Steelcomp muokkaa toimintojaan Kauhavalla – Uusi tehdas ja mittavat investoinnit automaatioon

Steelcomp Oy jatkaa voimakasta tuotannon kehitystyötä toiminnoissaan Kauhavalla. Vastavalmistunut yli 5000 neliömetrin tehdas Kauhavan keskustan lähellä ja laajat investoinnit tuotantoautomaatioon vahvistavat yritystä voimakkaan kasvun tiellä myös lähivuosina.

Steelcompin vauhti jatkuu. Vuonna 2006 käynnistynyt yritys on kasvanut nyt jo satakunta metalliammattilaista työllistäväksi konserniksi. Toimintaa on Kauhavalla, Vaasassa ja Vähäkyrössä.

”Ensimmäiset vuodet kuluivat omaa paikkaa kentälle raivatessa. Luottamus omiin mahdollisuuksiin kuitenkin palkitsi ja pääsimme alkuun. Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet sitten vahvaa kehitystä”, kertoo yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Kimmo Niska.

Steelcompin uusista tuotantoyksiköistä Prima Powerin SB8-kulmaleikkuri asennettiin käyttöön alkuvuodesta, lävistyksen/laserleikkauksen yhdistävä kombikone saapuu syksyllä. Toimittusjohtaja Kimmo Niskan ja kehityspäällikkö Kukka-Maaria Kenkkilän kanssa kuvassa keskustelee operaattori Niko Övermark.

Steelcomp on luottanut aina rohkeisiin siirtoihin toiminnoissaan, ja se tarkoittaa investointeja niin teknologiaan kuin toimintojen laajentamiseenkin.

Iso loikka yrityksen toiminnoille oli yritysosto, minkä myötä syntyi toinen Steelcomp-yksikkö Vaasaan kymmenisen vuotta sitten. Steelcompista tuli konserni, mihin kuuluvat Steelcomp Oy ja Steelcomp Vaasa Oy.

”Kauhavalla teemme laajaa ohutlevyvalmistuksen alihankintaa ja Vaasassa ydintä on sopimusvalmistus, hitsaus, pintakäsittely ja kokoonpano vaiheineen usein kansainvälisille toimijoille.”, Kimmo Niska tiivistää.

Steelcomp Oy:n liikevaihto on noin 8,7 miljoonaa (2021), Steelcomp Vaasan 10,8 miljoonaa euroa.

Uusi tehdas tarjoaa avarat ja valoisat tilat Steelcompin Kauhavan toiminnoille, toteavat toimitusjohtaja Kimmo Niska ja kehityspäällikkö Kukka-Maaria Kenkkilä.

Uutta tuotantotilaa 5300 neliömetriä

Teknologiaansa Steelcomp-konserni uudistaa pitkän aikavälin strategialinjausten mukaan.

Tämä tie jatkuu nyt parhaillaan uuden investointikierroksen myötä.

Siinä yhteinen nimittäjä on ajan linjausten mukaisesti erityisesti automaation lisääminen tuotannossa.

”Tänä päivänä automaatio on yhä vain keskeisempi tekijä alalla pärjäämiseen. Automaatio on tuotannon tehokkuuden tekijä, se lisää kilpailukykyä markkinoilla ja se helpottaa myös isoon ongelmaan eli osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita.

Samalla edelliseen liittyenkin asia on iso imagotekijä, mikä lisää yrityksen vetovoimaa niin asiakkaiden kannalta kuin tuotannon huippuammattilaisten saatavuudenkin osalta”, Niska toteaa.

Tuoreen automaatioon keskittyvän investointikierroksen mahdollistamiseksi Steelcomp on hiljattain muuttanut toimintojaan Kauhavalla uusiin tiloihin.

Viime vuonna ja nyt alkuvuodesta Steelcomp Oy ja Kauhavan kaupunki ovat toteuttaneet yhteistyössä projektin, missä kaupunki rakennutti Steelcompille Kauhavan keskustan lähelle Tornimäkeen uuden toimitilan.

Vasta käyttöönotettu tehdastila on kooltaan 5300 neliömetriä. Uusi tehdas tarjoaa yrityksen toiminnoille nyt uutta tilaa, ja kasvuyrityksen tarpeita on huomioitu myös jo valmiiksi jatkoakin ajatellen. Tontti mahdollistaa uudet laajennukset jatkossa.

Kookas Night Train-järjestelmä automatisoi tehtaan leikkaus- ja lävistystoimintojen materiaali- ja tietojärjestelmät ja yhdistää yksittäiset valmistusvaiheet yhdeksi prosessiksi. Varastopaikkoja on yli 400.

”Sijainti on oivallinen päätien varrella ja tilat on toteutettu tarpeisiimme. Valoa ja avaruutta riittää ja työviihtyvyyden kannalta yksi seikka on se, että tuotantotila on jaettu kahteen osaan, minkä myötä voidaan vaikuttaa äänen kulkeutumiseen. Kevyt seinärakenne eristää voimakkaasti ääntä tuottavat levytyökeskustoiminnot taivutuksen ja kokoonpanon toiminnoista”, Niska sanoo.

Myös ympäristöasiat on huomioitu.

”Uusi tehdas on energiatehokas, se lämpiää vähäpäästöisesti tuotetulla energialla ja mm. koneiden tuottama lämpö käytetään tarkoin hyväksi”, kertoo kehityspäällikkö Kukka-Maaria Kenkkilä.

Automaatioteknologiaa tulevaisuuden tuotantoon

Uusiin tiloihin siirtyminen on mahdollistanut nyt satsaukset uuteen tuotantoteknologiaan. Steelcomp Oy vahvistaa parhaillaan tuotantokoneistoaan investoinnein, ja niihin liittyen ensimmäiset yksiköt ovat jo saapuneet uudelle tehtaalle.

Uusi tila mahdollisti Steelcompin tehtaalle investoinnin Prima Powerin Night Train FMS-automaattivarastojärjestelmään.

Uusi toimitila kantatie 63:n varrella on kooltaan 5300 neliömetriä. Kuva Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen.

Yli 50 metrin pituinen ja kokonaiskapasiteetiltaan yli 400-paikkainen järjestelmä automatisoi tehtaan leikkaus- ja lävistystoimintojen materiaali- ja tietojärjestelmät ja yhdistää yksittäiset valmistusvaiheet yhdeksi prosessiksi. Lisäksi varasto erittäin tilatehokas.

Järjestelmään liitettynä toimii jatkossa neljä talon lävistys- ja leikkaussektorin koneyksikköä mahdollistaen siten tehokkaan automaattisen valmistuksen.

Night Trainin yhteyteen sijoittuu talon aiempaa konekantaa ja lisäksi kaksi kokonaan uutta tuotantoyksikköä. Jo nyt paikallaan uudella tehtaalla on tuore Shear Brilliance, nopea nelimetristen levyjen lävistyksen ja leikkaamisen mahdollistama Prima Power-kulmaleikkuri. Koneen koordinaattipöydän komposiittimateriaalit ja sähköservotekniikka ovat mukana mahdollistamassa suorituskykyiset, mutta samaan aikaan ekologiset tuotantotyöt. Toinen uusi kone linjalle tulee syksyllä, Prima Powerin 4 kW:n Combi Genius, mikä yhdistää lävistys- ja laserleikkaustoiminnot samaan koneeseen.

Kokonaisuudessaan Steelcompin kone- ja laiteinvestointien kokonaiskustannukset ovat yli kolme miljoonaa euroa.

Kimmo Niskan mukaan uusi tehdas ja tuoreet teknologiainvestoinnit mahdollistavat jatkossa yrityksen kasvun, mikä pysyy yrityksen tavoitteena.

Steelcomp Oy on monessa mukana, kuten Tampereen Nokia Arenan toteutuksessa. Yritys on yksi Arenan ulkosivumateriaalien toimittajista.

Samaan aikaan uusi investointikoneosuus on tärkeä koko Kauhavan kaupungille. Uudet investoinnit kehittävät Kauhavan mahdollisuuksia teknologian alueella, viime vuosina muutos on koetellut paikkakuntaa mm. ilmasotakoulun lakkautuksen myötä.

”Uusi tehdas ja investoinnit luovat samalla uusia työpaikkoja, tavoitteenamme on lisätä työntekijöiden määrää täällä ensi vaiheessa ainakin noin kahdellakymmenellä uudella ammattilaisella lähiaikoina. Rekrytoinnit ovat käynnissä”, toteaa Kimmo Niska.

”Kauhava on yrittäjäystävällinen paikkakunta ja on mukava, että yhteistyössä pääsimme toteuttamaan tila-asiat. Kasvutavoitteemme ovat jatkon suuntaan kovat, ja uudet tilat ja konekanta antavat yrityksen jatkon kehitykselle hyvän perustan”, Kimmo Niska toteaa.

Lähivuosina teknologian kehittäminen jatkuu Steelcomp Oy:ssa nyt erityisesti taivutuksen toimintojen osalta.

”Automaation olennainen lisääminen on tälläkin sektorilla keskeinen tavoite”, Kimmo Niska toteaa.

Kari Harju