Avainsana-arkisto: Pivatic

Pivatic-lävistystekniikka

Pivatic Oy on Hyvinkäällä toimiva jatkuvan ohutlevyrainan tai -kelan käsittelyyn erikoistunut laitevalmistaja, jolla on globaali asiakaskunta. Valmistettavan ohutlevykappaleen muodosta ja ominaisuuksista riippuen Pivatic pystyy käsittelemään keloja ja rainoja nopeammin kuin perinteisessä arkkilävistyksessä. Tässä artikkelissa tarkastellaan lähinnä lävistystekniikkaa ja tuotteiden kelalle tapahtuvaa nestausta. Yrityksen ydinosaamisaluetta ovat kelalinjojen asiakaskohtainen suunnittelu ja valmistus.

Pivaticin lävistystekniikan ja Pivatic-nimen alku

Pivaticin lävistysteknologia ja sen ympärille jalostetut linjaratkaisut ovat olleet yrityksen päätoimiala heti toiminnan aloitettua vuonna 1975 nimellä Toolsystem Ky. Pivatic-nimi tuleekin sanan Pivat ja Automatic yhdistelmästä, missä Pivat on lyhenne sanasta pikavaihtotyökalu. Pivat-menetelmä mahdollisti nopean lävistystyökalun vaihdon tuotannon seuraavan tuoteperheen valmistusta varten jo vuonna 1976. Vuonna 1977 Pivat-kiinnitystä hyödynnettiin puristimen lävistystyökalun ja muottilevyn nopeaan vaihtoon, ja numeerisen ohjauksen tuoman automaation myötä Pivatic-nimi keksittiin ja sitä käytettiin korkeasti automatisoiduissa Toolsystem-koneissa.

Pivat-puristin vuonna 1983.

Nykyaikaisten lävistyslinjojemme periaate kehitettiin jo 1983, missä Pivat-puristimen lävistystyökalut liikkuvat Y-suunnassa työkalukaseteissa materiaalin yli, kun taas materiaali liikkuu vain X-suunnassa. Lävistystyökalut jo tällöin aktivoituivat niiden omilla sylintereillään. Asiakkaidemme suuri mielenkiinto automatisoituihin Pivat-puristimiin osana joustavaa kelaprosessointilinjoissa johti yrityksen brändin muotoutumisen Pivaticiksi vuonna 1999.

Nykyaikainen lävistystekniikka

Ensimmäisten vuosikymmenien ajan Pivat-puristimet ja lävistysasemat olivat hydraulisia, mutta energiatehokkaat servotekniikkaa hyödyntävät sähköiset PCC-e lävistyskeskukset lanseerattiin vuonna 2008. Lineaarimoottorikäyttöisen puskinlevyn iskuvoima pystyttiin määrittämään tarkasti tarvittavan voimantarpeen mukaan, jonka avulla päästiin todella nopeisiin lävistysnopeuksiin ja pienempään energiankulutukseen. Tarkalla ohjattavuudella puristusmuodot oli myös mahdollista tehdä entistä paremmalla tarkkuudella ja nopeudella.

Modernit lävistyslinjamme missä hyödynnetään 150 – 300 kN lävistysvoimaa Thick Turret -työkaluille ja 1200 kN :iin asti lävistysvoimaa sähköpuristimessa, kuluttavat 5 – 18 kWh sähköä linjan kokonaiskonfiguraatiosta riippuen, yleensä 60 – 70 % vähemmän kuin perinteiset järjestelmät. Lävistysasemien ja puristimien servomoottoreiden jarrutusenergia voidaan myös talteenottaa ja uudelleenhyödyntää prosessissa. Energiansäästön lisäksi linja ei tarvitse hydrauliyksikköä, joka pienentää linjan kokonaismelutasoa, vähentää huoltokustannuksia ja säästää lattiatilaa.

Pivatic PCC-e servokäyttöinen lävistysasema.

Mitä tarkoittaa tuplalävistystekniikka?

Tuplalävistystekniikka syntyi Pivatic-lävistysasemien työkalukasettiteknologian mekaanisen rakenteen ja sykliajan kehittämisen myötä. Työkalukasettien kidan 625 mm :n ulottuma oli soveltuva kapeille alle 625 mm leveille rainoille, mutta tätä leveämpien rainojen kokonaisvaltaiseen työstöön ei yhden työkalukasetin kaikki työkalut ylettyneet. Ratkaisuna rainan toiselle puolelle lisättiin toinen työkalukasetti omalla työkaluvalitsijallaan. Kummankin työkalukasetin valitsijat käyttävät samaa puskinlevyä, joten symmetriset reiät tuotteessa voidaan tuplalävistää eli lyödä samaan aikaan. Parhaan hyödyn Pivaticin tuplalävistystekniikasta asiakkaamme saavatkin kun kyseessä on tuoteperheet ja tuotantoerät ovat muutamasta kappaleesta useisiin tuhansiin kappaleisiin.

Työkalukasetteja on erityyppisiä ja kasettityyppi sekä työkalut valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Työkalukasetteihin sopivat työkalukoot A, B, C, D, E ja F. Vakioasetuksilla työkaluja yhteen kasettiin mahtuu 16 – 26 kappaletta, mutta multitool-adaptereilla työkalumäärän voi kasvattaa yli 50 työkaluun per kasetti, eli yli 100 työkalua per lävistysasema kahdella kasetilla. Lävistävien työkalujen lisäksi työkalupaikoissa voidaan käyttää myös muotopuristuskaluja tai reikäkuvion kerralla lävistäviä cluster-työkaluja.

Tuplalävistystekniikka, yksi työkalukasetti materiaalin kummallakin puolella.

Pivatic-kelalävistysprosessi säästää luontoa ja rahaa

Energiatehokkaan servolävistystekniikan lisäksi suurin osa Pivaticin lävistysratkaisuja ovat kelalävistyslinjat, missä materiaalin käyttö on helppo optimoida. Ohutlevyvalmistajat usein ostavat terästehtaalta puristinlinjoille valmiiksi oikean mittaisen kelan, joka tarvittaessa leikataan eli rainoitetaan teräspalvelukeskuksessa oikeaan leveyteen , jolloin prosessi tuottaa mahdollisimman vähän jätettä. Rainojen käyttö on mahdollista myös Pivaticin koneilla, jolloin rainaleveys ja tuoteleveys ovat samat, tällä tavalla levey- ja pituushukka saadaan minimiin.  Pivaticin koneet ovat jo noin vuosikymmenen suosineet leveiden tehdaskelojen hyödyntämistä, missä tuoteperheiden eri osat on materiaalitehokkaasti nestattu kelalle leveys- ja pituussuunnassa. Katkaisemalla tuotteet oikeaan pituuteen ja tarkkasti optimoivalla nestausohjelmalla on mahdollista päästä tilanteeseen missä jätettä ei synny lainkaan. Automaattisesti kelamateriaalia käyttävä prosessi myös minimoi tuotteen laatuun negatiivisesti vaikuttavat riskitekijät, kuten materiaalin käsittely tai välivarastointi. Pivaticin lävistyslinjoilla voidaan käsitellä 60 – 1830 mm leveitä ohutlevykeloja vahvuuksiltaan kuuteen millimetriin saakka.

Pivatic Oy on osa suomalaista Ursviken Group Oy konsernia. Ursviken Group Oy:n toinen pääyhtiö Ursviken Technology Ab sijaitsee Skellefteåssa Ruotsissa ja valmistaa keskikokoisia ja isoja särmäyspuristimia ja leikkureita ja niihin liittyvää kappaleenkäsittelyautomaatiota. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli n.32mEur, joista Pivatic liiketoiminnan osuus oli noin 16,2mEuroa.

Kelanestausmenetelmät ylhäältä alas: sarjatuotanto, materiaalitehokas kittituotanto, kokoonpanokittituotanto.

Eri kelanestausmenetelmät

Ohutlevytuote valmistajat käyttävät useaa eri tuotantotapaa, jotka soveltuvat Pivatic-linjoille. Usein määräävä tekijä tuotantotavalle on sarjakoko, materiaalivaihtuvuus, tai lävistyksen jälkeen tuleva jatkoprosessi. Osia voidaan tuottaa perinteiseen tapaan isona sarjatuotantona tai kelanestausta hyödyntävänä joustavana kittituotantona. Välivarastoon ajettavana osat voidaan tuottaa materiaalia optimoivana kittituotantona. Suoraan kokoonpanoon osat voidaan tuottaa kokoonpanokitteinä oikeassa järjestyksessä.

Jan Tapanainen/ Pivatic Oy

Pivatic laajentaa tuotevalikoimaansa – Tuplasti enemmän arkkilävistystä

Ohutlevyn käsittelyn laitevalmistaja Pivatic Oy laajentaa tuotepalettiaan. Yrityksen uusin tuotelanseeraus on pienten -ja keskikokoisten sarjojen valmistukseen hyvin soveltuva arkkilävistyskonsepti, joka tarjoaa tuplamäärän lävistysiskuja perinteisiin koneisiin verraten.

PivaPunch PCB-lävistyskeskus tarjoaa uuden tehokkaan vaihtoehdon arkkilävistykseen, kertoo myyntipäällikkö Jukka Heimonen.

Hyvinkäällä toimiva Pivatic Oy tunnetaan kelamateriaalilta tapahtuvan asiakaskohtaisesti räätälöidyn ohutlevytuotannon käsittelylinjojen valmistajana.

Niiden valmistus on edelleen yrityksen keskeistä toimintaa, mutta viime aikoina yritys on laajentanut vahvan ohutlevyn käsittelyn osaamisensa kautta tuotekirjoaan myös uusiin vakioituihin ratkaisuihin.

Viime vuonna yritys lanseerasi markkinoille taivutusautomaatin. Tämä Multitool Panel Bender (MPB) on laajennus Pivaticin tuotepalettiin, ja markkinoilla se on niin stand alone-tyyppisenä kuin linjaan integroitavana versiona.

”Kone mahdollistaa vaativien profiilien ja pitkien kappaleiden taivutuksen 0.5 – 3 mm:n materiaalivahvuuksiin asti. Se on suunnattu kappaleille, joiden käsittely saattaa olla haastavaa mm. särmäyspuristimilla tai taivutuskoneilla tehtäväksi”, kertoo myyntipäällikkö Jukka Heimonen.

Toki uutuus sopii muillekin suorituskykyistä taivutusautomaattia tarvitseville. Viisi työkalupaikkaa kustomoituja erikoistyökaluja varten konsoliin asetettuna merkitsee osaltaan sujuvaa tuotantoa.

Servotoimisessa lävistysyksikössä on kaksi lävistystyökalukasettia molemmin puolin arkkia. Kasetit liikkuvat vastakkain koneessa ja arkkia syötetään pituussuunnassa.

Uusi arkkilävistyskeskus

Pivatic jatkaa tuotevalikoimansa laajentamista nyt jälleen uudella vakiotyyppisellä tuoteuutuudella.

Kyseessä on lävistyskeskus, joka on suunniteltu tarjoamaan tehokkaan uudentyppisen ratkaisun arkkimateriaaleilta tapahtuvaan lävistykseen. Lävistyskeskus on tehokkaimmillaan erityyppisten symmetristen kappaleiden ja tuoteperheiden tuotannossa.

Arkkilävistys soveltuu hyvin pienten -ja keskikokoistensarjojen käsittelyyn, ja uusi PivaPunch PCB (Punching Center for Blanks) onkin suunnattu mm. juuri niiden tehostettuun valmistukseen. Lisäetuja ovat koneen mahdollistama laaja materiaalikirjo sekä eri materiaalivahvuudet.

”Uutuus soveltuu mainiosti mm. teräsovien, sähkökaappien ja julkisivuelementtien tuotantoon, ja yhtä hyvin toki monille muillekin tuotealueille. PCB on uusi tehokas lävistyskeskus joustavaan ja usein vaihtelevaan tuotantoon”, Jukka Heimonen kertoo.

Levyä lävistettäessä arkki syötetään koneelle, minkä jälkeen se kulkee perinteisestä levytyökeskuksesta poiketen linjamaisesti suoraan eteenpäin lävistysyksikön läpi.

Lävistysyksikössä on kaksi lävistystyökalukasettia molemmin puolin arkkia, ja ne puolestaan liikkuvat vastakkain koneessa arkinsyöttölinjan suhteen.

”Kaksi lävistystyökalukasettia tuplaa lävistyksien tai aukotuksien määrän. Tämä kahden samanaikaisen iskun periaate on sama kuin kelalävistyskeskuksissa, ja sen myötä koneen tuotantoon saadaan nopeutta ja tehokkuutta”, Heimonen toteaa.

Arkinsyöttö ja lävistystyökalukasettien liike.

Markkinoille kahtena versiona

Pivaticin uusi PCB on tarkoitettu max. 6 mm:n teräksen ja 3 mm:n ruostumattoman teräksen lävistykseen.

Kone on markkinoilla kahtena versiona niiden mahdollistamien arkkileveyksien mukaan.

PCB 125:n osalta arkin kokomaksimi on 1250×3000 mm, ja toisen, kookkaamman PCB150-mallin osalta puolestaan 1525×3000 mm.

Lisävarusteohjelmaan kuuluvat arkkipanostus, arkin kääntö lävistyksen jälkeen, tarra- tai lasermerkintälaitteistot, nestausohjelmat ja pinontalaite.

Perusratkaisultaan stand alone-kone voidaan helposti myös integroida osaksi laajempia tuotantojärjestelmiä esimerkiksi levyvaraston, särmäyspuristimen, taivutusautomaatin tai robottihitsausaseman yhteyteen.

”Markkinoilla tuote on uusi, mutta kiinnostus sitä kohtaan on lupaava. Useita koneita on jo nyt tilauksessa”, kertoo Heimonen.

Uuden PCB-arkkilävistyksen perusmoduulit.

Ohutmetallin käsittelyyn linja- ja arkkiratkaisuja valmistava Pivatic Oy on perustettu 1975.

Pivatic kuuluu Ursviken Groupiin, ja särmäyspuristimia valmistava sisaryhtiö Ursviken Ruotsissa ja  Ursviken Inc toimii Yhdysvalloissa

Yritys toimii vahvasti vientimarkkinoilla, linjatuotannosta yli 90 prosenttia menee vientiin mm. Yhdysvaltoihin, Keski-Eurooppaan ja Kiinaan.

Pivatic on mukana myös marraskuun Blechexpossa Stuttgartissa. Kotimaan asiakkaille yritys järjesti lokakuussa kaksipäiväisen kone-esittelytapahtuman.

Pivatic Open House Hyvinkäällä

Ohutlevytuotteiden linjaratkaisuja valmistava Pivatic Oy järjesti Open House-tapahtuman Hyvinkään tuotantolaitoksillaan toukokuun alussa. Esittelyssä oli kolme ajankohtaista linjaratkaisua sekä EuroBLECHissä lanseerattu uusi tuotelaajennus Multitool Panel Bender-taivutusautomaatti.

Pivatic valmistaa ohutlevytuotteiden linjaratkaisuja asiakasräätälöityinä. Esitellyllä taivutuslinjalla valmistetaan alustoja paistopisteiden tarpeisiin, kertoo myyntipäällikkö Jukka Heimonen.

Toukokuun 6.-9. päivinä järjestetyssä kokonaisuudessa oli esittelyssä runsas kattaus Pivaticin ajankohtaista tuotetarjontaa. Linjaratkaisuja Pivatic valmistaa pitkälle asiakasräätälöityinä, ja nyt  esiteltiin kolme asiakkaille lähdössä ollutta linjaa, niistä yksi oli taivutuslinja, kaksi lävistyslinjaa.

Kolme linjaratkaisua

Esitelty asiakasräätälöity taivutuslinja taivuttaa kaksi tuotetta kerralla valmiiksi ja sijoittuu Leipomotuotteiden paistopisteiden levyalustojen valmistukseen. Tuoteleveys tällä linjalla on 300-1500 mm ja tuotepituus vastaavasti 300-1500 mm. Paksuudet ovat 0,5-2 mm. Linja muodostuu arkkien panostuslaitteesta, sivutaivutinasemasta, puristinmerkkausasemasta, päätytaivutinasemasta, MIG-hitsausasemasta sekä pinontalaitteesta. Linjalla käsiteltävät materiaalit ovat alumiineja, myös perforoitujen arkkien panostus on mahdollista.

Taivutuslinjan lisäksi tapahtumassa esiteltiin kaksi lävistyslinjaa, niistä toinen oli rakennustuotteiden lävistyslinja rullamuovauksen eteen. Tällä linjalla kelaleveys on 60-630 mm ja tuotepituus 50-12 000 mm tuotepaksuuden ollessa puolesta mm:stä 5 mm saakka. Linjan muodostava kolme kelavaunua, kelanpurku oikaisulaitteella, syöttölaite, yksipuoleinen lävistys Index varustuksella , pituusleikkaus sekä rullamuovausintegrointi. Materiaalit ovat perusteräksiä, sinkittyjä sekä  pintamaalattuina tai muovipäällysteisinä.

Niin ikään esillä oli linja leveiden Duplex-kelamateriaalien lävistykseen pintamaalattuna tai muovipäällysteisenä. Kelaleveys on 120-1530 mm, tuotepituus 50-3000 mm ja tuotepaksuus 0.5-3 mm. Linjan muodostavat kaksi kelavaunua, kelanpurku oikaisulla ja syötöllä, kaksipuoleinen lävistys, mustesuihkuprintteri, pituusleikkaus, kääntörumpu ja pinontalaite. Asiakas valmistaa linjalla mm. vesivaraajien ja tankkien osia sekä arkkeja muille koneille.

Syksyn EuroBLECHissä Pivatic lanseerasi uuden PivaBend Multitool Panel Bender-taivutusautomaatin, ja se oli esittelyssä myös Open Housessa. Konetta demosi Joni Grönholm.

Uusi taivutusautomaatti esittelyssä

Yksi mielenkiintoinen osuus tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua Pivaticin uuteen tuotelaajennuksen. Syksyn EuroBLECHissä Pivatic lanseerasi uuden PivaBend Multitool Panel Bender-taivutusautomaatin. Uutuus on suunniteltu vaativien taivutusmuotojen ja profiilien valmistamiseen, ja sillä voidaan taivuttaa tuotteita aina 3 mm:n materiaalivahvuuksiin saakka. Kone on markkinoilla niin stand alone-typpisenä versiona kuin linjaan integroitavana versiona. Koneen paikoitus- ja taivutussyklit ovat automaattiset ja itse multitool-taivuttaminen tapahtuu servotoimisesti. Perinteisistä taivutusautomaateista kone poikkeaa sikäli, että koneessa on viisi työkalupaikkaa valmiina kustomoituja esikoistyökaluja varten.

Asiakasräätälöityjä lävistyslinjoja Open Housessa oli esittelyssä tällä kertaa kaksi. Monipuoliset linjat soveltuvat myös vahvempien, max. 3 mm:n materiaalin käsittelyyn, Jukka Heimonen kertoo.

”Markkinoilla uusi Panel Bender on saanut hyvän vastaanoton ja kiinnostusta konetta kohtaan on ollut runsaasti. Kone on saatavissa neljänä kokoluokkana, taivutusleveydet ovat 3000-, 4000-, 6000-, ja 8000 mm”, kertoo myyntipäällikkö Jukka Heimonen. Open Housen aikana Panel Benderillä tehtiin tuotantodemoja.

Pivatic järjestää Open House -tapahtumia säännöllisesti. Toukokuun tapahtumaan osallistui useita kymmeniä ajankohtaisista tuotantoratkaisuista kiinnostuneita.

Taivutuslinjan lay-out on kompakti ja tehokas, tuotteita valmistuu 15 sekunnin välein.

Kari Harju