavaksi GROB esittelee 15.–19.3. huippu-uutuudet virtuaalisessa Open House -tapahtumassaan ─ Vaakakaraiset G440, G640 ja G840 4-akselikeskukset.

Vaakakaraisista 5-akselikeskuksistaan tunnettu GROB laajentaa tuotepalettiaan, nyt vaakakaraisiin 4-akselikeskuksiin neljällä uudella mallilla G440, G640 ja G840.

Euroopan suuri työstökonetehdas

GROB kutsuu asiakkaat tutustumaan myös 16.–18.3. sekä 23.–25.3. teknologia- ja applikaatiokeskukseensa, mikä sijaitsee Euroopan suurimman 180 000 m² ja n. 5000 hengen työstökonetehtaan yhteydessä. Tilaisuus järjestetään erittäin tiukkoja korona-varotoimenpiteitä noudattaen. Asiakkaille tarjotaan tilaisuus tutustua tarkemmin mm. uutuus G440, G640 ja 840 sekä G150 – konemalleihin sekä tuttuihin G350, G550 ja G750-malleihin sekä niihin liittyvään automaatioon.

”GROB tarjoaa äärimmäistä suorituskykyä koneistukseen yhdistettynä älykkääseen paletti- ja kappaleautomaatioon. Kannattaakin olla meihin yhteydessä ja kysyä uutuuksista ennakkotarjous”, toimitusjohtaja Marko Vossi kannustaa. www.vossi.fi/grob4virtual

Kevään TIMTOS Online

TIMTOS -messutapahtuma siirtyy eteenpäin. TIMTOS Online järjestetään suunnitellusti maaliskuussa.

TIMTOS on taiwanilainen konetapahtuma. Taitran ja TAMIn järjestämä Taipei International Machine Tool Show (TIMTOS 2021) oli alun perin tarkoitus järjestää TWTC Hall 1: ssä ja Nangang-näyttelyhalleissa.

Tapahtuma siirtyy eteenpäin pandemiatilanteen takia. Näyttelyn uusi aikataulu julkistetaan myöhemmin virallisella näyttelysivustolla.

TIMTOS 2021 Online järjestetään aikataulun mukaisesti ja verkkotapahtumaan osallistuu lähes 1 000 näytteilleasettajaa. Ajankohta on 15.-20.3.2021.  

Käytettyjen työstökoneiden kauppaa globaalisti

Gindumac (Global Industrial Machinery Cluster) on saksalaispohjainen yritys, joka tarjoaa webbipohjaisen kanavan käytettyjen koneiden realisointiin. Yritys on vahvasti laajentanut toimintaansa toimien jo globaaleilla markkinoilla.

Yritys aloitti toimintansa vuonna 2016, kun Benedikt Ruf ja Janek Andre, silloin omaa teollisuuteen suuntautuvaa markkinointialan yritystään vetävät miehet saivat asiakkaaltaan yhteydenoton koskien käytetyn koneen myyntiä. Asiakas pyysi heidän apuaan, koska halusi koneestaan realistisen, kolmannen osapuolen hinta-arvion. 

”Meillä ei ollut lainkaan kokemusta käytettyjen työstökoneiden myynnistä, mutta halusimme palvella ja auttaa asiakastamme. Hyödynsimme olemassa olevia kontakteja markkinointiyrityksemme kautta ja teimme taustatyötä. Työ kantoi hedelmää, sillä saimme kartoitettua koneen arvon ja löysimme sille ostajan. Meillä oli tyytyväinen asiakas ja samalla saimme arvokasta tietoa markkinoista ja toimintatavoista”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Janek Andre.

He huomasivat, että markkinoilta ei löydy sellaista kanavaa, jossa asiakas saisi realistisen hinta-arvion koneestaan ja samalla palvelua koneen markkinointiin ja myyntiin. Janek ja Benedikt näkivät tässä mahdollisuuden ja halusivat kehittää uudenlaisen palvelukonseptin koneiden realisointiin. Syntyi Global Industrial Machinery Cluster eli Gindumac.

Nopeaa kasvua

Gindumacin tavoitteena oli heti kasvaa ja saada tarvittavaa pääomaa toiminnan aloittamiseen. Yrityksen businessidea vakuutti sijoittajia ja se saikin heti alkutaipaleellaan taakseen taustajoukkoja, jotka uskoivat konseptiin. Alussa käytettyjä koneita myytiin yksi kone kuukaudessa. Pian kaksi, sitten kolme, kunnes ensimmäisen vuoden parhaana kuukautena 40 konetta kuukaudessa.   

Alkuvuonna 2018 ruiskuvalukonevalmistaja Krauss-Maffei tuli mukaan investoijana. Ruiskuvalusegmentti onkin nykyään Gindumacilla tärkeä ja tuottava osa-alue. Vuonna 2019 toiminta oli kasvanut Intian ja Venäjän kautta siihen pisteeseen, että henkilöstöä oli yrityksessä jo yli 30.

Gindumac kehittää palvelukonseptiaan ja panostaa kasvuun. Kuvassa perustajat Janek Andre (vasemmalla) ja Benedikt Ruf.

Tavoitteena kaksinkertaistaa tulos ja vahvistaa asiakaslähtöistä konseptia

Nopean kasvun jälkeen Gindumac keskittyi viime vuonna kannattavuuden parantamiseen. Vaikeasta koronavuodesta huolimatta Gindumac selvisi vuodesta omin varoin eikä ulkopuoliseen rahoitukseen ollut tarvetta. Loppuvuonna 2020 Gindumac myi enemmistöosuuden The Platform Groupille Saksaan, joka halusi laajentaa Gindumacin avulla toimintaansa teollisuuden B2B-markkinoille.

Tavoitteena on kehittää toimintaa ja viedä konseptia eteenpäin yhdessä uuden omistajan kanssa. Vuoden 2021 konkreettinen tavoite on kaksinkertaistaa vuoden 2020 tulos, lisätä investointeja, mutta kannattavalla, terveellä ja maltillisella tavalla. Muutaman toimintavuoden jälkeen Gindumacilla on selvä toimintamalli, joten keskittyminen maltilliseen kasvuun on helpompaa.

Tulostavoitteen lisäksi visiona on vahvistaa hyvää asiakaslähtöistä palvelukonseptia ja toimia myyjän kannalta joustavasti.

”Markkinoilla on huutokauppataloja ja pieniä välittäjäyrityksiä, jotka ostavat koneita halvalla ja myyvät kalliilla eteenpäin. Me puolestamme haluamme tarjota myyjän tilanteeseen sopivan ratkaisun ja vaihtoehtoisia tapoja myydä kone: Jos myyjällä ei ole kiire päästä koneesta eroon, lähdemme hakemaan markkinoilta parasta mahdollista hintaa koneelle. Jos puolestaan myyjällä on esimerkiksi tilaa vähän ja koneesta pitäisi päästä nopeasti eroon, Gindumac voi tarjota koneen ostoa omaan varastoonsa. Tällöin myyjä saa myytyä koneen nopeasti, mutta saatu hinta on luonnollisesti alhaisempi. Tällaista joustavaa toimintamallia ei ole muilla tarjolla”, havainnollistaa Janek.

Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa Gindumacin brändiä ja saavuttaa asema johtavana käytettyjen työstökoneiden myyntikanavana.

”Kun myyjä haluaa myydä koneensa, tavoittelemme sitä, että hänelle tulisi ensimmäisenä mieleen Gindumac”, sanoo Janek.

Suomi osana strategiaa

Gindumacin haluaa vahvistaa suhdetta paikallisiin toimijoihin. Myös Suomi on osana yhtiön kasvustrategiaa.  

”Meille on tärkeää löytää hyvä yhteinen henki ja näkemys paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Koemme, että olemme saavuttaneet tämän tavoitteen hyvin suomalaisen toimijamme Evomaxin kanssa. Myös tuloksellisesti viime vuosi oli Suomessa hyvä. Mielenkiintoinen projekti oli esimerkiksi monitoimisorvin tuonti Etelä-Koreasta Suomeen. Se oli ensimmäinen käytetty työstökone, joka myytiin Gindumacin välityksellä Aasiasta Pohjoismaihin.”

Evomax on toiminut Gindumacin Suomen edustajana 1,5 vuotta ja toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Viime syksynä Evomax rekrytoi Tapio Kauton hoitamaan oheislaitteiden ja käytettyjen työstökoneiden kauppaa.  

« Vanhemmat artikkelit