Kategoria-arkisto: Lastuavat metallintyöstökoneet

CECIMO: Euroopan teollisuuden toimintakyky turvattava

Eurooppalaisten konevalmistajien yhteisjärjestö CECIMO kehottaa EU:ta ja konevalmistajia laajaan yhteistyöhön ja käytännön toimiin eurooppalaisen teollisuuden toiminnan ja kilpailukyvyn turvaamiseksi koronakriisin aikana.

Eurooppalaista yhteiskuntaa ja elämäntapaa on kohdannut vakava haaste Covid-19-viruksen myötä. Virustaudin aiheuttamat seuraukset teollisuudelle ovat vakavat, vaikka kyseessä on vasta ensimmäinen vaihe kriisissä, toteaa CECIMO.

Euroopan koneteollisuus on osana kansainvälisiä arvoketjuja sidoksissa niin Kiinaan kuin muihin viruksesta kärsiviin maihin lähellä ja kaukana. Samaan aikaan ala on Euroopalle strategisesti hyvin tärkeä, sen liikevaihto oli 27 miljardia euroa vuonna 2019.

Näistä syistä CECIMO kannattaa vahvasti Euroopan komission 13.3.2020 julkaisemaa koronakriisin vaikutuksiin vastaamaan pyrkivää investointialoitetta osana eurooppalaisia toimia, sekä Euroopan keskuspankin 12.3. julkaisemia talouspolitiikan toimia.

Koska kuitenkin on mahdotonta tietää, miten pitkään kriisi kestää, on välttämätöntä tiivistää yhteistyötä eurooppalaisen teollisuuden tukemiseksi ja varmistaa myös yritysten työntekijöiden hyvinvointi vaikeassa tilanteessa.

Verohelpotukset, luottojärjestelyt ja toiminnan rakenteiden varmistaminen

CECIMO vaatii kansallisilta ja yhteiseurooppalaisilta päättäjiltä nyt välittömiä ja tehokkaita toimia eurooppalaisten konevalmistajien ja arvoketjujen suojaamiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Sellaisia ovat järjestön mukaan tilapäiset verohelpotukset. Yrityksille tulee tarjota myös luottojärjestelyjä ja hätälainoja koronan torjuntaan liittyvien toimien seurauksena talousvaikutuksista kärsiville pienille tai keskikokoisille yrityksille.

Euroopan keskuspankin ja Euroopan Investointipankin tulee ryhtyä erityistoimiin yritysten vararikkojen torjumiseksi. Maksueräpäiviä tulee pidentää ja tarjota maksuhuojennuksia alan yrityksille. Lisäksi kriittisten rakenteiden kuten kuljetusverkkojen toiminta tulee turvata sekä edistää Euroopan rakennetukien nopeaa uudistamista. Pienten ja keskisuurten yritysten logistiikan ja tarvikeketjujen toiminta tulee varmistaa nykytilanteessa mm. uuden teknologian käyttöönottoa helpottamalla.

”Eurooppalainen teollisuus selviää, jos eurooppalaiset instituutiot ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja kuuntelevat valmistavaa teollisuutta. Nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan EU:n ja teollisuuden yhteisiä määrätietoisia ja päättäväisiä toimia teollisuuden toiminnan turvaamiseksi”, toteaa CECIMO:n pääjohtaja Filip Geerts.

1500 yrityksen edunvalvoja, 98 prosenttia alan konevalmistajista

CECIMO on eurooppalaisten metallin konevalmistajien ja siihen liittyvien teollisuuden alojen yhteistyöjärjestö. Järjestöön kuuluu kansallisten yhdistyksien kautta – Suomesta Teknologiateollisuuden kautta – yli 1500 teollisuusyritystä. Ne kattavat yli 98 prosenttia eurooppalaisista alan konevalmistajista.

CECIMO:oon kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli yli 27 miljardia euroa. Yrityksissä työskentelee yli 150 000 henkilöä.

Suomessa vastaavia toimia

”Suomessakin tarvitaan nyt hallitukselta sekä pankki- ja rahoitusinstansseilta toimia PK-sektorin teollisen toiminnan ja palveluiden turvaamiseksi. Myös toimialan yritysten tavaran saatavuus sekä tuotannon ja logistiikan toimivuus pitää turvata”, summaa Prima Powerin Aki Ojanen, joka kuuluu Teknologiateollisuuden kone- ja laitevalmistajien toimialaryhmän kautta CECIMO:n Suomen edustajistoon.

Yritysten työntekijoiden on omalta osaltaan pidettävä huoli omasta terveydestään myös työpaikoilla. Siinä työnantajillakin on oma iso roolinsa.

”Prima Power pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan palveluiden ja tuotteiden

saatavuuden kriisin aikana. Pidämme huolen siitä, että esimerkiksi huolto- ja varaosapalvelumme ovat saatavilla. Tällä hetkellä erityisesti etähuoltopalvelut ovat suuressa roolissa ja niitä pyrimmekin tarjoamaan asiakkaillemme aina kun se on mahdollista. Mikäli käynti asiakkaan tiloissa paikan päällä on tarpeen, olemme aina ensin yhteydessä asiakkaaseen ja varmistamme käynnin ennen vierailua”, toteaa Ojanen.

Prima Power on yksi suurimmista kotimaisista teknologiateollisuuden kone- ja laitevalmistajista ja työllistää Seinäjoella noin 400 henkilöä. Koko italialaisen Prima Industrie -konsernin palveluksessa työskentelee maailmanlaajuisesti lähes 1900 henkilöä.

Kari Harju

Automaattinen asetuksenvaihto piensarjatuotantoon

MTC Flextek on esitellyt uutuutena toteutuksen, mikä mahdollistaa työstökoneessa nopean automaattisen asetuksenvaihdon ja keskeytymättömän tuotannon erikokoisen sarjojen ja kappaleiden valmistuksessa.

Piensarjatuotannossa asetustenvaihdot ovat tyypillisesti aikaa vieviä työvaiheita.

Uusi solutoteutus lisää työnopeutta usein vaihtelevassa valmistuksessa.

Solutyyppisen kokonaisuuden osat ovat sorvi ja robottivarsi tarttujineen sekä erilaiset varastosovellutukset. Niin koneen kuin robotin toimintojen sekä tuotannon ohjaus tapahtuu solun ohjauspaneelista Smart Produktion-ohjelmiston kautta.

Solun toiminnassa robotti hakee tuotteelle määritellyt kiinnittimet varastosta, vaihtaa ne koneeseen ja varmistaa kiinnityksen mittauksilla. Tämän jälkeen järjestelmä vaihtaa tuotteelle sopivan kappaletarttujan ja aloittaa kappaletuotannon ohjelmaan asetetun työjonon mukaisesti.

Käytössä on erilaisia tarttujia. Yhden tyyppinen tarttuja hoitaa leukojenvaihdon, ja erilaisilla magneettitarttujilla voidaan käsitellä erikokoisia kappaleita.

”Vaihtoaika yhden leuan osalta on vain noin minuutti, joten kyseessä on nopea toimenpide”, kertoo projektia koordinoinut Kalle Ahoniemi MTC Flextekiltä.

MTC Flextekin uutta kehitystyötä on ratkaisu automaattiseen asetustenvaihtoon. Kuva Jame-Shaftilta.

Sujuvaan piensarjatuotantoon

Tuotannossa järjestelmän edut korostuvat varsinkin piensarjatuotannossa.

Sen myötä solulla pystytään valmistamaan nopein toiminnoin mm. varsin eripaksuisia kappaleita kokoonpanosta riippuen.

”Kun käytössä on varasto, johon mahtuu useita leukasarjoja, kokonaisuus mahdollistaa tuotannossa kappalevariaation, mistä on hyötyä varsinkin piensarjatuotannossa. Pieniä sarjoja voidaan tehdä tehokkaasti”, sanoo robottiohjelmoija Markus Jämsä.

Käytössä on erilaisia tarttujia. Yhden tyyppinen tarttuja hoitaa leukojenvaihdon, ja erilaisilla magneettitarttujilla voidaan käsitellä erikokoisia kappaleita.

”Kun tavallisesti valmistuksessa tuotteen vaihtuessa joudutaan tekemään mekaanisesti kullekin tuotteelle asetukset erikseen, tämä ratkaisu tekee muutokset koneelle sekä myös ohjelmallisen muutokset. Järjestelmä ohjaa sekä työstökonetta että robotiikkaa, mikä on keskeinen idea tässä kokonaisuudessa. Tuotanto siis jatkuu uudelle tuotteelle automaattisesti. Se mahdollistaa keskeytymättömän valmistuksen, henkilöstöltä vapautuu aikaa muihin tehtäviin ja tulevaisuudessa järjestelmään voidaan integroida erilaisia varasto- ja logistiikkaratkaisuja, jotka mahdollistavat automaattisen tuotantovirtauksen koko tehtaassa”, Ahoniemi kertoo.

MTC Flextek esitteli uuden kokonaisuuden maaliskuussa. Esittelyssä tuotantokoneena oli Okuma Multus U4000-monitoimisorvi, robotti oli Fanucin mallistoa.

”Järjestelmää on suunniteltu viime kesästä lähtien, ja lanseeraus tähtäsi Konepaja-messuille. Teknologia muotoutui viime syksynä, ja samaan aikaan saimme yhteistyökumppaneita projektiin mukaan. Järjestelmä on toteutettu omana kokonaisuutenaan esittelykäyttöön sekä samanaikaisesti Jame-Shaftin tuotantoon”, kertoo Kalle Ahoniemi.

Jame-Shaft Oy on Salossa toimiva metallin alihankkija ja komponenttivalmistaja, joka palvelee mm. metsäkonesektorin, maanrakennus-, kaivoskoneiden ja kuormankäsittelylaitteiden valmistajia. Työkenttään kuuluvat koneistus-, hionta- ja lämpökäsittelypalvelut.

Kari Harju

Makrumin tuotevalikoima kasvaa

Lastunkäsittely on osa Makrumin tuotekategoriaa ja Höckerin briketöintilaitteiden lisäksi on mukana nyt myös yksi alan suurimmista toimijoista, saksalainen Knoll. Hollantilaisen Cellron tuotteet puolestaan ovat Makrumin tuoteohjelman uusi täydennys tehokkaiden automaatioratkaisujen alueella.

Knoll-keskusjärjestelmät

Knoll tunnetaan lastunkäsittelyjärjestelmistään. Suomessa on paljon Knollin valmistamilla lastunkuljettimilla ja leikkuunestelaitteilla varustettuja työstökoneita. Knoll valmistaa tuotteita viiteen eri kategoriaan.

  1. Konekohtaiset laitteet, yksittäiset lastunkuljettimet ja leikkuunestelaitteet
  2. Materiaalin kuljetin järjestelmät, asennuslinjat
  3. Keskusjärjestelmät leikkuunesteille ja lastuille
  4. Pumput
  5. Huolto
Knoll valmistaa tuotteita viiteen eri kategoriaan.

”Ympäristöasiat saavat lisää huomiota yritysten toiminnassa ja nyt onkin oikea aika katsoa tulevaisuuteen. Suurempia keskusjärjestelmiä on jo katsottu asiakkaiden kanssa ja tehty laskelmia niiden tuomista eduista ja hyödyistä. Leikkuunesteen vaihtovälit kasvavat keskusjärjestelmissä ja toisaalta lastunkäsittely ei vaadi jatkuvaa ”kaukalon” tyhjentämistä, kun esim. pumppujärjestelmällä lastut käsitellään keskitetysti. Briketöinnin edut ja parempi hinta lastuista tuo myös lisää taloudellista etua käyttäjilleen”, kertoo tuotepäällikkö Ismo Hyttinen Makrumilta.

Kevään aikana Makrumin väki on ollut asiakaskierroksella Knollin edustajien kanssa ja useissa kohteissa on tullut selväksi suomalaisen maahantuojan ja huollon tarve.

”Asiakkailla on runsaasti Knollin laitteita ja niissä jatkuvaa huoltoa vaativia kohteita, kuten suodattimet ja suodatin kankaat jne. Valmistajan huoltomiehen käynti asiakkaalla voi sisältää huoltoja tai puhtaasti koulutusta, jolloin opitaan käyttämään laitteita tai saamaan niistä parempi hyöty irti.”

Cellron automaatiojärjestelmät

Makrumilla on laaja-alainen kokemus työstökoneiden kaupasta ja niiden mukana automaatiostakin.  Yritys on toimittanut valmistajien omia palettijärjestelmiä ja Fastemsin konttejakin asiakkaille. Nyt Lea-ajattelun yleistyessä on tarvetta helpommin ohjattaviin ja muokattaviin automaatioratkaisuihin kasvanut markkinoilla.

Makrum vastaa haasteeseen tuomalla esille Hollantilaisen CELLRO automaatiojärjestelmät. ”Xcelerate järjestelmiä on käytössä ympäri Eurooppaa, ja laitteet palvelevat useiden eri työstökonevalmistajien koneita sorveista työstökeskuksiin. Yhdellä järjestelmällä voidaan käyttää kolmella eri ohjauksellakin olevia koneita ja yksikkö on helposti siirrettävissä sorvilta työstökeskukselle”, Hyttinen kertoo.

Karatuntien lisääminen ja joustava vaihto tuotteesta toiseen on helppoa. Miehittämätön työstö iltaisin, öisin ja viikonloppuisin on mahdollista Cellron Xcelerate järjestelmällä. Takaisin maksuaika yleisesti alle 1,5 vuotta sijoitetulle pääomalle.

Järjestelmät alkavat Xcelerat X10 -mallista, jolloin käsittelykyky on 10kg ja päätyvät X60 malliin, jossa käsittelykyky robotin mukaan kasvaa 70 kg asti. Järeämpiä systeemejä ovat Modulerate, Elevate ja Ultimate, jolloin kappaleiden suurin paino nousee 250kg saakka. Myös työkalunmakasiini on yhtenä omana tuotteena tarjonnassa.

Cellron Xcelerate-järjestelmät voivat palvella eri valmistajien koneita sorveista työstökeskuksiin.

”Cellro-automaatiojärjestelmät voivat kasvaa yrityksen mukana henkilöstön kanssa yhteistyössä. Automaatio on suunniteltu joustavaksi ja laajennettavaksi tuotannon kasvun mukaisesti. Cellrolla on yli 15 vuoden kokemus modulaarisista automaatio järjestelmistä.”

”Makrumille Cellro on tullut tutuksi aikaisemminkin Matsuuran koneiden yhteydessä. Matsuuran Euroopan keskuksella on usein esillä valmistajien yhteistyön tuloksena automaatio soluja”, Ismo Hyttinen toteaa.

Kari Harju

Tähtiteräs aloitti Forssassa

Uuden yrityksen aloittaminen on melkoinen hyppäys, mutta vankka ammattitaito ja asialliset koneet helpottavat asiassa isosti. Uuden Forssassa toimivan Tähtiteräs Oy:n taustalta löytyy molempia. Konekannan kruunuksi Mekelexin valmistusperinteitä jatkava yritys hankki hiljattain uutta YCM-teknologiaa, NXV-1020-koneistuskeskuksen.

Tähtiteräs Oy tarjoaa asiakkailleen koko paketin suunnittelusta valmistukseen, kertoo yrittäjä Miika Leino.

Uusi yritys syntyi helmikuussa, kun Miika Leino osti Mekelex Oy:n liiketoiminnan.

”Oman yrityksen aloittaminen on kiinnostanut jo jonkin aikaa. Sopiva tilanne tuli, kun Mekelexin Reijo Pirttilahti etsi yrityksenä tuotannolle jatkajaa, ja minähän innostuin asiasta. Ostin liiketoiminnan, pääosan koneista ja aloitin uuden yrityksen. Vuokratila löytyi Forssasta. Pian parin kuukauden ajan tässä on töitä tehty”, kertoo aiemmin DA Designin palveluksessa toiminut uusi yrittäjä Miika Leino.

Alan pitkän linjan tekijä Reijo Pirttilahti on tiiviisti mukana uuden yrityksen alkuvaiheissa.

”Reijolla on tietysti pitkä kokemus koneistuksesta ja oman yrityksen pyörittämisestä. Vaikka valmistus on kovin tuttua minullekin aiemmasta, Reijosta on iso apu, sillä tuotteiden piirteet ovat toki erilaisia. Kokemus on hyvästä”, Leino toteaa.

Uutta teknologiaa uudelle yritykselle. Konekantansa täydennykseksi yritys hankki alkuvuodesta YCM:n NXV-1020-koneistuskeskuksen.

Uusi firma, pitkät valmistusperinteet

TähtiTeräs Oy on koneistustöiden alihankintakonepaja, ja erityisesti se on erikoistunut leikkaintyökalujen suunnitteluun ja valmistukseen. Yritys tekee työkaluja ja automaatiolaiteosia, ja palveluja ovat lankasahaus- ja uppokipinöintityöt, koneistus, sorvaus, hionta, työkalujen korjaukset, huollot ja teroitukset.

Lisäksi yritys valmistaa myös proto-osia, sarjatuotantoa sekä yksittäisiä kappaleita ja palvelee esimerkiksi laiva-, rakennus- sekä lääketeollisuutta.

”Toiminta-ajatuksenamme on tarjota asiakkaillemme koko paketin suunnittelusta valmistukseen saakka laadukkaasti ja toimitustehokkaasti. Asiakkaat ovat liiketoimintakaupan myötä siirtyneitä, ja laajennusta haemme jatkossa uusista asiakkaista.”

Suunnittelut yritys tekee Mastercamilla, ja konekanta on vankka. Keskeiset aiempaan liiketoimintakauppaan ja Mekelexin konekantaan kuuluneet koneet ovat uuden sukupolven lankasaha, kaksi uppokipinätyöstökonetta, alkureikäpora sekä sorvi. Lisäksi konekannan täydennykseksi uusi yritys hankki alkuvuodesta uutta koneistusteknologiaa, eli YCM:n NXV-1020-koneistuskeskuksen.

”Mekelexillä oli aiemmin käytössään muutama vanhempi koneistuskeskus, mutta ajattelin kuitenkin, että uudessa on vara parempi takuineen ja tukineen kaikkineen. Makrumin Ismo Hyttinen oli ennestään tuttu mies ja hänen kanssaan olen aiemman työnantajani kautta ollut koneasioissa yhteistyössä.”

”Hankin tutulta mieheltä koneistukseen luottokoneen tutulla ohjauksella, mikä mahdollisti kivuttoman startin. Kone saapui tilauksen jälkeen nopeasti, ja kun se asennettiin paikalleen, ei tuotannon alkuun lähdössä tarvinnut kauaa ihmetellä. Kun asentajat lähtivät, YCM oli lähes saman tien tuotannossa”, Miika Leino kiteyttää.

NXV 1020:n X/Y/Z-liikkeet ovat 1020/520/540 mm. Karavaihtoehtoja on useita, Tähtiteräksen koneessa kara kiertää max. 12 000 1/min.

Keskus paikalleen ja sillä suoraan töihin

YCM on taiwanilainen työstökonevalmistaja, jonka palettiin kuuluvat vaaka- ja pystykaraiset koneistuskeskukset, sorvit ja portaalikoneet. Vahvasti tuotekehitykseen panostava yritys tekee koneidensa keskeiset komponentit itse ja sillä on mm. oma valimo.

Tuotevalikoimaan kuuluu yli 70 konemallia ja merkki on tuttu Suomenkin markkinoilla, tänne toimitettuja koneita on toistasataa.

Valmistajan pystykaraisten keskusten NVX-sarjaan kuuluu keskuksia kahteen kokoluokkaan eri ominaisuuksin, NXV 1020:n X/Y/Z-liikkeet ovat 1020/520/540 mm. Karavaihtoehtoja on useita, Tähtiteräksen koneessa kara kiertää max. 12 000 1/min. Ohjaus on Fanuc.

”Tämä on jämerä peruskone tutulla ohjauksella ja perustyypin varustuksella, ja sillä koneistustyöt sujuvat. Kone on ollut ajossa tosiaan ensi hetkistä lähtien”, Leino sanoo.

Ajat ovat parhaillaan erikoiset niin meillä Suomessa kuin muuallakin, kun maailma taistelee virusuhkaa vastaan. Silti töitä tehdään, ja niin on asia Tähtiteräkselläkin.

”Seuraaviksi viikoiksi meillä on täystyöllisyys. Sen jälkeen katsomme tilannetta erikseen. Jatko riippuu monesta asiastahan, eikä vähiten tosiaan tämän poikkeusajan kehittymisestä”, sanoo Miikka Leino.  

Koska toisenlainen aika kuitenkin taas tulee, iskussa kannattaa olla. Kasvuun yritys tähtää.

”Sopiva kasvu on tavoitteena, ehkä muutaman henkilön palkkaaminen jatkossa, ja ehkä

 ajan myötä toisen koneistuskeskuksen hankinta. Kipinäkoneita on kaksi, joten tilausta jatkossa olisi myös toiselle keskukselle. Aika näyttää”, sanoo yrittäjä Miika Leino.

Kari Harju

Konepajojen konkari Kalevi Saarinen kannustaa nuoria alalle

Tuttu keskustelunaihe on, miten metalliin saadaan jatkossa uusia ammattilaisia. Alan tarjoamista mielenkiintoista mahdollisuuksista vetovoima ei ainakaan jää kiinni, toteaa työstökoneiden käyttöönottojen ja alan konemyynnin pitkän linjan mies Kalevi Saarinen. ”Kun asiallista intoa on, pelikenttää riittää”, sanoo Saarinen.

Kalevi Saarisen ura työstökoneiden parissa on monivaiheinen. Ala tarjoaa mahdollisuuksia moneen myös uusille alalle tulijoille, kun intoa vain riittää, Saarinen toteaa.

Kalevi Saarinen itse on mainio esimerkki monipuolisen uran tehneestä ammattilaisesta. Muutoksia on sen kuudelle vuosikymmenelle ulottuvaan taipaleeseen sattunut paljon, mutta Saarisen mukaan ne ovat olleet tilanteessa perusteltuja ja myös kiintoisia.

”Uteliaana ja mielenkiinnolla olen useimmiten ottanut uudet asiat vastaan. Monipuolisella alalla muutos on mahdollisuus, kun sen niin oivaltaa”, sanoo Saarinen.

Käyttöönottaja ja kouluttaja

Kalevi Saarinen aloitti hyvin alalle kouluttautuneena nuorukaisena työt vuonna 1976. Työpaikka oli Axel von Knorring tekninen toimisto ja toimikenttänä käyttöönotot.

Alkuun kohteina olivat manuaalikoneet, mutta asioihin tuli pikainen muutos. Numeeriset koneet tulivat jo vuoden kuluttua eli 1977 vauhdilla, ja niiden asennuksista ja koulutuksista tuli Saarisen työsarka pitkäksi aikaa.

”Pääsin työnantajani kouluttamana ensimmäisten joukossa mukaan cnc-teknologiaan. Maahan tuotiin cnc-sorvien lisäksi 80- luvulla myös paljon vaakakaraisia koneistuskeskuksia, ja niiden parissa töitä riitti. Teknologia oli uutta ja projektit isoja, moneen paikkaan myytiin samalla kertaa useita koneita. Niitä asensimme ja koulutimme sitten yksi kerrallaan”, kertoo Saarinen.

Koneet olivat eurooppalaisia ja japanilaisia. Vaakakaraiset japanilaiset koneistuskeskukset valtasivat alaa, ja niiden parissa Saarinen työskenteli pitkään. Vuonna 1986 saatiin konemyynnin kenttään ennakkoaavistusta tulevasta, kun ensimmäiset Korealaiset Daewoot, saapuivat Knorringin kautta Suomeen. Daewoo tuotenimi muuttui myöhemmin Doosaniksi.

”Kaksi valmiiksi asiakkaille myytyä konetta tuli maahan vuonna 1986. Daewoo Doosanilla oli jo tuolloin kova into päällä, se teki tosissaan tuloaan Eurooppaan. Nopeasti korealaiset koneet sitten muotoutuivat osaksi täkäläistä markkinaa ja omaakin toimintaani”, sanoo Saarinen.

Knorringilta Mercantileen ja edelleen Fastemsiin

Vuonna 1987 Saarisen työpaikka muuttui, kun Knorring myi työstökoneisiin liittyvän liiketoimintansa Mercantilelle. Kun Knorringilla konemyynti oli ollut osa laajaa eri alojen myyntiä, siirtyminen Mercantilelle siirsi koneasiat tiiviimmin liiketoiminnan ytimeen. Samalla Saarisen oman toiminnan piiriin tuli myös konekauppa.

”Siirtyminen myyntiin tapahtui 1990 kun pitkäaikainen esimieheni sitä ehdotti. Siitä lähtien olen toiminut myynnin parissa. Ominta itseäni ovat kuitenkin aina olleet käyttöönotot ja koulutukset, mitkä tukevat hyvin myynnin tarpeita”, sanoo Saarinen.

1990-luvun alun lamasta seurasivat alalle isot muutokset. Konetaloja kaatui ja uusia syntyi. Samaan aikaan asiakaskonsepti muuttui. Alihankintateollisuus nousi: uusia yrityksiä syntyi, kun isommat yritykset ulkoistivat toimintojaan.

”Vielä 1980-luvulla tuotanto Suomessakin oli paljon sarjatuotantoa. 1990-luvulla sarjakoot pienenivät, ja koneilta alettiin vaatia yhä lisää ominaisuuksia. CAD/CAM, robotit ja FMS saapuivat vahvistamaan koneiden tuottavuutta. Yksi iso tekijä oli Nokian nousu 1990-luvun mittaan. Sen merkitys suomalaiselle metallintyöstölle oli iso, suurnopeus- ja viisiakselinenkoneistus yleistyivät sen myötä merkittävästi”, Saarinen toteaa.

”Minulle tämä sopi jälleen erittäin hyvin. Uusi teknologia toi uusia piirteitä työhön ja vei maan metalliteollisuuttakin eteenpäin. 1990-luvun alussa törmäsin ensi kerran myös tähän Konekuriiri-nimiseen lehteen, kahvipöydässä toimistolla. Sen jälkeen on sitä tullut luettua. Aika usein teen sen edelleen printtinä”, sanoo Saarinen.

Duroc Machine Tool

Saarisen työympäristö muuttui jälleen, kun Mercantile osti Fastemsin 1995. Fastemsin maahantuomien työstökoneiden myynnistä muotoutui Saarisen työpaikka pitkäksi aikaa.

Kun Fastems keskittyi vähitellen yhä enemmän omaan tuotantoon, johti se 2013 jälleen uusiin muutoksiin. Samalla tuli jälleen uusia alan toimijoita täkäläisille markkinoille, mm. Duroc Machine Tool.

”Durocin pohjoismaista organisaatiota kiinnosti kovin saada Doosan-koneiden Suomen myynti pohjoismaiseen kuvioon. Näin toteutui, tätä toimintaa on sitten syvennetty vuosien mittaan eteenpäin. Itse olen ollut tässäkin kokonaisuudessa alusta saakka innolla mukana. Alkuun meni aikaa säätöjen hakemiseen, mutta sen jälkeen yhteistyö on kehittynyt vahvaksi.”

”Organisaatio luottaa siihen, että tunnemme markkinat ja liikkumavara täällä toimimiseen on laaja. Päämiehen suuntaan iso organisaatio kasvattaa painoarvoa, kokonaismyynti Pohjolaan on kuitenkin noin puolentoista sataa konetta vuodessa.”

Durocin toiminnalle on Suomessa Saarisen mukaan vahvat kantimet. Doosanin lisäksi myydään Suomessa mm. Soralucea.

”Tuotteemme ovat hyviä ja soveltuvat hyvin suomalaisen metalliteollisuuden tarpeisiin, tunnemme tuotteemme, asiakkaamme ja päämiehemme. Automaatiopanostus ja alan osaaminen on vahvaa. Niistä lähtökohdista on hyvä kehittää toimintaa jatkossa”, Saarinen toteaa. Durocin jatkon suunnitelmiin kuuluu mm. myynnin ja huollon vahvistaminen. Yksi henkilö lisää on tavoitteena palkata kummallekin alueelle lähiaikoina Suomen organisaatioon.

Myynti, huolto ja elinkaaritoiminta

Ala ja tilanteet muuttuvat ja se vaatii ajanmukaista vastaamista vääjäämättömään kehitykseen. Myös kone-edustustoiminta on vuosien mittaan mullistunut monessakin asiassa.

”Konekauppa oli luonteeltaan tuotemyyntiä ja eri tuoteryhmillä omat myyjät. Yksi myi sorvit, toinen jyrsinkoneet, kolmas ehkä hiomakoneet, ja tunsi tietyn myymänsä koneen tekniset ominaisuudet alusta loppuun. Nykyisin näkökulma on eri, työ on enemmän optimin ratkaisun hakua asiakkaan tuotantotarpeeseen. Myyjä on asiakkaan kumppani, ja syvällä mukana asiakkaan prosesseissa. Syvällinen tuntemus asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. Siinä pitkäaikainen kumppanuus ja osallistuminen tuotannon kehittämiseen korostuvat”, sanoo Saarinen.

”Meidän tehtävämme on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ja paikallinen osaaminen. Teknisen tuen, huollon ja elinkaaripalveluiden merkitys on keskeinen. Oman huollon toimintoja kehitämme jatkuvasti, niissä tekninen tuki on aivan keskeinen asia. Jatkossa huolto-organisaation apuna toimii ehkä yhä enemmän alueellisia, maahantuojasta riippumattomia huoltopalveluiden tarjoajia, jotka osaltaan helpottavat kuormaa noihin toimintoihin. Tällaisia yrityksiä on nyt perustettukin”, Saarinen sanoo.

Pitkän ja monivaiheisen uran tehnyt Kalevi Saarinen, 66, on itse eläkkeellä, mutta on asiantuntemuksellaan yhä mukana tietyissä projekteissa. Yhä isomman osan elämästä kattavat nyt kuitenkin omakotitalon ja mökin ylläpito sekä perheasiat. Lastenlapsetkin tuovat oman lisän vapaa-aikaan. Työstökoneetkaan eivät häneltä kokonaan jää, sillä kahvipöytäkeskustelut alalla olevan poikani kanssa jatkuvat.

Kun oma ammatillinen taival on moninainen ja vaiheikas, on vipuvartta vinkata muillekin alan parhaista puolista.

”Työtehtävät ovat olleet mielestäni äärimmäisen mielenkiintoisia, samoin yritykset, joissa olen saanut toimia. Tämä ala on melkoinen metalliteollisuuden aitiopaikka, ja kun intoa riittää, mahdollisuuksia on moneen. Uusia tekijöitä tarvitaan, tervetuloa alalle”, kannustaa Kalevi Saarinen.

Kari Harju

Economy-malli Mazakilta -Uusi 5-akselikeskus CV5-500 julkaistiin

Yamazaki Mazak on tuonut markkinoille uuden pystykaraisen 5-akselisen CV5-500-koneistuskeskuksen. Edullinen kone on tarkoitettu ensiaskeleeksi 5-akselikoneistuksen maailmaan erityisesti alihankkijoille ja aloitteleville yrityksille.

Euroopan markkinoille suunniteltu Mazak CV5-500 tarjoaa hintansa puolesta helpon ensiaskeleen 5-akselikoneistukseen myös pienemmille yrityksille.

Mallia valmistetaan Mazakin Euroopan-tehtaalla, ja se on suunniteltu nimenomaan eurooppalaisten asiakkaiden tarpeisiin. Yhtäaikaiseen 5-akselikoneistukseen soveltuva kone on Mazakin mukaan valmistettu laadusta ja ominaisuuksista tinkimättä. Modulaarisen rakenteensa ansiosta siihen voidaan liittää paljon erilaisia lisävarusteita kustannustehokkaasti.

Uusi modulaarinen rakenne vastaa asiakkaiden kysyntään

Mazak on kuunnellut tarkasti eurooppalaisten asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä toiveita. Tuloksena on uusi modulaarinen konerakenne, jonka ansiosta valmistuskustannuksia on saatu laskettua ja tuotantoa tehostettua merkittävästi. Konetta myydään kilpailukykyisesti hinnoitelluilla ja kattavilla lisävarustepaketeilla.

Koneen runkorakenne on siltatyyppinen, jossa kehtopöytä liikkuu Y-akselilla sillan alla. Rakenteen ansiosta kone vie vähän lattiapinta-alaa ja työstäminen pysyy tukevana.

Kohtisuorien koneosien ja ainutlaatuisen Intelligent Thermal Shield -lämpötilakompensoinnin ansiosta lämpölaajenemisen hallinta on tarkkaa ja kone kykenee erittäin tiukkojen toleranssien työstämiseen. Keskusrasvavoidellut lineaarirullajohteet takaavat jouhevat akseliliikkeet.

Kuularuuvit ovat tarkkuusluokaltaan korkeaa C3-luokkaa ja akseleiden servomoottorit on kytketty suoraan ruuvin perään ilman hihnakäyttöjä. Mikäli koneeseen valitaan 18 000 k/min suurnopeuskara, niin kaikki kuularuuvit ovat myös läpijäähdytettyjä.

Koneen siltatyyppinen rakenne ja molemmista päistä tuettu kehtopöytä takaavat tarkan ja tukevan koneistuksen.

CV5-500-koneistuskeskuksen 2-akselinen Sankyon valmistama kehtopöytä on tuettu molemmista päistään. Pöydän kallistus ja pyöritys on toteutettu välyksettömällä Roller Gear Cam -järjestelmällä, joka on tuttu esimerkiksi Integrex-monitoimisorvien jyrsinkaran käännöstä.

Pöydälle, jonka halkaisija on 500 millimetriä, voidaan asettaa työstettävä kappale, jonka paino on enintään 200 kiloa, halkaisija enintään 500 millimetriä ja korkeus enintään 320 millimetriä. Pöydän kallistus (B-akseli) on peräti ± 110 astetta ja sen liikettä seuraava X-akseli on 730 millimetriä.

Muut liikkeet ovat Y-akselilla 450 millimetriä ja Z-akselilla 470 millimetriä. Työkaluja koneen makasiinissa voi olla joko 30 tai 48 kappaletta.

Karavaihtoehtoja on valittavissa kaksi

  • MAS BT 40/CAT 40/Big-Plus, 12 000 k/min, 18,5 kW, 119,4 Nm (hihnaton käyttö)
  • MAS BT 40/CAT 40/Big-Plus/HSK A-63, 18 000 k/min, 15 kW, 59,7 Nm (Built-in-käyttö).

Automaatiota ja käyttäjäystävällisyyttä

Yamazaki Mazakin suunnittelukriteereihin kuuluu olennaisena osana koneen käyttäjän hyvien työolosuhteiden huomiointi. Käyttäjäystävällisyyttä parantavat täysin koteloitu työstötila, lyhyt kurotusetäisyys työpöydälle, työkalumakasiinin oma luukku, iso ikkuna työstötilaan, lastuamisnestetankin helppo siirrettävyys pyörillä, huoltokohteiden keskittäminen yhteen paikkaan käden ulottuville ja kosketusnäyttöpaneelin hyvät säädöt (kallistus ja kääntö).

CV5-500-koneistuskeskusta on helppo automatisoida myös jälkikäteen. Robottiliitännän lisäksi tarjolla on hydrauliikan ja/tai paineilman tuonti kiinnittimille suoraan pöydän keskeltä. Työstötilan automaattiovi voidaan asentaa joko koneen etuoveen tai oikealle sivulle, jolloin koneen edusta jää täysin vapaaksi manuaalikäyttöä varten.

Koneen lastunkuljetin tulee joko vasemmalle tai oikealle sivulle, minkä ansiosta koneen voi sijoittaa selkä seinää vasten, kuten pienemmissä tuotantotiloissa usein toivotaan.

Koneen ohjaus on monipuolinen ja tehokas Mazatrol SmoothX, jota voi ohjelmoida joko vuorovaikutteisella tavalla tai EIA/ISO-koodilla. Suomenkielisessä ohjauksessa on 19 tuuman kosketusnäyttö. Ohjelmoinnin apuna ja tukena voidaan käyttää valmistettavien kappaleiden 3D-malleja, jolloin ohjelmointi nopeutuu ja virheiden määrä vähenee. Mazatrol SmoothX -ohjauksen avulla jatkuva 5-akselityöstö on nopeaa ja tuottavaa.

Mazatrol SmoothX on varustettu tehokkaalla prosessoritekniikalla ja servojärjestelmällä, joiden ansiosta jatkuva 5-akselikoneistus on jouhevaa.

Odotukset ovat suuret myös Suomen markkinoille

Manner-Euroopan tapaan pienten ja edullisten 5-akselikoneiden myynti on ollut viime aikoina vahvassa kasvussa myös Suomessa. CV5-500 sai ensiesittelynsä Hannoverin EMO-messuilla syyskuussa 2019. Koneiden varsinainen tuotanto on aloitettu nyt alkuvuodesta 2020.

Mazak CV5-500 -koneiden ensimmäiset toimitukset asiakkaille Suomeen tapahtuvat loppukeväällä. Mazakin maahantuoja Wihuri Oy Tekninen Kauppa on tilannut uutuuskoneen myös esittely- ja näyttelykoneeksi Vantaan myyntinäyttelyynsä. Näillä näkymin koneeseen pääsee tutustumaan lähemmin Wihurilla toukokuun lopussa 2020.

Uuden sukupolven Makino PS105

Makino on esitellyt uuden sukupolven version pystykaraisesta PS105-koneistuskeskusmallista. Edistykselliset teknologiat sekä lisäkapasiteetti lisäävät tuottavuutta alihankkijoiden tuotantoympäristöön.

Makinon uudistunut PS105-koneistuskeskusmalli.

Uuden sukupolven PS65 ja PS105-mallien perustana on markkinoilla menestynyt koneiden ensimmäinen sukupolvi. Molemmissa uutuusmalleissa suunnittelun yksityiskohtia on kehitetty eteenpäin, ja uuden sukupolven teknologiat laajentavat koneiden suorituskykyä ja mahdollisuuksia. Vahva paketti tehoa, tarkkuutta, nopeutta ja luotettavuutta tuo valmistajan mukaan lisäannoksen tuottavuutta mm. lentokoneteollisuuden-, lääketieteen teknologian, autoteollisuuden sekä yleismekaniikkavalmistuksen tarpeisiin.

Suorituskykyä vaativillekin materiaaleille

Koneen komponentit runkovalusta karaan on suunniteltu tukeviksi.

Jäähdytetyt kuularuuvit ylläpitävät kriittisten liikkeiden komponenttien lämpötilan sopivana poistamalla lämpöä ja parantamalla samanaikaisesti aksiaalisuuntaisia liikkeitä, tarkkuutta sekä luotettavuutta. Lämpötilasäädetty voiteluöljy kiertää kuularuuvien sekä niiden kannatinlaakereiden läpi, mikä lisää komponenttien kestoikää ja tarkkuutta.

Koneet on varustettu 14.000 min-1 pyörivällä vakiokaralla sekä HSK-A63 kartiolla. Teho, vääntömomentti ja pyörimisnopeus tukevat tämän päivän teräteknologioita ja tarjoavat korkean tason materiaalin poistoa vaativillekin materiaaleille. Nämä ominaisuudet sekä jäykkä, tukeva, ja suurihalkaisijaiset karalaakerit Ø 85 mm sisältävä tasapainotettu kararakenne eliminoivat karan taipumat. Lopputuloksena on valmistajan mukaan siten tasapainoinen lastuamisprosessi, joka tarjoaa sekä suuren lastunpoistokyvyn että korkealaatuiset koneistetut pinnat.

Työkalujen lataaminen PS-sarjan koneissa on helposti toteutettavissa joko suoraan työkalumakasiiniin tai suoraan karalle. Molemmissa koneissa on vakiona 30-paikkainen työkalumakasiini ja lisävarusteena on saatavana 60-paikkainen makasiini. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat nopean ja juohevan työkalun vaihdon myös suurnopeuskoneistuksessa.

Tuottavuuden lisäämiseksi edelleen koneisiin on konfiguroitu tuplanopea työkalunvaihtojärjestelmä, joka tunnistaa kevyemmät työkalut ja nopeuttaa työkalunvaihtoa.

Tehokas lastunpoisto, käyttäjäystävällinen ohjaus

Koneissa ovat mukana myös lastun- ja lastuamisnesteen hallintajärjestelmät, mitkä parantavat tuottavuutta. Jyrkät sisäpuoliset sivuluiskat, lastuamisnesteen suihkutus teleskooppisuojille, ruuvilastunkuljettimet sekä lastuamisnesteen suuttimet karan ympärillä ja katossa vakiovarusteina konfiguroituina poistavat lastut tehokkaasti työtilasta. Lisävarusteena koneisiin saatava lamellilastunkuljetin viimeistelee lastujenpoiston työtilan ulkopuolella. Koneissa on Makino Pro P -ohjaus 10,4” LCD-värinäytöllä ja näytön navigoinnilla. Pääsy olennaiseen tietoon on kirjaimellisesti sormenpäiden ulottuvilla. Pro P -ohjauksen ominaisuuksia ovat tiedon prosessointikapasiteetti suurnopeusmikroprosessoritekniikalla, käyttäjäystävällinen liityntä sekä Fanucin stabiilisuus. Pitkälle integroitu sisäinen ohjausjärjestelmä toteuttaa käskyt nopeasti, luotettavasti ja joustavasti käyttöä helpottaen. Edustaja Suomessa: Cron-Tek.

Kari Harju

Konepaja, Nordic Welding Expo ja 3D & New Materials pidetään vuoden päästä keväällä

Tampereen Messut on ilmoittanut uusista ajankohdista tältä keväältä valtioneuvoston linjausten myötä siirtyneille tapahtumille. Konepaja, Nordic Welding Expo ja 3D & New Materials -ammattitapahtumien kokonaisuuden uusi päivämäärä on 23.‒25.3.2021.

Tampereen Messut haluaa kiittää joustavasti tilanteeseen suhtautuneita alihankkijoita, näytteilleasettajia, kävijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Tampereen Messujen projektijohtaja Mikael Wänskän mukaan viesti on ollut koko ajan tulevaisuuteen suuntaava ja rohkaiseva.

”Jokainen joutuu joustamaan ja poikkeuksellisen tilanteen vuoksi tätä ei ole kyseenalaistettu. Minimoimme vahinkoja ja käännämme muutoksista syntyvän lisäajan tapahtumien kehittämiseksi vielä paremmiksi. Kiitos kaikille osapuolille joustavuudesta ja luottamuksesta. Yksin emme tulisi onnistumaan”, sanoo Wänskä.

Laaja kokonaisuus keväällä 2021

Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa 12.3. annettiin valtakunnallinen ohjeistus, jonka mukaan kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet suositellaan peruttaviksi tai siirrettäviksi. Nyt kokoontumiskielto koskee kaikkia yli 10 hengen tilaisuuksia. Valtioneuvoston ja THL:n suositus ja linjaus tilaisuuksien perumisesta tai siirroista koskee kaikkia tapahtumia toukokuun loppuun saakka.

Tampereen Messut etsi messuille uudet ajankohdat nopeasti. Maaliskuun viikolle 12 suunniteltujen Konepaja, Nordic Welding Expo ja 3D & New Materials -ammattitapahtumien kokonaisuus siirtyvän vuodella eteenpäin maaliskuuhun 2021. Tapahtuman uusi päivämäärä on 23.‒25.3.2021.

”Nähtävää ja mielenkiintoisia aloja tulee olemaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa esillä samaan aikaan runsaasti, sillä 24.‒25.3. järjestetään myös liikuntapaikkarakentamisen ja liikunnan ammattilaisten Sportec & Gymtec sekä puhtausalan ammattitapahtuma Finnclean”, sanoo Wänskä.

Alihankinta 22.‒24.9.2020

Tältä keväältä siirtyivät Tampereella myös monet muut tapahtumat joko syksyyn tai vuoden päähän keväälle. Huhtikuun Hevoset-messuille löytyi ajankohta jo elokuulta, Virittäydy vapaalle kokonaisuuden messut Piha & Koti, Kotimaan Matkailumessut, Keräilyn maailma ja Suuri Snadi siirtyvät ensi vuoden puolelle. 

Toukokuun lopulle suunnitteilla ollut hallitusosaajien ja yritysmaailman uusi tapahtuma Hallituspaikka on siirretty tulevaan syksyyn.

Muutokset koskevat osin myös syksyä, lokakuulle aikataulutettu uusi ICT-tapahtuma DigITre siirretään tammikuulle 2021. Aikaisempien suunnitelmien mukaisesti Lemmikki Tampere järjestetään 29.‒30.8.2020 vain viikko Hevoset-messujen jälkeen.

Joka toinen vuosi järjestettävä ammattimessukokonaisuus EuroSafety, Työhyvinvointi, Elintarviketeollisuus ja Logistiikka aloittaa vilkkaan syyskuun 8.‒10.9.2020.

Alihankinta- ja AlihankintaHEAT-ammattimessut järjestetään 22.‒24.9.2020, Suomen Kädentaidot 13.‒15.11.2020.

Kari Harju

Nurmilo lisäsi kapasiteettia – muotteja ja työkaluja viidellä akselilla

Porin Metallisorvaamo Nurmilo Oy kuuluu 5-akselisen koneistuksen suomalaiskonkareihin. Alkuvuonna taloon hankittiin jälleen uutta alueen uutta tekniikkaa, 5-akselinen Mikron Mill P 500 U.

Panu ja Mari Nurmilo luotsaavat perheyrityksen toimintaa. Tuotanto Porin keskustan lähellä tapahtuu perinteikkäissä tiloissa. Rakennukset tukirakenteet ovat muokattu laivan rungon rakenteista.

Porin Metallisorvaamo Nurmilo Oy tekee muotteja ja työkaluja pitkällä kokemuksella.

Yrityksen tausta on nimen mukaisessa sorvaamisessa, mutta tänä päivänä tekeminen on pääasiassa muuta.

”Pappani perusti tämän yrityksen 1940-luvun lopulla, ja silloin tämä oli sorvaamo. Vaikka toiminnan painopiste on muuttunut, olemme pitäneet hyvästä ja vakiintuneesta nimestä kokonaisuudessaan kiinni. Usein toki käytössä on lyhyempikin muoto Nurmilo, sanoo Panu Nurmilo, perheyrityksen kolmannen polven toimitusjohtaja. Myös puoliso Mari Nurmilo on mukana yrityksen toiminnassa.

Klassikkotilat

Nurmilo on pitkän linjan yritys, ja vuosien havina on nähtävissä sen toimitiloissakin.

Yritys toimii hyvin lähellä Porin keskustaa toimitiloissa, jotka periytyvät 1960-luvulta. Huomionarvoista rakennuksessa on se, että sen kattorakenteet on muokattu ylösalaisin käännetystä laivan rungosta. Tilanteen huomaa toimitilojen katon kaarevasta muotoilusta.

”Ratkaisu on mielenkiintoinen, tällaisia täällä rannikolla aikanaan tehtiin. Korkeussuunnassa tilaa ei ole ylen määrin käytössä, mutta hyvin koneemme kuitenkin tänne sopivat. Jonkin verran tila on vaikuttanut koneiden valintaan, eiväthän tänne korkeaprofiiliset ratkaisut mahdu”, Panu Nurmilo kertoo.

Nurmilon tilat ovat historian sävyttämät, mutta tuotantoteknologia on mitä tiiviimmin tätä päivää.

Yksi osoitus siitä on, että yritys on käyttänyt 5-akseliteknologiaa tuotannossaan jo pitkään. Edelleen tuotannossa oleva keskus hankittiin aikanaan yrityksen 3-akselikeskuksen rinnalle vuonna 2011, ja se jatkaa tuotannossa edelleenkin.

”Olemme pyrkineet pitämään tuotantoteknologian ajankohtaisella tasolla, ja mieluummin toki siellä kärjessä. Kisassa pärjääminen vaatii ajanmukaiset koneet ja niille osaavat käyttäjät. Näiden molempien suhteen olemme onnistuneet mielestämme hyvin.” 

”Konekanta on kunnossa ja meillä on pätevä, osaava ja nuori kahdeksan hengen porukka töissä. Asiat sujuvat”, sanoo Panu Nurmilo.

Mikron Mill P 500 U on Porin Metallisorvaamo Nurmilo Oy:n tuore konehankinta.

Kasvun tunnelmissa

Nurmilo palvelee varsin monipuolista asiakaskuntaa, ja mukana on monia tuttuja nimiä. Yksi sellainen on Fiskars.

Viime vuodet yrityksellä ovat sujuneet kasvun merkeissä.

”Kasvu on tullut asiakkaidemme tilausmäärien lisääntymisestä. Potentiaalia ehkä olisi enemmänkin uusien asiakkuuksien hankinnan tehostamisen myötä, mutta toisaalta iso kasvu ei ole itsetarkoitus. Enemmänkin panostamme luotettavaan ja laadukkaaseen asiakaspalveluun”, Nurmilo sanoo.

Muovimuottivalmistuksesta Nurmilolla on yli 40 vuoden kokemus, ja 3D-suunnittelun ja CAM-osaaminen mahdollistaa vaativienkin muottien tuotannon.

Yritys tekee myös ohutlevytyökaluja ja taetyökaluja, ja pitkä kokemus on apuna näidenkin tuotteiden tekemisestä.

”Laaja osaaminen karkaistujen terästen työstämisestä on edellytys mittatarkkojen työkalujen tekemiseen. Lisäksi pakettiin kuuluu myös Inconelin käsittely. Teemme taemuoteista muottipesiä, kovahitsattuja ja karkaistuja tyynyjä ja pistimiä, esimerkiksi. Myös painimet, irrotuslevyt ja leimat kuuluvat talon palettiin.”

Yksi toimialue on myös alihankintakoneistus, yksittäiskappaleet, prototyypit ja piensarjat asiakkaan toiveiden mukaan.

”Toimiminen monella sektorilla tuo vakautta toimintaan. Työvälinevalmistus on päätoimialeemme, mutta myös muut alueet ovat olleet vahvasti toiminnassa mukana ja myös kasvaneet viime vuosina”, Panu Nurmilo sanoo.

Pöydän koko koneessa on 400×400 mm ja kantavuus 200 kg. Koneistamassa Janne Nurminen.

Uutta 5-akseliteknologiaa

Pitkään 5-akselikoneistusta tehneen Nurmilon konekanta sai loppuvuonna merkittävän uuden lisän, kun yritys hankki aiemman koneen rinnalle uuden tämän päivän teknologiaa edustavan 5-akselisen työjuhdan. Tamsparkin kautta hankittu kone edustaa Mikronin uutta konetarjontaa valmistajan high-end -koneiden puolelta, eli GF Mikron Mill P 500 U.

Suomessa kone on ensimmäinen kaltaisensa.

”Tämän sarjan kookkaampia eli ns. P 800 U-mallin koneita maassa on, mutta tämä 500-malli on meillä ainulaatuinen tapaus. Kappalekokoluokka koneissa on tyyppinimen mukainen, eli X-liikkeet ovat 500 tai 800 mm”, sanoo Panu Nurmilo.

”Meille tämä koneen kokoluokka on juuri sopiva, ehdottomasti suurin osa töistämme ovat 400×400 mm:n pöydälle hyvin soveltuvia. Isommat työt voimme sitä paitsi tehdä sitten vanhemmalla, hieman isommalla keskuksella.”

Mikronissa Nurmiloa viehätti koneen vankka, huolellisesti viimeistelty lämpötilavakaa ja symmetrisesti toteutettu rakenne, joka mahdollistaa tarkkuuden ja korkeat työnopeudet. Koneessa on 20 000 /min kiertävä kara ja suoravetomoottorien kiihtyvyyksien osalta valmistaja ilmoittaa 1.7 g:n lukemat. Suorituskykyä siis on, ja ohjausmerkki on tuttu muista koneista, Heidenhain.

Kone mahdollistaa tehokkaan jatkuvan tuotannon. Varustukseen kuuluu 5-paikkainen palettiautomaatio.

Lisäksi yksi tärkeä seikka vaikutti olennaisesti valintaan: helposti toteutettava automaatio.

Mikronin uuden mallisarjan kone voidaan varustaa monipuolisin automaatio-ominaisuuksin ja älymoduulein solutyyppisen ja/tai verkottuneen tuotannon tarpeisiin. Nurmilon kone on varustettu 5-paikkaisella paletinvaihtajalla, mikä samalla täydentää koneen tyyppinimen perään käsitteen WPC.

”Automaation halusimme koneen mukaan ehdottomasti. Se tehostaa edelleen koneen toimintaa. Automaation hallinta 5-akselisen koneen yhteydessä on uutta meille, mutta olemme päässeet asiassa liikkeelle. Siinäkin auttaa asiat osaava porukka.”

”Kone saapui joulukuussa ja mahtui hyvin tänne sisään ilman talon rakenteisiin kajoamista, kone kun on varsin kompakti mm. korkeudeltaan. Uusi kone mahdollistaa tuottavan ajanmukaisen tekemisemme pitkälle tulevaisuuteen. Toki konekantamme kehittyy investointien myötä varmasti jatkossakin”, Panu Nurmilo kertoo.

Uuden 5-akselikeskuksen hankinnassa oli mukana Euroopan aluekehitysrahasto.

”Se on yksi järkevä kanava yritysten koneinvestointien tukemiseen. Tämän koneen kustannuksista tuki kattoi kaikkiaan noin 20 prosenttia”, kertoo Panu Nurmilo.

Kari Harju

Juhani Haavisto tehostaa tuotantoaan

Juhani Haavisto Oy jatkaa teknologiainvestointejaan Kotkassa. Yrityksen uusi tuotantojärjestelmä edustaa kokoluokassaan uniikkia automaatiota ja yhdistää kookkaan 5-akselisen pystymonitoimisorvin, vaakakaraisen koneistuskeskuksen sekä laajan palettijärjestelmän samaan kokonaisuuteen.

Uuden mittavan kokoisen ja monipuolisen valmistuksen mahdollistavan tuotantojärjestelmän osat ovat pystymonitoimisorvi, vaakakarainen koneistuskeskus ja palettijärjestelmä 16 paletilla.

Asennettu järjestelmä on kokoluokassaan ainutlaatuinen Suomen alihankintateollisuudessa ja harvinainen koko Euroopankin alueella.

”Automaatio ja prosessien keskittäminen tuovat tuotantoon tehokkuutta ja tarkkuutta.

Koska vastaavan kokoluokan järjestelmät ovat Euroopassakin harvinaisia, uusi kokonaisuus tuo toimintaamme uusia mahdollisuuksia paitsi Suomessa, myös maan rajojen ulkopuolella”, kiteyttää toimitusjohtaja Jarkko Haavisto.

Lataus- ja purkuasemia Palletech-linjassa on kaksi rinnakkain. Pasi Turkkila asemalla tarkistustyössä.

Kasvun merkeissä

Juhani Haavisto Oy on metallin sopimusvalmistaja. Yritys keskittyy tuotannossaan vaativien akselikappaleiden valmistukseen, konerakenteisiin sekä HST-levytöihin, ja se tunnetaan vahvana kasvuyrityksenä.

Toiminta käynnistyi paperiteollisuuden projektitöiden yleiskonepajana vuonna 1987, mutta asiakassektorin muutokset ja markkinoiden supistuminen johtivat yrityksen vuosituhannen alussa erikoistumisen tielle. Investointien ja uusasiakashankinnan kautta toteutettu muutos kannatti, asiakaskunta tiivistyi, mutta volyymit lähtivät kasvuun, ja se suunta on pysynyt.

Esimerkiksi viiden viime vuoden aikana yritys on kirjannut liikevaihdossaan 15 prosentin vuosittaisia kasvulukuja. Vuonna 2018 lukema oli peräti 34 prosenttia.

Yritys teki liikevaihtoa viime tilikaudellaan noin 12 miljoonaa euroa, tälle kaudelle vaihto kasvanee noin 13,5 miljoonaan euroon. Nykyisin Juhani Haavisto on 80 metallin ammattilaisen työpaikka.

Palettikoot Palletechiin ovat pyöreille kappaleille 1 400 m ja neliömäisille 1 000 mm.

Juhani Haavisto palvelee useita kookkaita kotimaisia koneenrakennuksen toimijoita.

Myös omaa vientiä on, yritys toimittajaa tuotantoaan suoraan mm. useiden asiakkaidensa ulkomaisin toimipisteisiin. Keskeisiä asiakkaita yrityksellä on kymmeniä, suurimpien asiakkaiden ryhmässä on kymmenkunta toimijaa.

”Useimmat asiakkaamme ovat olleet mukana paletissamme pitkään, ja ytimessämme on asiakasyhteistyö ja monipuolinen palvelu niin muotojen kuin materiaalienkin suhteen. Käsittelemme perinteisten teräsmateriaalien lisäksi myös esimerkiksi Duplex-laatuja ja titaania. Kasvumme viime vuosina on tullut ydinryhmän asiakasyritysten tilausmäärien kasvusta ja monipuolistumisesta”, Jarkko Haavisto sanoo.

”Luvut sinänsä kertovat lähinnä siitä, että olemme onnistuneet tekemään asioita oikein. Esimerkiksi akselituotanto on alue, jossa olemme mielestämme vahvoja, ja sen kehittämiseen olemme viime vuosina panostaneet. Noin 10 000 akselia valmistuu vuositasolla.”

”Kehittämistä silti riittää, pyrimme kehittymään ja tekemään asioita paremmin. Jatkoa pohjustavat uudet investointimme”, Haavisto sanoo.

Uusi automaatiokokonaisuus jatkaa Juhani Haavisto Oy:n ja Wihuri Oy Teknisen Kaupan pitkän linjan yhteistyötä koneasioissa, toteavat Jarkko Haavisto ja Jani Pulkkinen. Taustalla toinen linjan koneista, 5-akselinen pystymonitoimisorvi Integrex e-1600V/10.

Uutta tilaa ja kookas automaatiojärjestelmä

Viime vuosina Juhani Haaviston ytimessä ovat olleet satsaukset tiloihin ja teknologiaan.

Yritys hankki kolme vuotta sitten uuden kookkaan toimitilan Kotkan Mussalosta.

”Itse asiassa myös nykyisen Hovinsaaren yksikkömme tuotantoa muutetaan parhaillaan tänne Mussaloon. Sen myötä ensi kesään mennessä koko toimintamme tapahtuu yhdessä paikassa”, Jarkko Haavisto kertoo.

Mussalon alkuaan noin 3 000 neliömetrin tiloja on muokattu ja jo laajennettukin 1 000 neliömetrillä, sillä sitä vaati yrityksen uuden tuotantoyksikön sijoittuminen tiloihin. Lisäksi yritys hankki haltuunsa naapuritontin 3500 neliön hallit.

Laajennuksessa kohoaa nyt automaatiojärjestelmä, missä toimivat samassa kokonaisuudessa kookkaat pystymonitoimisorvi Mazak Integrex e-1600V/10 ja vaakakarainen HCN10800II -koneistuskeskus. Koneet yhdistää 16-palettinen Mazakin Palletech-järjestelmä, missä palettikoot ovat pyöreä 1 400 m ja neliö 1 000 mm.

Kärkiväliltään nelimetrinen Integrex e-500H otettiin yrityksen käyttöön viime vuonna.

”Järjestelmä on kooltaan suurin Suomeen toimittamamme ja merkittävä myös Euroopan mittakaavassa”, kertoo koneen toimittaneen Wihurin osastojohtaja Jani Pulkkinen.

Uusi kokonaisuus vie eteenpäin Haaviston tuotantomahdollisuuksia niin Suomen rajojen sisäpuolella kuin markkinoilla laajemminkin.

”Kilpailluilla markkinoilla pärjääminen vaatii uudentyppisiä ratkaisuja myös tuotantoteknologioiden osalta. Automaatio mahdollistaa tuotantokoneiden suorituskyvyn tehokkaan hyödyntämisen ja tämä järjestelmä ottaa nyt automaation edut käyttöön myös raskaassa tuotannossa. Se tehostaa kookkaiden kappaleiden käsittelyn prosessejamme ja mahdollistaa sujuvan ja tarkan kappalevalmistuksen ”Done in One”, alusta loppuun samassa kokonaisuudessa”, sanoo Jarkko Haavisto.

Juhani Haavisto Oy:n Puolanlaiturin toimipiste Mussalon sataman välittömässä läheisyydessä. Tänä vuonna yrityksen kaikki toiminta keskitetään saman katon alle.

Suorituskykyinen paketti

Mazakin Integrex e-V -sarjan pystymonitoimisorvit ovat suurille kappalehalkaisijoille tarkoitettuja koneita, joilla sujuu niin raskas rouhinta kuin viimeistelykin.

Koneissa ovat sorvaus-, poraus-, kierteitys- ja jyrsintäominaisuudet täydelliseen 5-akselikoneistukseen saakka. Haaviston uudessa Mazak Integrex e-1600V/10 -mallissa sorvaushalkaisija on kaksi metriä, pöytä kantaa 5 000 kg:n kappalepainon.

Aiemmin toimitettu paletiltaan metrinen vaakakarainen HCN10800II -koneistuskeskus on kokonaisuuden toinen tuotantokone.

Palletech-järjestelmää Mazak toimittaa yksi- kaksi tai kolmikerroksisena, Haavistolla linja on suuren palettikokonsa vuoksi yksikerroksinen. Järjestelmä koostuu standardimoduuleista ja kokonaisuuksia voidaan helposti laajentaa uuden kapasiteettitarpeen myötä.

”Laajennettavuus on vahva argumentti. Meidän järjestelmässämme ovat nyt pystymonitoimikone ja vaakakarainen koneistuskeskus, ja jatkossa myös kolmas kone on mahdollinen. Kokonaisuus ja tilat mahdollistavat laajennuksen hyvin”, Jarkko Haavisto toteaa.

Uusi järjestelmä jatkaa Juhani Haavisto Oy:n pitkää kokemusta Mazak-koneista, koneasioissa yhteistyön tausta ulottuu yli 10 vuoden päähän.

Yrityksen konekantaan kuuluu jo ennestään useita Mazak Integrex-koneita. Viime vuoden aikana käyttöönotettuihin uutuuksiin kuuluu nelimetrinen akselikone Integrex e-500H sekä pienemmille kappaleille tarkoitettu Integrex i-200ST. Uusi raskaan tuotannon automaatiojärjestelmä asennettiin Haavistolle syksyllä. Järjestelmä on osa vahvan kasvuyrityksen pitkäaikaista tuotantotilojen ja -uuden teknologian investointiohjelmaa. Viiden viime vuoden aikana yritys on investoinut toimintaansa Kotkassa lähes yhdeksän miljoonaa euroa.

Kari Harju

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »