Täysautomaattiversio Drilltronic-tarjontaan

Volumecin Drilltronic-mallisto vahvistuu. Nyt manuaalisena ja puoliautomaattisena saatavilla oleva innovatiivinen poraus- ja kierteityskone on jatkossa saatavilla myös toiminnoiltaan täysautomaattiseksi varustettuna.

Drilltronic on italialaisen Volumec S:R:L:n integroitu poraus- ja kierteityskone, mikä on ainoana markkinoilla varustettu innovatiivisella yhdensuuntaisuus varrella, mikä mahdollistaa joustavan poraamisen ja kierteityksen ilman työkappaleen siirtämistä.

Näin kone onkin periaatteessa säteisporakone, mutta samalla sitä monipuolisempi, kevyempi ja joustavampi käyttää. Käyttömahdollisuuksia lisää koneeseen saatavilla oleva puoliautomatiikka. Jatkossa kone on saatavilla myös täysautomaattisena versiona.

Drilltap

Manuaalinen, puoli- tai täysautomatiikka

Drilltronicin rakenne on suunniteltu tekniikalla, joka mahdollistaa tasaiset ja nopeat paikoitukset varmistaen jäykkyyden ja tarkkuuden koneistuksen aikana.

Drilltronic porakierteityskoneet mallit DT131000, DTS161250 ja DT134500 myydään perusmalleina manuaalisina.

Puoliautomaattinen nc-Drilltronic on varustettu VAPS -kontrollijärjestelmällä tai VAPS-Z + poraus -kontrollilla (edellyttää VAPS), jolloin automatiikka ohjaa karan oikeaan työstökohtaan ja lukitsee varren.

Varustelumahdollisuudet laajenevat pian, sillä markkinoille on pian tulossa automaattinen nc-Drilltronic. Tässä vaihtoehdossa kone varustetaan niin, että koneeseen on mahdollista ladata täydellinen nc-ohjelma, mikä sisältää pystysuuntaisen liikkeen poraukseen ja kierteitykseen sekä horisontaalisen ja säteittäisen liikkeen, jolloin koneen käyttäjän tarvitsee ainoastaan ladata ohjelma ja siirtää työkappaleet.

Robottiyksikkö

Kaksi ohjainversiota

Uuden VAPS-ohjausjärjestelmän (Volumec Assisted Positioning System) helpon ja intuitiivisen kosketusnäytön ansiosta on mahdollista suorittaa poraukset ja kierteitykset ennalta määritellyillä mitoilla.

Perustoimintoja VAPS-ohjainjärjestelmällä varustettuna ovat työkappaleen sijainnin nopea tunnistaminen (nolla-asetus), ohjattu paikannus ja automaattinen varren lukitus, kun asema on oikea, poraus kaavioiden ohjelmointi kaiken muotoisille osille (X, Y, työkalun halkaisija). Automaattinen reikäpiirin laskenta. Ohjelmointi myös oppivassa myös Auto-Learning-tilassa.

Automaattinen asetus kierteen nousu ja syvyys, voidaan käyttää myös ”manuaali” tilassa. Poraus ohjelmien tuonti ja vienti USB-portin kautta, PC-liitännät ja LAN-portti.

Kone voidaan varustaa myös VAPS-Z-ohjainversiolla, missä versiossa ovat mukana kaikki VAPS- ominaisuudet, ja lisäksi tällä ohjaimella on mahdollista tehdä automaattisia porauksia halutulla nopeudella ja syvyydellä.

Robottiyksikkö

VAPS-Z perustoiminnot ovat ohjelmoitava poraus-, syvyys-, ja leikkuunopeus, karapysäytys mahdollisuus kesken poraussyklin esim. lastunpoistoa varten, vaakapuomin noston ja laskun mittaus, harjaton moottori ja pulssianturi paikoitusta varten sekä terän esiasetus 10 kpl, mihin on tarjolla 30 eri porauskaaviota.

Volumec UJ-sarjan robottiyksiköt

Volumecin tarjontaan kuuluvat myös UJ-sarjan robottiyksiköt, mitkä mahdollistavat robotin varustamisen automaattisella poraus- ja kierteitysjärjestelmällä ja ne voidaan varustaa tarkalla syvyyskontrollilla.

Yksiköt on varustettu ohjaimella, jonka iskunpituus Z on 120 mm ja harjattomalla moottorilla 750 wattia, joka pystyy poraamaan ja kierteittämään eri nopeuksilla riippuen yksikön kapasiteetista.

Pikavaihtoistukka on suunniteltu silmällä pitäen automaattista työkalun vaihtoa ja ohjaus yksikkö on varustettu käyttö liittymällä ohjaamista varten ulkoisista laitteista esim. PLC-robotti ja muut automaatio sovellukset. Volumec-maahantuoja Suomessa on Linna Trade Oy.