Ovako Imatra nosti sahauksen tehokkuutta

Ovako muokkaa valmistustoimintojaan Imatralla. Teräksenvalmistajan lopputuoteyksikön sahalinjan teknologia uusittiin hiljattain räätälöitynä ratkaisuna tiukassa aikataulussa poikkeusajan haasteiden keskellä. Projekti nosti sahauksen tehokkuutta ja tuo kapasiteettia sekä tarkkuutta yksikön sahaustoimintoihin.

Suomessa Ovakon teräksiä valmistetaan Imatran tehtaalla. Erikoistuotteita ja räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi laakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuuteen toimittava yritys on tuotteineen läsnä Suomen ja Ruotsin markkinoilla ja myös laajemmin Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Tuotannon päämateriaalina on kierrätysromu.

”Kun raaka-aineet tulevat kierrätyksen kautta on myös tuotanto ekologista. Tuotteiden hiilijalanjälki on huomattavasti alan keskiarvoa pienempi”, tiivistää lopputuoteyksikön tuotantopäällikkö Heikki Mansikka Ovakon Imatran tehtaalta.

Monipuolisen ja värikkään historian omaava Imatran terästehdas on nykyisin erikoisterästen toimittajan Sanyo Special Steelin tytäryhtiö ja sitä kautta osa Nippon Steel Corporationia, joka on yksi maailman suurimmista teräsyhtiöistä.

Sahauslinjasto muuntuu tehokkaasti eri kokoisten kappaleiden sahaukseen siihen ennakkoon syötettävien parametrien avulla ja optimoimalla sahanterävalinnat materiaalin mukaan. Sahausprosessissa sahataan useita tankoja kerrallaan.

Lisäkapasiteettia käsittelyyn

Teräksentuotanto Imatralla tapahtuu eri vaiheissa. Prosessissa teräsosaston sekä hieno- ja karkeavalssaamon jälkeen tuote siirtyy lopputuoteyksiköön, missä terästangot jatkojalostetaan haluttuun muotoon.

Laitteita osastolta löytyy lämpökäsittelyyn, oikaisuun, sahaukseen, sorvaukseen sekä tarkastuksiin. Lisäksi osastolla tehdään niputukset, josta tuotteet lähtevät asiakkaille.

Sahaukset lopputuoteyksikössä tapahtuvat kookkaalla, kokonaispituudeltaan useamman kymmenen metrin sahalinjalla. Hiljattain yrityksessä linjan sahat uusittiin sutjakasti sujuneessa vaihtoprosessissa.

”Aiemmat sahat olivat palvelleet linjalla pitkään. Uusi sahausteknologia on tarkempaa ja tehokkaampaa, se mahdollistaa mm. uusien terämateriaalien käytön”, hankinnoista vastaava projekti-insinööri Jari Vesala kertoo.

Yritys etsi vaihtoehtoja ja tarttui ratkaisuun taholta, joka oli talossa luotettavana tunnettu. Sen myötä Ovakon Imatran terästehtaan sahauslinjalla toimii nyt viime kesänä asennettuna kookkaat Cosen SH-8030L -tyypin suurtuotantovannesahat 300×865 mm:n maksimikapasiteetilla ja 11,2 kW:n tehoin. Sahan toimitti valmistajan suomalaisedustaja Maanterä.

”Meidät tunnetaan teollisuudessa varsinkin työkalu-, terä- ja hiomatuotteiden toimittajana. Monipuoliset tuotannon koneet ja oheislaitteet kuuluvat kuitenkin myös nykyagendaan”, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Eriksson Maanterältä

”Meille Maanterä on pitkäaikainen terätoimittaja. Tässä kohdin he pystyivät tarjoamaan myös sahojen osalta meille täsmäratkaisun, mikä vastasi pakettina tarpeisiimme. Cosenin asenne ratkaisi myös, tehtaalta käytiin mm. meillä neuvotteluvaiheessa henkilökohtaisesti vierailulla esittelemässä valmistajaa ja sen tuotantoa”, kertoo Vesala.

”Mekaniikan lisäksi yksi olennainen asia meille on paketin ohjelmistopuoli. Ratkaisu tarjoaa mm. kehittyneet prosessin seurantamahdollisuudet.”

Sahat valmistettiin mittakuvien pohjalta ja nykyaikaisia yhteydenpitovälineitä hyödyntäen tuotantolinjaan sopiviksi ja asennettiin suoraan paikalleen niiden saapuessa. Tuotantolinjassa on kaksi samanlaista Cosen SH-8030 NC ohjattua sahaa, jotka toimivat yhtä aikaa.

Loppu hyvin, kaikki hyvin

Kuten tiedetään, viime aikojen pandemia on siirtänyt konetoimituksissa yhteydenpitoa

verkkoon. Tässäkin projektissa monet asiat tehtiin etänä, koesahauksista lähtien.

Sahojen toimituksen osalta keskeinen seikka oli aikataulutus, toimituksen ja asennuksen tuli soveltua tehtaan kesän neliviikkoiseen huoltokatkokseen.

”Jos logistiikkakokonaisuus olisi myöhästynyt, asennus olisi siirtynyt ainakin puolta vuotta myöhemmäksi uuteen katkokseen saakka. Muuten asennuksia ei olisi kyennyt kovassa tuotantovauhdissa mitenkään hoitamaan”, Vesala kertoo.

Toimituksen kulun seuranta maailman merillä ja satamissa oli aikataulun myötä osin hermostuttavaa puuhaa.

”Huolinta-asioissa riittää näinä aikoina haasteita. Luovia ratkaisuja vaadittiin, mutta aikataulu saatiin pitämään, se tietenkin on keskeisin asia”, kertoo Maanterällä prosessia hoitanut tekninen myyntipäällikkö Tero Kaivonen.

Saha saapui perille aikataulussa Ovakon tuotantotauon aikana ja asennukset tehtiin taiwanilaistehtaalle pidettyjen etäyhteyksien tukemana. Tuotannossa sahat ovat olleet nyt muutaman kuukauden ajan.

”Tuotanto alkoi uudistetulla linjalla ajatellusti, toki pieniä viilauksia on kokonaisuuteen myöhemmin tehty ja tehdään edelleenkin. Myönteistä on, että uuden teknologian myötä tuotannon keskeinen pullonkaula poistui. Se on tärkeää, linjan suorituskyvyn parantuminen tehostaa koko laitoksen toimintaa. Tuottavuuden kehittäminen yksikössä jatkuu”, sanoo Heikki Mansikka.

Sujuva ja avoin yhteistyö Maanterän kanssa auttoi saamaan sahat paikalleen tiukasta aikataulusta huolimatta, kertovat sahauslinjaston operaattori Arttu Venäläinen, hankinnoista vastaava projekti-insinööri Jari Vesala sekä lopputuoteyksikön tuotantopäällikkö Heikki Mansikka.

Ovako Imatra Oy Ab– teräsvalmistaja, tuotteina pyörö-, neliö- ja lattaterästangot ja asiakkaina laakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Materiaalina on kierrätysromu. Noin 550 työntekijää, omistaja Sanyo Special Steel.

Oy Maanterä Ab – Metalliteollisuudessa käytettäviä työkaluja, teriä, hiomatuotteita ja myös erilaisia tuotantokoneita maahantuova ja myyvä yritys. Oy Maanterä Ab on perustettu vuonna 1941 ja kuuluu tänä päivänä ruotsalaiseen Indutrade Ab -konserniin.

Cosen –Taiwanilainen sahavalmistaja, jonka tuotanto-ohjelmaan kuuluvat vanne- ja pyörösahat manuaalisista automatisoituihin linjastoihin. Cosen Europen pääpaikka ja konevarasto sijaitsevat Hollannissa, Suomen edustaja Oy Maanterä Ab.

Kari Harju