Avainsana-arkisto: Koneistuskeskukset

Koneita ja kasvavaa alihankintaa – LSK Machine muokkaa kapasiteettiaan

Konevalmistaja LSK Machinen tuotepaletti uudistuu. Kahteen suuntaan taivuttava KST-taivutuskone on saanut uuden sukupolven ja samalla lisää nopeutta. Ohutlevykoneiden valmistuksen tarpeisiin yritys hankki hiljattain myös lisää kookasta koneistuskalustoa. Alkuvuonna yrityksen käyttöön asennettu 5-akselinen TOS Kurim -koneistuskeskus palvelee samalla yrityksen jatkuvasti laajenevaa alihankintatoimintaa.

LSK Machine Oy on yli 40 vuoden ajan valmistanut ja toimittanut koneita ja laitteita ohutlevynkäsittelijöille. Vuonna 1979 perustettu yritys laskee toimittaneensa lähes 2400 konetta niin Suomeen kuin muillekin maailman kolkille, pisimmillään Australiaan saakka.

Kookas viisiakselinen TOS Kurim-pitkäjyrsinkone täydentää LSK-Machine koneistuskapasiteettia. Ohjauksella Simo Merola.

”Laatu, kokemus, aktiivinen tuotekehitys ja Suomen markkinoilla kotimaisuus, niitä asiakkaat arvostavat. Tuki läheltä on tärkeä asia”, kertoo perheyrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Risto Heikkilä, alan pitkän linjan ammattimies.

Töissä yrityksessä on Heikkilän perheen jäseniä useammastakin polvesta.

”Kaksi poikaani on mukana yrityksen toiminnoissa, ja itse asiassa sitä seuraavankin sukupolven edustaja on juuri täällä työharjoittelussa”, hymyilee Risto Heikkilä.

Kanttikoneita ja rainalinjoja

LSK Machinen päätuotteita ovat CNC-kanttikoneet, niitä yritys tekee sekä ylöspäin taivuttavina versioina sekä kahteen suuntaan taivuttavina.

Kahteen suuntaan taivuttavissa koneissa mallit ovat takavasteellinen, päätyrullilla toteutettu hydraulinen KSTPR sekä KST-malli, joka hiljattain on monilta osin uudistunut. Mm. koneen ohjaus on täysin uusittu, kone on nyt myös sähköhydraulinen.

Kahteen suuntaan taivuttava kanttikone KST on uudistunut. Kuvan työpituudeltaan 4,2 metrinen uuden sukupolven kone matkaa Suomen Vaskisepille Ylivieskaan, asiakkaan toivomissa keltamustissa väreihin maalattua uuden sukupolven konetta esittelee myynti-insinööri Juha Toivonen. LSK Machine koneiden väritys on yleensä kelta-sininen.

”Koneen nopeutta vaativat liikkeet on toteutettu uuden sukupolven myötä servo-ohjatuin sähkömoottorein ja sen myötä kone on entistä tehokkaampi ja hiljaisempi. Tehoa ja voimaa tuottamassa ovat hydrauliset vinohammaspyöräpumput. Samalla koneen tuotekehityksen myötä paineilmatoimisten tarttujien liikematka on kasvanut ja tartuntavoima parantunut”, tiivistää Heikkilä.

Kanttikoneiden lisäksi LSK Machinen ohjelmassa ovat myös arkki- ja rainalinjat. Koneet LSK Machine suunnittelee ja valmistaa itse, ohjaukset tekee kotimainen yhteistyökumppani Varicon Oy.

Tuore 5-akselinen koneistuskeskus

Ohutlevykoiden valmistus edellyttää moninaista koneistuspuolen konekantaa, ja koska valmistettujen kanttikoneiden käsittelypituudet voivat asiakastarpeen mukaan nousta kahdeksaan, jopa kahteentoista metriin saakka, kookasta kalustoa tarvitaan.

Pituusliike ulkomitoiltaan nelitoistametrisessä koneessa on 6200 mm.

Kookkain LSK Machinen kone on yksitoistametrinen 5-akselinen TOS-jyrsinkone.

Oman konevalmistuksen ohella koneistuksen konekanta on käytössä muihin tarkoituksiin.

LSK Machine on tarjonnut oman konevalmistuksen osalta aina myös ulospäin koneistuksen alihankintapalveluja ja toiminnot ovat kasvussa.

”Alihankinta kompensoi konemarkkinoiden heilahteluja ja siihen olemme myös runsaasti panostaneet. Teemme sopimusvalmistuksena osia paperikoneisiin ja kaivosporakoneisiin, telakoille ja lämpövoimaloihin, ja kokemusta meillä on hyvin monenlaisten materiaalien, niin terästen kuin alumiininkin käsittelystä”, sanoo Risto Heikkilä.

Omaa konevalmistusta ja osin myös alihankintaa tukee LSK Machinen uusin konehankinta, 5-akselinen TOS Kurim FFQ 100-VR / A6 -pitkäjyrsinkone 6200 mm:n pituusliikkeellä. Poikkiliike Y on 1250 mm ja pystyliike Z 1400 mm.

A-akselin liikkeet ovat +30/-90 astetta, B-akselin +/- 180 astetta.

ISO 50-kartiolla varustettu kone on tuhti työjuhta, 30kW teho, 2000 Nm vääntö, 3-portainen karavaihteisto ja karanläpijäähdytys tuovat suorituskykyä.

Uudistuksen myötä KST:n ohjaus on täysin uusittu, kone on nyt myös sähköhydraulinen.

Työkalunvaihtaja koneessa on 40 työkalulle, ja ohjaus on Heidenhain iTNC 530.

”Koneen kokoluokka ja mm. ohjaus olivat ratkaisevia tekijöitä hankinnan taustalla, sekä Heidenhain-ohjaus. Muut koneemme ovat Heidenhain-ohjattuja ja halusimme tähänkin saman”, Heikkilä sanoo.

Koneita ja kasvavaa alihankintaa

TOSilla tehdään osia varsinkin kokoluokaltaan yleisiin LSK Machinen 4,2 metrisiin kanttikoneisiin.

”Käytössämme koneiden osavalmistuksessa on runsaasti nelimetristä kapasiteettia, mutta pitempien kanttikoneiden osien valmistus oli aiemmin melkoinen pullonkaula. Uusi TOS poistaa tämän ongelman. Koneen toimitti Maketek Oy.

”Maketekin kanssa olemme tehneet moninaista yhteistyötä koneasioissa pitkään niin konehankinnoissa kuin koneiden huollossa ja ylläpidossakin. He hoitivat asiat tämänkin koneen kokonaispakettina käytöstä Keski-Euroopasta tänne toimitettuna ja paikoilleen asennettuna. Maketek hoitaa jatkossa myös tämän koneen kuten muidenkin heidän aiemmin toimittamiensa koneiden sopimushuollon”, Risto Heikkilä sanoo.

LSK Machine toimii Liedossa kahdessa toimipisteessä lähellä toisiaan. TOS sijoittuu yrityksen päätoimipaikan hallitiloihin, missä sijaitsevat samalla myös oman konevalmistuksen tilat, eli Liedon Yliskulman Pyhällöntielle. Alihankintakoneistusta yritys tekee pääasiallisesti toisessa toimipisteessään Vastamäentiellä.

Pitkä valmistuskokemus ja kotimaisuus ovat LSK Machinen valtit ohutlevykonemarkkinoilla. Omien tuotteiden lisäksi yritys panostaa alihankintatoimintoihin”, sanoo toimitusjohtaja Risto Heikkilä.

Markkinat ovat Risto Heikkilän mukaan olleet viime vuodet muutoksessa.

”Aiemmin olemme toimittaneet kotimaan lisäksi koneita säännöllisesti mm. Venäjälle, mutta sen suunnan toiminnot putosivat kovasti jo pitkälti toistakymmentä vuotta sitten ruplan kurssimuutosten takia. Nyt aivan viimeaikaiset tapahtumat lopettivat suunnan toiminnot kokonaan. Kotimaahan koneita toimitetaan, Ruotsiin ja Baltiaan.”

”Alihankinnan osuus toiminnoissamme on nykyisin vahva. Alihankinnasta tulee noin puolet liikevaihdostamme”, Risto Heikkilä sanoo.

LSK-Machine Oy teki liikevaihtoa 2021 päättyneellä tilikaudellaan 3,5 miljoonaa euroa. Perheyritys työllistää nyt 25 henkilöä.

Kari Harju

Robottisolu vaativaan komponenttituotantoon

Automaattiset tuotantosolut ovat teollisuudessa tänä päivänä yleisiä, ja niiden toteutukseen mahdollisuudet ovat monet. Yksi mahdollisuus on rakentaa robottisolu jälkiasennettujen CNC-pyöröpöydin täydennettyjen alunperin kolmiakselisten koneistuskeskuksen ympärille.

Asiaan sovellutus Saksasta. Schwab CNC Metallbearbeitungon Rot am Seessä Schwäbisch Hallin alueella Saksassa toimiva jyrsin- ja sorvausosia eri toimialoille valmistava yritys.

Rainer Schwab omistaa yrityksen yhdessä poikansa Markus Schwabin kanssa ja periaatteena on tarjota ammattimaista valmistuspalvelua tuotteen eliniän ajan alkaen prototyypin valmistamisesta sarjatuotannon kautta ja edelleen varaosiin asti.

Työkalunpitimissa voi säilyttää kahdeksan rakenneosaa työkappaleille sovitetuissa pidikkeissä.

Osia moottoriajoneuvoihin

Schwab tekee tyypillisinä töinään magnesiumista koteloita moottoriajoneuvon ohjausjärjestelmiin.  Kun vuosittain valmistettujen koteloiden määrä nousi yrityksessä muutama vuosi sitten 250 000 kappaleeseen, tehtiin päätös niiden tuotannon automatisoinnista.

Vuonna 2019 toteutetun automatisoinnin teki EGS Automatisierungstechnik ja sen perusta oli järjestelmätoimittaja W&R Industrievertretungin kautta vuonna 2016 hankittu kolmiakselinen Brother Speedio S 1000 X1-koneistuskeskus.  

W&R myy Saksassa mm. Brotherin työstöyksiköitä ja tekee koneisiin myös asiakkaan toivomia yksilöllisiä räätälöinti- ja mukautustöitä. Tällainen räätälöinti tehtiin myös Schwabille ja Speedio S 1000 X1 sai projektissa vuonna 2017 neljännen CNC-akselin. Koneeseen integroitiin pL Lehmannin valmistama CNC-pyöröpöytämalli EA-520.

pL Lehmann on sveitsiläinen CNC-pyöröpöytien ja kiinnitysjärjestelmien valmistaja. Suomessa valmistajan tuotteiden maahantuoja on Nurminen Tools Oy.

”Pöytämallissa max. kiinnitysmomentti on 2000 Nm syöttömomentti 440 Nm ja samalla pöydän rakenne on poikkeuksellisen kompakti. Suurin osa markkinoilla olevista malleista on vähintäänkin kaksi kertaa isompia”, kertoo W&R:n toimitusjohtaja Jürgen Reimer.

Robotti lataa kappaleet latausluukun kautta molempiin koneisiin. Asetuksien teko tapahtuu etuoven kautta.

Tehokasta monisivutyöstöä

Neliakseliseksi laajentuneen koneistuskeskuksen pohjalta EGS kehitti kokonaisuutta eteenpäin tuotantosoluksi. Samaan yhteyteen hankittiin toinen Speedio ja robotti, jolloin syntyi robotisoitu tuotantosolu, missä työkappaleiden eri puolien työstö tapahtuu kahdella eri koneella.

Brother Speedio S 1000 X1 -koneen pyöröpöydälle on asennettu Schwabin kehittämä kiinnitin, mihin voidaan asettaa neljä osaa rinnakkain. Neljän osan valmistussykli pöydällä kestää noin kuusi minuuttia.

Kun kappaleet on koneistettu yhdeltä puolelta, robotti siirtää kappaleet väliasemaan ja siirtää uudet koneistukseen. Tämän jälkeen se siirtää koneistetut kappaleet toiselle koneelle, millä tapahtuu työkappaleiden takasivun työstö.

Takasivun koneistus tapahtuu Brotherin Speedio S 700 X1-koneella, mihin on integroitu pL Lehmannin kääntöpöytä.

Valmistussolussa toiseen koneeseen, Brother Speedio S 700 X1:een, on lisätty niin ikään ylimääräinen neljäs CNC-akselilla, pL Lehmannin kääntöpöytä EA-510.

”Asiakkaamme arvostavat monisivutyöstöä, koska sen yhteydessä pärjätään vähemmillä kiinnityksillä. Hukka-ajoilta säästytään ja kiinnitysvirheiltä vältytään.”

”Kun kolmiakseliset Brotherit on varustettu tässä tapauksessa neljännellä tai mahdollisesti viidennellä akselilla, koneistukset ovat toteutettavissa jopa tuottavammin ja taloudellisemmin kuin alkuperäisillä 5-akselisilla koneilla. Kiinnitys- ja syöttömomentit ovat korkeita ja tilantarve vähäinen. Jo vakiomalli tarjoaa vahvaa suorituskykyä”, kertoo W&R:n toimitusjohtaja Jürgen Reimer.

Nopea kone takasivujen koneistukseen

Koska koneistustoimenpiteet ovat Schwabin koneistamien kappaleiden takasivulla vähemmän työläitä kuin etupuolella, osat kiinnitetään yksittäin ja koneistetaan suurella nopeudella. Tähän työhön sopii hieman pienempi mutta samana aikaan nopea Brother Speedio malli S 700 X1, maksimi kiihtyvyys on 2,2 g Z-akselilla ja 2 g X- ja Y-akselilla.

Kuten Speedio S 1000 X:n, myös Speedio S 700 X1:n kohdalla automaattinen lataus tapahtuu sivulle jälkiasennetun luukun kautta, joka on yhdistetty koneen ja robottisolun turvapiiriin. Tätä toimenpidettä varten valittiin mukaan kuusiakselinen teollisuusrobotti Motoman GP25, mikä täyttää yrityksen mukaan hyvin ulottuvuudelle, käsittelytarkkuudelle, osien asettelulle sekä tuotantonopeudelle asetetut vaatimukset. Kokonaisuuden täydentää 480-paikkainen palettijärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa jopa 12 tunnin miehittämättömän tuotannon.

”Pyöröpöydin täydennettyjen koneistuskeskusten ympärille toteutetun automaattisolun ansiosta tuotantomme on kasvanut huomattavasti. Suuret kappalemäärät voidaan koneistaa nopeasti ja luotettavasti”, kertovat Rainer ja Markus Schwab.

GROB Open House Mindelheimissa

Saksalainen työstökonejätti GROB järjestää jälleen Open House -tapahtuman 3.-6.5. Euroopan suurimmassa työstökonetehtaassa Mindelheimissa. Esillä on runsaasti 5- ja 4-akselisia vaakatyöstökeskuksia sekä robotti- ja palettiautomaatiota. Mukana on myös 50 kumppania esittelemässä mm. työkaluja, kiinnittimiä ja ohjelmistoja.

Tapahtumassa on esillä runsaasti 5- ja 4-akselisia vaakatyöstökeskuksia sekä robotti- ja palettiautomaatiota.

GROBin 5-akselikonsepti perustuu ainutlaatuiseen vaakakarakonseptiin, jossa kara liikkuu Z-akselin suuntaisesti jämäkän koneen sisällä. Tämä mahdollistaa poikkeuksellisen lyhyiden ja pitkien työkalujen hyödyntämisen. Lisäksi koneiden pöytä kääntyy täysin ylös-alaisin, mikä tarjoaa ylivoimaisen lastunpoiston.

Tapahtumassa on monipuolisesti esillä valmistajan 5- ja 4-akseliset vaakakeskukset sekä erilaisia automaatioratkaisuja pääosin GROBin itse valmistamina. Tapahtumassa pääsee tutustumaan myös tuotantoon, jossa valmistajan koneita tehdään koneistamalla valmistajan omilla koneilla.

”GROBin vahvuus on, että he pystyvät tarjoamaan tehokkaiden koneiden rinnalle vahvan menetelmätuen sekä automaatioratkaisut. Järjestämme asiakasmatkoja tapahtumaan, joten kannattaakin olla yhteydessä”, Marko Vossi kannustaa.

Hyundai päivät Machinerylla

Machinery järjesti Tampereen toimipisteessään huhtikuun alussa ralliteemaiset Hyundai päivät. Hyundai Wian koneita tapahtumassa oli esillä useita.

Riku Tahko ja Hyundai i20 Rally2-luokan auto olivat teeman mukaisesti keskeisessä osassa Machineryn kaksipäiväisessä tapahtumassa.

Machinery oli panostanut tapahtumaan runsaasti niin ohjelman kuin koneidenkin puolesta. Ralliteema oli esillä Hyundai- lähettiläs Riku Tahkon johdolla. Mies ja ralliauto olivat paikan päällä ja myös aiheeseen sopiva ajokilpailu kauko-ohjattavilla ralliautoilla oli ohjelmassa. Voittaja sai lipun Jyväskylän MM-ralliin ja lisäksi vieraiden kesken arvottiin paketti Ralli Experience -päivään, jossa pääsi Riku Tahkon opetukseen sekä hyppäämään ralliauton kyytiin.

Mikä yhdistää rallia ja metallintyöstöä?

Ralliteema näkyi mm. Hyundain työstökoneiden teippausten väreissä. KF 6700-koneistuskeskuksen edessä talon nuorempaa polvea Siru Pernu, Herkko Raivonen ja Juha Parri.

Vuosi 2022 on Machineryssa ralliteemainen, ja asioita tiivistyy juuri Hyundai-rallilähettilään Riku Tahkon ympärille. Hänellä on allaan Hyundai i20 Rally2-luokan ralliauto, joka oli esillä myös Hyundai Päivillä. Hyundai Motorsport -tiimi on osa Hyundai Motor Groupia, johon myös Hyundai Wia kuuluu. Hyundai Wian KF-sarjan koneilla valmistetaan lisäksi Hyundai Motorsportin ralliautoissa käytettäviä osia. Kyseisillä ralliautoilla kilpaillaan SM-sarjan lisäksi myös MM-tasolla.

Monipuolinen Hyundai Wia -kattaus

Konetapahtumaan kuuluvat tietenkin koneet ja Hyundai Wian malleja tapahtumassa olikin esillä monipuolisestasi, ja teemaan sopivissa väreissä. Näytillä olivat koneistuskeskukset KF6700 jaa KF 4600 sekä sorvit SE2200LY, SE2200LM ja SE2200LSA. Lisäksi esiteltiin mm. Fronius -hitsauskoneita sekä esittelyssä Safanin levykoneita. Ruoka kaksipäiväisessä tapahtumassa toimi Street Food -hengessä.

KF 4600 Hyundai-Wian pystykarainen koneistuskeskus Fanuc 0iPlus Smart Guide I -ohjauksella.

Pystykarainen kevyeen koneistukseen optimoituna

Doosan Machine Tools on esitellyt SVM -mallisarjaansa uuden pystykaraisen koneistuskeskuksen, mikä on optimoitu erityisesti kevyeen koneistukseen ja mm. alumiinin käsittelyn tarpeisiin.

Uusi SVM 4100 on valmistajansa Doosanin mukaan suunniteltu lisäämään tuottavuutta teollisuuden kasvaviin kevyen koneistuksen tarpeisiin. Tämän kaltaisia koneita tarvitaan yhä enemmän esimerkiksi autoteollisuuden murroksen myötä lisääntyvässä alumiinien ja muiden kevyiden materiaalien käsittelyssä. Keskeisiä muutokseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. polttoainetehokkuuden parantaminen ja painovalun käytön lisääntyminen ajoneuvoteollisuuden muutoksessa.

Kookas työalue, nopeat liikkeet

Doosanin SVM 4100 -mallin etuja ovat valmistajan mukaan mm. kokoluokkaan nähden suhteellisen kookas työstöalue, suorakäyttökara vakiona, lämpösiirtymän korjaus vakiona sekä mm. erityispaketti koneen käyttöönottoa helpottamassa.

Uutuus on optimoitu kevyeen koneistukseen mm. minimoimalla sekä työstön aikaisia että työstön sivuaikoja karojen ja syöttöakseleiden nopeiden kiihdytys/hidastuksen ansiosta. Runkorakenteeltaan C-muotoiseksi suunnitellussa mallissa akseliliikkeet ovat 770 mm X-akselilla, 410 mm Y-akselilla ja 510 mm Z-akselilla. Akselien liikenopeus on max. 36 m/min, pöytä on kooltaan 920 x 410 mm:n ja se kantaa 600 kg:n painon.

Lattialla kompaktiin tilaan

SVM 4100:n karan maksiminopeus on 12 000 1/min, vääntömomentti 96 Nm ja teho 18,5 kW.

Koneen käyttömukavuus on valmistajan mukaan aiemmista malleista parantunut mm. työtilan oven rakennemuutosten myötä, se helpottaa sisäpuolen puhdistusta ja lastujen käsittelyä. Käyttömukavuutta lisää osaltaan se, että kone mahtuu pajan lattialla kompaktiin tilaan.

SVM 4100:n automaattinen työkalunvaihtaja on vakiona 30-paikkainen. Työkalun vaihtoaika on 1,2 sekuntia, mikä minimoi sivuaikoja ja lisää toiminnan tuottavuutta. Ohjelmoitava nestejäähdytyslaite on lisävaruste jäähdytysnesteen poistokulmien asettamiseen eri työkalupituuksien mukaan. Ergonominen käyttöpaneeli, 15 tuuman näyttö ja helppokäyttöpaketti tehostavat käyttöä edelleen. Doosanin työstökoneiden Suomen edustaja on Duroc.

Kuusiakselinen kookkaan koneistuksen tarpeisiin

Kun Nurmeksen Työstö ja Tarvike Oy kaipasi kapasiteettia vaativaan isokokoisten työkappaleiden koneistukseen, huomio kiintyi saksalaisen Kepplerin koneistuskeskustarjontaan. Muutamien määrätietoisten operaatioiden jälkeen kuusiakselinen Keppler HDC 3000 saapui Nurmekseen projektitoimituksena alkuvuonna.

Nurmeksen Työstö ja Tarvike eli NTT on yli nelikymmenvuotiset perinteet omaava pohjoiskarjalainen metallinkäsittelijä. Yrityksen perustivat Vuokko ja Martti Kähkönen vuonna 1980 ja toimikenttä laajeni pian alun korjaus-, hitsaus- ja sorvaustöistä monipuoliseksi alan toimijaksi.

Toisessa sukupolvessa nyt toimivan perheyritys tekee niin hitsaukset, levytyöt, vaativat koneistukset kuin loppukäsittelytkin itse ja palvelee mm. useampiakin lähialueen kookkaita kansainvälisesti toimivia konepajayrityksiä.

”Kokonaisvaltaisuus on asiakkaillemme tärkeää. Toimitamme tuotteet käyttövalmiina ja kokoonpantuina tarkoituksiinsa”, kertoo toimitusjohtaja Mika Kähkönen, joka luotsaa yritystä veljensä Marko Kähkösen kanssa.

Kone Lisää NTT:n mahdollisuuksia vaativassa koneistuksessa. ”Mielenkiintoisia projekteja odotetaan. Kannattaa haastaa meidät töihin”, kertoo Mika Kähkönen.

Koneita ja laitteita monipuolisesti

NTT suunnittelee, räätälöi ja toteuttaa metallista alihankintatyyppisesti monenlaista.

Lisäksi oma ehdoton erikoisosaamisen sektori liittyy kiventyöstökoneiden ja laitteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Yhteistyö Nunna-Uunin kanssa alkoi 1980-luvun puolivälissä ja

on jatkunut siitä lähtien.

Kivenkäsittelykoneita tehdään nykyisin myös laajemmillekin markkinoille. Yksi sovellus ja samalla oma tuote on kivinäytteiden tutkimuskäytössä tarpeellinen näytekairausten halkaisuun tarkoitettu sydänkairasaha NTT Coresaw, jonka markkinat ovat varsinkin Pohjois-Amerikassa.

”Tuote on johdannainen pitkästä kivenkäsittelyn koneiden valmistuksesta. Esittelimme koneen ensi kerran kymmenisen vuotta sitten alan suurimmilla messuilla Kanadassa Torontossa ja sen jälkeen koneita on toimitettu varsin säännöllisesti. Olemme edelleen mukana messuilla ja vuosittain valmistamme reilut kymmenisen konetta sekä asiaan liittyvää tekniikkaa ”, tuotesektorin asioista yrityksessä vastaava Marko Kähkönen kertoo.

Potentiaalia kookkaaseen vaativaan koneistukseen

NTT toimii nykyisin Nurmeksen Hyvärilän alueella noin 2500 neliömetrin tiloissa.

Kookkaampi tilalaajennus toteutettiin viimeksi kymmenisen vuotta sitten.

Kookasta teknologiaa projektina Nurmekseen. Keppler HCD 3000:n kuuden samanaikaisesti liikkuvan akselin myötä koneella voidaan koneistaa kappaleita viideltä sivulta samalla kiinnityksellä. Ohjauksella kuvassa Mikko Nevalainen (vasmemlla) ja Harri Juutinen.

NTT työllistää nyt hieman toistakymmentä henkilöä ja omaan tekemiseen luotetaan vahvasti.

Konekanta on viime vuosikymmenenä toiminnan kasvaessa laajentunut ja käytössä on ajanmukaista teknologiaa mm. sorvaukseen, Okuman Multus- ja Hyundai-Wian L26000SY -monitoimisorvit.

Viimeksi mainittu on niistä uudempi, se hankittiin toimeensa parisen vuotta sitten.

Saksasta muutaman vuoden käytössä ollut ja tehtaalla sen jälkeen mm. ohjaukseltaan modernisoitu kookas kone, kuusiakselinen Keppler HDC 3000-koneistuskeskus.

Keppler on Suomessa harvinainen konemerkki, Karl Keppler Maschinenbau on perustettu Saksan Pfullingenissa vuonna 1965, ja siellä toimii edelleen yrityksen päätoimipaikka.

Nykyisin yritysnimi on Staedler Keppler Maschinenbau.

Yhtenä erikoisalueenaan NTT valmistaa kivenkäsittelykoneita pitkin perintein. Tutkimuskäyttöön suunniteltu ja toteutettu kivenkairauksien halkaisukone NTT Coresaw on patentoitu tuote mm. Pohjois-Amerikan markkinoille. Koneen vierellä Marko Kähkönen (oikealla) ja Mika Kähkönen.

Keskeisen HDC-koneistuskeskussarjansa Keppler esitteli vuonna 2007 ja sarjaan kuuluu malleja eri kokoluokkiin. HDC 3000:a valmistetaan pyörö- ja kiinteäpöytäisinä versioina, Nurmekseen hankittu HDC on kuusiakselinen kone 3000/1500/1400 mm:n X/Y/Z-akseliliikkein.

Pyöröpöydän halkaisija on 2300 mm ja kappaleen maksimi korkeus ja -pituus ovat 1400 mm ja 3700 mm. Pöydän kapasiteetti on 6000 kg.

Kuudella akselilla viideltä sivulta

Uusi Keppler on NTT:lle täsmähankinta tarpeeseen.

”Tarvitsimme tänne kookkaan ja suorituskykyisen moniakselisen koneistuskeskuksen, ja itse asiassa etsimme sopivaa jo parisen vuotta. Erään kerran sitten vain huomioni kiintyi verkossa tehtaan myynnissä olleeseen Keppler HDC 3000-malliin.”

NTT palvelee mm. kansainvälisesti toimivia konepajayrityksiä. Kuvissa esimerkkejä tuotannosta, esimerkiksi kuvien kookkaat jigit on toteutettu itse alusta toimitusvalmiiksi saakka.

”Ajattelin, että tuossahan se kone nyt sitten olisi”, Mika Kähkönen kertoo.

”Erityisesti koneessa kiinnosti sen akselikokoonpano ja erittäin suorituskykyinen kara. Koneen kuusi samanaikaisesti liikkuvaa akselia mahdollistavat koneistuksen viideltä sivulta samalla kiinnityksellä, ja se oli tämän koneen varsinainen pointti.”

Koneen hankinta toteutettiin Machineryn kautta.

”Otin yhteyttä Machineryyn, joka toimitti Hyundai-Wian koneen pari vuotta sitten. Kepplerin koneet eivät ole Machineryn paletissa, mutta Kari Pirttilä lupasi mielellään apua projektissa ja hän otti yhteyttä tehtaalle.”

Ensi alkuun NTT:n tarkoitus oli hankkia viisiakselinen kiinteäpöytäinen HDC 3000, mutta matkan varrella se vaihtui ja hankimme tämän niin ikään tehtaan modernisoiman kuusiakselisen pyöröpöydällä varustetun koneen, joka sopii mielestäni tarkoitukseen vielä paremmin. Saimme yhden akselin kaupan päälle. Vähintäänkin onnistunut projekti siis”, Kähkönen naurahtaa.

Käyttöönsä vasta-asennettu Heidenhain iTNC 530-ohjauksella varustettu kone aloittelee kohta toimintaansa NTT:llä ja odotukset ovat yrityksessä korkealla.

”Asiakkaamme ovat osoittaneet kovasti mielenkiintoa suorituskykyistä konetta ja sen mahdollisuuksia kohtaan. Kone lisää mahdollisuuksiamme kookkaassa koneistuksessa ja kuuden simultaanisen akselin myötä sillä voidaan valmistaa yhdellä kiinnityksellä esimerkiksi vaikkapa vaativia kolmilapaisia potkurimuotoja. Otamme mielellämme haasteita vastaan. Katsotaan, mitä kaikkea tällä koneella voidaan jatkossa toteuttaa”, sanoo Mika Kähkönen.

Kari Harju

Automaatiovalmis vaakakarainen isoille työkappaleille

Okuma on esitellyt MA-H-sarjaansa uuden mallin MA-8000H kookkaiden työkappaleiden automatisoituun valmistukseen. Koneen tuotantokapasiteettia on lisätty aiemmasta ja tuottavuus on parantunut uusien automaatiomahdollisuuksien ansiosta. Lisäksi energiankulutusta voidaan automaattisesti ja kestävästi vähentää erikoisominaisuuksien kautta.

Uuden MA-8000H:n käsittelyn kokoluokkaa ja suoritusominaisuuksia on lisätty Okuman mukaan huomattavasti edelliseen vastaavaan kookkaaseen malliin verrattuna, näin kone pystyy käsittelemään suuria ja painavia työkappaleita entistä paremmin. Kone voi työskennellä 800 x 800 mm:n paletilla 1 400 x 1 200 x 1 350 mm:n akseliliikkein ja työkappaleen maksimipaino koneelle on 3 000 kg. Kestävät ja tehokkaat karat varmistavat osaltaan korkean koneen käytettävyyden.

Okuma MA-H-sarjan malli MA-8000H on uudistunut.

Tuottavaa keskeytymätöntä valmistusta

Okuman mukaan MA-8000H voidaan varustaa erilaisin pneumaattisin tai hydraulisin palettiratkaisuin, mikä mahdollistaa koneen monipuolisen miehittämättömän käytön. Näin voidaan toteuttaa sujuvasti esimerkiksi automaattiset lastaus- ja purkuprosessit koneistuksen aikana.

Koneen tehokas lastunpoisto tuo osaltaan koneelle kapasiteettia. Okuman oma ns. Sludgeless Tank -ratkaisu estää hyvin pienten lastujäämien kerääntymisen jäähdytysnestesäiliöön, ja vähentää isosti myös sen puhdistamiseen tarvittavaa vaivaa.

Koneessa on helppokäyttöinen Okuma OSP-P300MA ohjausjärjestelmä, mitä

voidaan täydentää asiakkaan pyynnöstä erilaisilla ohjaustekniikan sovelluksilla. Myös uuden koneistuskeskuksen asennusta ja ylläpitoa on nyt huomattavasti yksinkertaistettu käyttäjäystävällisen konesuunnittelun ansiosta.

MA-8000H on monipuoliset automaatiomahdollisuudet tarjoava ratkaisu kookkaiden työkappaleiden valmistukseen.

Suunniteltu energiaa säästäväksi

Yrityksille on yhä tärkeämpää vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjään erityisesti puolijohteiden valmistuksessa, uusiutuvassa energiassa tai e-ajoneuvoja valmistettaessa. Okuma täyttää vaatimuksen uuden MA-8000H:n myötä erilaisten energiaa säästävien ominaisuuksien ansiosta: Okuman koneiden tapaan Thermo Friendly Concept konsepti mahdollistaa korkean mittavakauden ja tarkkuuden myös pitkäaikaisessa käytössä. Integroitu ECO Suite plus tarjoaa puolestaan innovatiivisen energiansäästöjärjestelmän, jonka avulla käyttäjä voi seurata ja säätää energiankulutusta ja CO2-päästöjä reaaliajassa. Kone vähentää automaattisesti virrankulutustaan ​​tyhjäkäynnillä säilyttäen samalla vakaan tarkkuuden.

Okuma on japanilainen kokonaisvaltainen työstökonevalmistaja, minkä valmistusohjelmaan kuuluvat CNC-koneet, käytöt, karat sekä ohjaukset. Konevalmistaja Okuman edustaja Suomessa on MTC Flextek.

MA-8000H:n toimitukset alkavat Euroopassa heinäkuussa.

Portaalikoneistuskeskus uusin maustein

Hollantilainen CNC-työstökeskusten valmistaja Unisign on julkaissut uudistuneen version Uniport 4000-portaalikoneistuskeskuksestaan.

Uniport 4000 on valmistajan Uniport-sarjan pienin malli. Päivityksen myötä kone on uudistunut monessa kohdin.

Kulmapäävarustus optiona

Yksi keskeinen muutos aiempaan on, että kone voidaan nyt varustaa monelta suunnalta tapahtuvan koneistuksen mahdollistavalla kulmapäällä.

Optiona toimitettava oikeanpuoleinen kulmapää on ollut aiemmin saatavissa vain kookkaampiin Uniport 6000-, 7000- ja 8000-tyypin portaalikoneisiin, ja nyt myös 4000-kokoluokkaan.

Uudistunut Uniport 4000-koneistuskeskus kuuluu Unisignin ajankohtaiseen konemallistoon.

Kulmapäävarustuksen myötä koneen Z-liike on samalla aiempaa isompi, nyt aina 750 mm:iin saakka. Pystysuunnassa työalue on mahdollinen aina 1250 mm:iin saakka.

Pituusliikettä koneeseen on valittavissa tarpeen mukaan 4000:sta yli 24 000 mm:iin saakka, ristiliike Y on 1500-3500 mm.  

Suorituskyky on kookkaaseen koneistukseen soveltuvaa, suoravetoisen, vesijäähdytteisen pääkaran teho on vakiona 36 kW / 12 000 rpm. Alumiinin tai muovin työstämiseen kone on lisävarusteena varustettavissa 58 kW / 16 000 rpm pääkaralla. Konealustan avoin muotoilu on suunniteltu varmistamaan sujuvan lastunpoiston.

Optiona toimitettavan kulmapään avulla koneella voidaan nyt tehdä myös vaakasuuntaisia koneistuksia.

Mahdollisuus heilurityöstöön

Uniport 4000:ssa työkalunvaihto on kokonaan automaattinen.

Koneessa on vakiona liikkuvassa portaalissa sijaitseva ketjutyyppinen työkaluvarasto ja lisätyökaluja varten voidaan asentaa toinen työkaluvarasto portaalisillan takapuolelle.

Yhteensä koneessa on varastokapasiteettia yli 100 työkalulle. Turvapaneelit suojaavat työaluetta lastuilta ja jäähdytysnesteeltä.

Uniport 4000:n työalue voidaan haluttaessa jakaa irrotettavan väliseinän avulla kahteen erilliseen osaan. Kun yhdellä alueella työstetään, asetustoimia voidaan tehdä toisella alueella.

Edelleen koneessa on mahdollisuus automaattiseen työkalun mittaukseen. Kone mittaa automaattisesti työkalun pituuden ja halkaisijan laserilla, mikä estää kalliita virheitä ohjelmoinnin ja koneistuksen aikana. Muita vaihtoehtoja ovat sisäinen jäähdytys ja mittausanturi.

Pääkäyttö koneessa on vesijäähdytteinen, mikä parantaa lämmönhallintaa ja vähentää melua ilmajäähdytteisiin koneisiin verrattuna.

Pääkaran teho koneessa on 36 kW / 12 000 1/min, lisävarusteena 58 kW / 16 000 1/min. Kamera ja screeni mahdollistavat visuaaliset näkymät työalueelta ohjaukselle.

Suoraan tehtaan lattialle

Alleen Uniport 4000 ei vaadi erityisperustaa ja se sijoitetaan suoraan tehtaan lattialle. Tämä tarkoittaa, että asennusaika on lyhyt ja kone voidaan tarvittaessa helposti siirtää.

Koneen mitat ovat pituussuunnassa X-akseli+4800 mm, leveys Y-akseli +3700 mm ja korkeus 3200 mm.

Unisign ilmoittaa toimittavansa uudistettua Uniport 4000-mallia kokonaiskonseptina, joka voidaan mukauttaa asiakkaan erityisvaatimuksien mukaisesti. Mukana tulevat tarvittaessa mm. kiinnitysadapterit (hydrauliset, tyhjiö- ja magneettiset), koneistuspäät, työkalut ja CNC-ohjelmat. Unisignin Suomen edustaja on Masentia.

5-akselinen koneistuskeskus AM-toiminnoin

DMG Mori on lanseerannut uutuuskeskuksen, mikä yhdistää 5-akselisen koneistuksen ja ainetta lisäävät toiminnot yhteen kokonaispakettiin.

Ainetta lisäävän valmistuksen eli AM:n käyttö teollisuudessa on kasvanut viime vuosina. Ainetta lisäävän valmistuksen avulla on mahdollista toteuttaa muotoja, joita on usein haastavaa tai mahdotonta valmistaa perinteisin menetelmin.

Uusien tuotteiden ohella tuotantomenetelmien monimuotoisuus ja prosessi-integraation mahdollisuudet kiinnostavat yhä useampia yrityksiä myös pinnoitukseen ja korjaustoimintoihin.

Pinnoituksiin ja korjauksiin

DMG Morin ohjelmassa AM-alueen sovellutukset ovat yksi osa, ja yritys valmistaa uutena siirtonaan nyt myös hybridikoneita, joissa AM-teknologian mahdollisuuksia yhdistetään perinteiseen koneistusteknologiaan. 

Lasertec 3000 DED -hybrid on alueen uutuus, minkä myötä voidaan tehdä monipuoliset koneistukset ja pinnoitukset yhdellä koneella ja myös yhdellä kappaleenkiinnityksellä.

Kone on perustaltaan 5-akselinen koneistuskeskus kolmella lineaariakselilla (X,Y,Z), B-akselilla (sorvaus/jyrsintäkara) ja C-akselilla (pää-/vastakara). Erikoisuus on se, että koneen sorvaus-/jyrsintäkara voidaan varustaa käyttöön kiinnitettävällä, samanaikaiseen jauheensyöttöön ja lasersäteilytykseen soveltuvalla AM-päällä (Direct Energy Deposition, DED).

Laserteho AM-päässä on 3 kW. Jauhesyöttöön mahdollinen materiaalivalikoima on DMG Morin mukaan laaja, ja materiaaleja voidaan tulostusprosessin aikana myös vaihtaa. Eri metallijauheita voidaan sekoittaa ennen levittämistä, jolloin voidaan komposiittimateriaaleja ja toteuttaa erilaisia ​​​​pinnoitus-, korjaus- ja pinnoitusprosesseja koneistuksen yhteydessä.

Lasertec 3000 DED -hybridikone tekee sorvauksen ja jyrsinnän sekä ainetta lisäävät toiminnot samassa yksikössä.

Turvallinen prosessi

Uutuusmallilla voidaan pinnoittaa työkappaleita 400 mm × 1 321 mm:n kokoluokkaan saakka ja käyttökohteet ovat moninaiset. Niihin kuuluvat mm. pitkien akselien ja hammaspyörien pinnoitukset ja erilaiset korjausratkaisut (kuten turbiinin siivet, työkalut, muotit) sekä kuluneiden osien sorvaus ja jyrsintä, pinnoitus ja viimeistely, joihin DED-teknologia hyvin soveltuu.

DMG Morin mukaan hybridikoneen DED-prosessi turvalliseksi ja luotettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Erityinen AM Assistant -kokonaisuus valvoo pinnoitusta, varmistaa tasaisen laadun ja estää tuotantovirheitä kalibroimalla automaattisesti jauheen virtauksen ja tarkkailemalla suuttimen toimintaa.

Ulkoisesti kone on suunniteltu käsittelyluokkaansa nähden kompaktiksi. Leveyttä kokonaisuudella on 6876 mm mukaan lukien työkaluvarasto 38 työkalun varasto. Syvyyssuunnassa kone vaatii tilaa 4 510 mm.

TIMTOS x TMTS 2022

Taiwanilainen TIMTOS x TMTS 2022 -työstökonenäyttely pidetään Taipei Nangang Exhibition Centerissä (hallit 1 ja 2) 21.-26. helmikuuta. Kokonaisuuteen osallistuu 950 näytteilleasettajaa 5 200 osastolla.

Matkustusrajoitusten vuoksi näyttelyn järjestäjiin kuuluva TAITRA toteuttaa messujen aikana Taiwanin ulkopuolisille messuista kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua tapahtumaan verkon kautta: onlinenäyttely sekä erilaiset opas- ja kokouspalvelut kuuluvat pakettiin. Vierailijat ja media voivat mm. olla vuorovaikutuksessa näytteilleasettajien verkon kautta reaaliajassa.

« Vanhemmat artikkelit