Avainsana-arkisto: Duroc

Doosan Laajentaa PUMA SMX-sarjaa

Doosan Machine Tools laajentaa PUMA SMX -sarjaansa. Uusi Puma SMX5100 L / LSmonitoimisorvauskeskussarja kookkaiden osien tarkkuustuotantoon.

Puma SMX5100L / LS on uusi kookkaan pään täydennys markkinoilla hyvin menestyneeseen monitoimisorvien SMX-sarjaan. Uuden sarjan koneet on tarkoitettu tuotantoon monille teollisuuden aloille, kuten voiman ja nesteiden siirron, laivanrakennuksen, ilmailun ja energiateollisuuden sekä yleisen koneteollisuuden komponenttien valmistukseen.

Koneet on varustettavissa voimakkailla karavaihtoehdoilla ja niillä on huomattavan laaja työstöalue, joten ne soveltuvat suurten ja monimutkaisten työkappaleiden monipuoliseen koneistamiseen.

Monet tarkkuudenhallintaominaisuudet ja lämpötilanhallinta lisäävät niiden suorituskykyä, ergonominen muotoilu ja helppo huollettavuus käyttötehokkuutta/-mukavuutta.

Monipuoliset ominaisuudet

Työalue PUMA SMX 5100L / LS koneissa on merkittävä; suurin pyörintä-/sorvaushalkaisija on 830 mm, kärkiväli 3.050 mm ja Y-akseliliike 520 mm. X-, Y- ja Z-akselit liikkuvat keskenään suorassa kulmassa; näin ortogonaalisella rakenteella  esim. Y-akselin työstöalue, [520 (± 260)] mm kyetään hyödyntämään täysin.

SMX 5100L / LS -sarjan koneisiin sorvauskaraksi (pää- /vastakara) voidaan valita joko sisäänrakennettu/ integroitu tai 2-portainen erityisen vääntävä vaihtoehto käyttötarkoituksesta riippuen, vrt. esim. 5-akseli-/ raskaskoneistus. Vasen sekä oikea (LS-mallissa) sorvauskara toimii myös C-akselina.

Koneet suunniteltu myös minimoimaan karan ja syöttöakselin lämpötilamuutoksia, joten tarkkuus säilyy vaativienkin operaatioiden aikana. Tarkkuutta lisäävät rullatyyppiset LM-johteet sekä öljyjäähdytysjärjestelmä. Kone voidaan tarvittaessa varustaa  1- 2  kpl servokäyttöisellä tukilaakerilla.

Suurempi käyttömukavuus

Vakio-ohjauksena koneissa on Fanuc 31i, käyttöjärjestelmänä CUFOS; PC-pohjainen NC-ohjaus törmäyksien estolla ja monipuolisella työkaluhallinnalla varustettuna. Toisena ohjausvaihtoehtona on, SMX-sarjassa muutenkin tarjolla oleva, Siemens 840 SL, jolloin myös käytöt ovat Siemensin. Koneen rakenteet ja ominaisuudet mahdollistavat myös aidon 5-akselikoneistuksen.

Muita olennaisia piirteitä koneessa ovat mm. leveä oviaukko (3000 mm), mikä tekee kookkaiden kappaleiden käsittelyssä olennaisista nosturitoiminnoista sujuvia konetta lastattaessa tai purettaessa.

Käyttäjän kannalta asetustoimiin karalle/ karoille on helppo pääsy ja käyttöpaneeli on pituussuuntaan johteilla liikkuva ja muutenkin monipuolisesti säädettävissä.

Koneet on varustettu työkaluketjumakasiinilla (40/80/120) ja lisäksi tarjolla erillinen makasiini mihin mahtuu myös erityisen pitkät työkalut ja/tai niihin vaihdettavat päät.

Kari Harju

Soraluce Summit 2019

Konevalmistaja Soraluce esitteli uutta tuotekehitystään Soraluce Summit 2019 -tapahtumassa maaliskuussa. Tapahtuma keskittyi valmistajan järeisiin portaalikoneisiin sekä niiden ominaisuuksiin ja pidettiin nimenomaan portaalikoneiden tuotantoon keskittyvässä uudessa tehtaassa.

Kookas portaalijyrsinkone Soralucen PM-sarjasta.

Soralucen tuotteita ovat järeät jyrsinnän, avarruksen ja sorvauksen ratkaisut.

Yritys räätälöi tuotteensa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja yksittäisten koneiden lisäksi tuotanto-ohjelmaan kuuluvat linjaratkaisut. 

Maaliskuun tapahtumassa esillä olivat portaalikoneet ja mm. PM, PMG, PRG ja PXG -sarjat tuoreine täydennyksineen, kuten kookas portaalijyrsinkone PM 600. Ydinkäsitteitä Soralucen konevalmistuksessa on monitoimi- eli Multitasking -konsepti, joka tarkoittaa eri työstötoimintojen, kuten esimerkiksi jyrsintä- ja sorvaus- ja hiontaprosessien integrointia yhteen koneeseen tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävällä tavalla. Näistä sovellutuksista Summitissa oli tarjolla tietoa ja esimerkkejä.

Soralucen teknologiaa esiteltiin monipuolisesti maaliskuun Summitissa.

Koneistusta helpottavia teknologioita

Soraluce on viime vuosien aikana panostanut vahvasti kookkaiden kappaleiden koneistusta helpottavien ja varmentavien teknologioiden kehitystyöhön, joten niin ikään ne olivat tapahtuman keskiössä.

DWS- ja DAS+-järjestelmät (Dynamic Workpiece Stabiliser ja Dynamics Active Stabiliser) ovat kehitetty eliminoimaan ja kompensoimaan värähtelyä koneistuksen aikana. Itseherätteinen värähtely (chatter-värähtely) on perinteisesti yksi keskeinen työstöprosessien tuottavuutta rajoittava tekijä.

DWS on Soralucen kehittämä aktiivinen vaimennuslaite, joka koostuu ohjaimesta ja yhdestä tai useammasta työstettävän osan päälle sijoitetusta inertiatoimilaitteesta. DAS+-järjestelmä mittaa koneen värähtelyjä, kompensoi ne koneen rakenteeseen ja mukautuu mahdollisiin dynaamisiin muutoksiin, joita saattaa esiintyä koneen eri asennoissa.

DAS+. Chatter-järjestelmän uusia toimintoja ovat esimerkiksi värinän ehkäisyn edelleen tehostamiseen liittyvät karan nopeuden optimoinnin ja varioinnin automaattitoiminnot.

Kompaktia kokoluokkaa: Multitasking-kone esittelyssä.

Esittelyssä oli myös usein runsaasti aikaa vievien kookkaiden kappaleiden mittaus- ja asennusvaiheita nopeuttava ja helpottava kolmiulotteinen VSET-järjestelmä ja sen uusi moduuli VSETMeasuring ja VSETFitting-moduulien kumppaniksi, VSETAlignment datansiirrontarkoituksiin. Toki myös uutta Smart HMI-käyttöliittymää esiteltiin.

Uusi tuotantotila portaalikoneille

Maaliskuinen Soraluce Summit 2019 järjestettiin valmistajan aiempien tuotantotilojen yhteyteen rakennetussa uudessa tehtaassa, missä keskitytään yksinomaan kookkaiden portaalikoneiden tuotantoon.

Uusi tehdastila on yhdeksän miljoonan euron investointi, sen käyttöpinta-ala on 4 900 m2 (pituus 140 metriä, leveys 35 metriä, korkeus 17 m). Nostokapasiteettia on 80 tonniin saakka.

Uusi Portal Factory avattiin Summitin aikana ja se on mahdollistaa valmistajan mukaan jatkossa osaltaan tuotevalikoiman laajentamisen, teknologian erilaistumisen, asiakassektoreiden kehittämisen ja vahvistumisen kansainvälisilla markkinoilla. Vuonna 1962 toiminansa aloittanut Soraluce kuuluu espanjalaisten konevalmistajien Danobat-ryhmään. Suomen edustaja on Duroc, mikä järjesti Summitiin myös asiakasmatkan.

DWS- ja DAS+-järjestelmät ovat kehitetty eliminoimaan ja kompensoimaan värähtelyä koneistuksen aikana.

Kari Harju