Pemamek laajentaa Loimaalla

Hitsaus- ja tuotantoautomaatiota valmistava Pemamek on tehnyt merkittävän investointipäätöksen. Perheyritys laajentaa tehdastaan 7,000 neliömetrillä sekä panostaa tuotantoautomaation tuotekehitykseen. Investoinnin taustalla on mm. tuulivoimateollisuuden kasvava kysyntä.

Hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja valmistava suomalainen perheyritys, Pemamek Oy, on käynnistänyt investoinnit tehdaslaajennukseen ja tuotekehitykseen. Kokonaisuudessaan investoinnit ovat arvoltaan 15 miljoonaa euroa.Päätöstä ovat vauhdittaneet tuulivoimateollisuudelta keväällä 2022 saadut merkittävät tilaukset sekä kasvava konepajarobotiikan kysyntä.

”Kiinnostus tuulivoimalla tuotettuun energiaan on merkittävässä kasvussa mm. vihreän siirtymän ja energiaomavaraisuuden vuoksi. Lisäksi etenkin offshore-tuulivoimassa on käynnistymässä kokoluokkien murros. Tuulivoimaloiden teholuokat kasvavat edelleen nykyisestä ja esimerkiksi tuulivoimaloiden perustukset tulevat olemaan halkaisijaltaan jopa yli 15 metriä. Valmistuskapasiteettia tämän kokoisille rakenteille ei ole vaan valmistajien tulee investoida uusiin, suuremmän kokoluokan tuotantoratkaisuihin”, kuvailee Pemamekin toimitusjohtaja, Juha Mäkitalo.

Uusi tehdaslaajennus tuo Pemamekille lisää tuotantokapasiteettia ja kykyä vastata tuulivoimateollisuuden kasvavaan kysyntään. Sektorista onkin tulossa yritykselle toinen merkittävä tukijalka telakkateollisuuden rinnalle. Näiden lisäksi, kysyntää on myös konepajarobotiikassa. Syitä taustalla ovat mm. tiukentunut kilpailu, halu luoda turvallisempi tuotantoympäristö sekä kasvava työvoimapula.

”Telakka- ja tuulivoimasektorien lisäksi kysyntä konepajarobotiikalle on kasvussa. Suomalaista teknologiaosaamista arvostetaan maailmalla, ja sen roolia kansainvälisessä valmistavassa teollisuudessa haluamme vahvistaa entisestään”, kertoo Pemamekin hallituksen varapuheenjohtaja ja kansainvälisen myynnin johtaja, Jaakko Heikonen.

Loimaalla sijaitseva tehdas on tällä hetkellä pinta-alaltaan 20,000 neliömetriä, jonka edellinen laajennus valmistui vuonna 2017. Tuleva laajennus lisää valmistus-, kokoonpano- ja toimistotilaa 7,000 neliömetrillä. Uudet tilat ovat valmiita tuotantokäyttöön vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Tehtaan kokonaispinta-ala tulee olemaan 27,000 neliömetriä.

Uusi investointi tuo mukanaan kasvavaa osaajatarvetta. Vuoden loppuun mennessä on tavoitteena palkata 40 uutta henkilöä yrityksen palvelukseen.

Pemamek Oy on vuonna 1970 perustettu perheyritys, joka valmistaa hitsaus- ja tuotantoautomaatiota raskaalle metalliteollisuudelle. Yrityksen tuotannosta yli 90 % menee vientiin. Pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Loimaalla, suunnittelutoimistot Tampereella ja Turussa. Yrityksellä on toimipisteet myös Yhdysvalloissa, Espanjassa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Brasiliassa. Pemamek työllistää 260 teknologiateollisuuden ammattilaista.