Robottiautomaatio lisää joustavuutta ohutlevyn käsittelyn linjaratkaisuissa

Teollisuuden valmistusjärjestelmissä robotit ovat tänä päivänä yleisiä. Myös ohutlevytuotannon automaattilinjojen toteuttajan Pivaticin toimittamiin linjaratkaisuihin sisältyy yhä useammin robottiautomaatiota. Robotit lisäävät linjojen joustavuutta kappaleenkäsittelyssä, poiminnassa ja mm. lajittelussa.

Hyvinkäällä toimivan Pivaticin tuotantoa ovat automaattiset ohutlevyvalmistusratkaisut.Erityisesti kelamateriaalien lävistys- ja leikkauslinjat ovat talon pääsegmentti, niitä Pivatic valmistaa standardimoduuleihin pohjautuvina räätälöityinä ratkaisuina.

Linjoilla tuotetaan teollisuudessa esimerkiksi julkisivukasetteja, sähkökaappeja, metallikalusteita ja ilmastointi- ja jäähdytyslaitekoteloita.

Kelamateriaaleilta tapahtuvan valmistuksen linjojen ohella tänään myös arkkimateriaalien käsittelyn ratkaisut kuuluvat yrityksen tarjontaan

”Automaattilinjat on suunniteltu tuotteiden valmistukseen kela- tai arkkimateriaalilta taivutukseen, rullamuovaukseen tai kokoonpanoon. Ominaisuuksia linjoille voidaan soveltaa laajasti vakioperustasta asiakassovellusten mukaan”, kertoo myyntipäällikkö Jukka Heimonen.

Arkki-kelalävistykseen yhdistetty robottisärmäys tai robottilavaus.

Käsittelyä, poimintaa ja lajittelua

Päätuotteenaan Pivatic toteuttaa linjoja asiakasperustaisesti. Yksi suuntima linjojen kokoonpanoissa on viime aikoina ollut robottiautomaation mahdollisuuksien yhä laajempi hyödyntäminen.

Pivaticin toimittamien linjojen yhteydessä on toiminut robotteja jo kauan avustamassa kappaleiden siirtymistä linjoita jatkoprosesseihin kuten vaikkapa hitsauksiin sekä lajittelussa, mutta nyt ne ovat käytössä yhä useammin kiinteämmin myös itse järjestelmissä materiaalivirtojen käsittelyssä.

”Robottien integrointi on tullut yhdeksi yhä useammin sovelletuksi mahdollisuudeksi järjestelmäkokonaisuuksien toteuttamisessa. Robottien avulla voidaan sujuvasti toteuttaa mm. erilaisia kappaleenkäsittelyn toimia, jolloin linjojen joustavuus lisääntyy ja linjojen kokoonpanomahdollisuudet laajenevat. Eri toimintojen yhdistämisessä ja toimintojen toteuttamisessa ovat robotit perinteisesti itse valmistamiemme erilaisten kappaleenkäsittelyn laitteiden ohella hyvä ratkaisu.”

Robotti voi Heimosen mukaan olla mukana Pivaticin järjestelmissä esimerkiksi taivutusautomaatilla tai särmäyspuristimella avustamassa kappaleen käännöissä, tai tuotantoprosessin loppuvaiheessa tekemässä lavausta tai avustamassa työkappaleiden siirrossa jatkojalostukseen, hitsaukseen tai maalaukseen.

Yksi sovellutus liittyy myös arkkileikkauslaserin liittämiseen osaksi tuotantojärjestelmää, tällöin arkkien nosto laserleikkaukseen voidaan tehdä robotilla, samoin rankojen poisto ja lopulta kappaleiden siirto lavaukseen.

”Olennaista on, että ratkaisut helpottavat tuotannon kokonaislogistiikkaa yrityksessä ja mahdollistavat erilaiset toimintojen liittämisen tehokkaasti yhteen järjestelmään”, sanoo Heimonen.

Linjaratkaisu korkeavarasto-arkkilävistyksellä ja MPB-robottisärmäyssolulla.

Räätälöitäviä kokonaisuuksia

Robottijärjestelmään voidaan Heimosen mukaan valita asiakkaan tarpeen mukaan.

”Olemme toimittaneet useiden eri robottitoimittajien ratkaisuja näihin kokonaisuuksiin. Robottitoimittaja on mukana toimituksissa, meillä on toimituksissa kokonaisjärjestelmävastuu.”

Järjestelmiä, joissa robotteja on mukana kokonaisuuden osina, Pivatic on viime aikoina toimittanut erityyppisiä.

”Yksi tyypillinen esimerkki viimeisimmistä toimituksistamme on linjakokonaisuus, minkä muodostavat korkeavarasto, arkkilävistyskone, leikkauskone hoitamassa arkkien pituus- ja leveyssuunnan leikkauksen sekä loppupäässä taivutusautomaatti ja särmäyspuristin, joiden yhteydessä toimii kaksi robottia.”

Linjalla profiilit ajetaan nopealla taivutusautomaatilla ja niiden jatkojalostus tarvittaessa mm. kapeiden muotojen osalta tapahtuu sen jälkeen särmäyspuristimella. Kappaleiden käsittely tapahtuu robotein. Kokonaisuuden etuna on, että samassa kokonaisuudessa voidaan paitsi taivuttaa nopeasti, tehdä vaikeita taivutusmuotoja. Näin linjan joustavuus lisääntyy ja kappaleaika saadaan minimiin. Lisäksi robotti pakkaa tuotteet tässä ratkaisussa.”, Heimonen sanoo.

Tehokkaisiin, useita toimintoja yhteen kokonaisuuteen yhdistäviin linjaratkaisuihin robotit soveltuvat Heimosen mukaan usein erittäin hyvin. 

”Liittämällä useita erilaisia toimintoja yhteen linjaan saadaan tuotantoon tehokkuutta ja jos esimerkiksi särmäys on tuotannossa hitain vaihe, isommalla linjalla voidaan nopean taivutusautomaatin myötä saada kokonaistahtiajat järkeviksi ja päästä eroon puskurivarastoista.”

”Jatkossa robotit tulevat varmasti linjoilla lisääntymään. Ne ovat yksi keskeinen tekijä linjojen monipuolisuuden ja kokonaisvaltaisuuden mahdollistamisessa ja lisäämisessä,”, Jukka Heimonen sanoo.

Kari Harju