Käytettyjen työstökoneiden kauppaa globaalisti

Gindumac (Global Industrial Machinery Cluster) on saksalaispohjainen yritys, joka tarjoaa webbipohjaisen kanavan käytettyjen koneiden realisointiin. Yritys on vahvasti laajentanut toimintaansa toimien jo globaaleilla markkinoilla.

Yritys aloitti toimintansa vuonna 2016, kun Benedikt Ruf ja Janek Andre, silloin omaa teollisuuteen suuntautuvaa markkinointialan yritystään vetävät miehet saivat asiakkaaltaan yhteydenoton koskien käytetyn koneen myyntiä. Asiakas pyysi heidän apuaan, koska halusi koneestaan realistisen, kolmannen osapuolen hinta-arvion. 

”Meillä ei ollut lainkaan kokemusta käytettyjen työstökoneiden myynnistä, mutta halusimme palvella ja auttaa asiakastamme. Hyödynsimme olemassa olevia kontakteja markkinointiyrityksemme kautta ja teimme taustatyötä. Työ kantoi hedelmää, sillä saimme kartoitettua koneen arvon ja löysimme sille ostajan. Meillä oli tyytyväinen asiakas ja samalla saimme arvokasta tietoa markkinoista ja toimintatavoista”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Janek Andre.

He huomasivat, että markkinoilta ei löydy sellaista kanavaa, jossa asiakas saisi realistisen hinta-arvion koneestaan ja samalla palvelua koneen markkinointiin ja myyntiin. Janek ja Benedikt näkivät tässä mahdollisuuden ja halusivat kehittää uudenlaisen palvelukonseptin koneiden realisointiin. Syntyi Global Industrial Machinery Cluster eli Gindumac.

Nopeaa kasvua

Gindumacin tavoitteena oli heti kasvaa ja saada tarvittavaa pääomaa toiminnan aloittamiseen. Yrityksen businessidea vakuutti sijoittajia ja se saikin heti alkutaipaleellaan taakseen taustajoukkoja, jotka uskoivat konseptiin. Alussa käytettyjä koneita myytiin yksi kone kuukaudessa. Pian kaksi, sitten kolme, kunnes ensimmäisen vuoden parhaana kuukautena 40 konetta kuukaudessa.   

Alkuvuonna 2018 ruiskuvalukonevalmistaja Krauss-Maffei tuli mukaan investoijana. Ruiskuvalusegmentti onkin nykyään Gindumacilla tärkeä ja tuottava osa-alue. Vuonna 2019 toiminta oli kasvanut Intian ja Venäjän kautta siihen pisteeseen, että henkilöstöä oli yrityksessä jo yli 30.

Gindumac kehittää palvelukonseptiaan ja panostaa kasvuun. Kuvassa perustajat Janek Andre (vasemmalla) ja Benedikt Ruf.

Tavoitteena kaksinkertaistaa tulos ja vahvistaa asiakaslähtöistä konseptia

Nopean kasvun jälkeen Gindumac keskittyi viime vuonna kannattavuuden parantamiseen. Vaikeasta koronavuodesta huolimatta Gindumac selvisi vuodesta omin varoin eikä ulkopuoliseen rahoitukseen ollut tarvetta. Loppuvuonna 2020 Gindumac myi enemmistöosuuden The Platform Groupille Saksaan, joka halusi laajentaa Gindumacin avulla toimintaansa teollisuuden B2B-markkinoille.

Tavoitteena on kehittää toimintaa ja viedä konseptia eteenpäin yhdessä uuden omistajan kanssa. Vuoden 2021 konkreettinen tavoite on kaksinkertaistaa vuoden 2020 tulos, lisätä investointeja, mutta kannattavalla, terveellä ja maltillisella tavalla. Muutaman toimintavuoden jälkeen Gindumacilla on selvä toimintamalli, joten keskittyminen maltilliseen kasvuun on helpompaa.

Tulostavoitteen lisäksi visiona on vahvistaa hyvää asiakaslähtöistä palvelukonseptia ja toimia myyjän kannalta joustavasti.

”Markkinoilla on huutokauppataloja ja pieniä välittäjäyrityksiä, jotka ostavat koneita halvalla ja myyvät kalliilla eteenpäin. Me puolestamme haluamme tarjota myyjän tilanteeseen sopivan ratkaisun ja vaihtoehtoisia tapoja myydä kone: Jos myyjällä ei ole kiire päästä koneesta eroon, lähdemme hakemaan markkinoilta parasta mahdollista hintaa koneelle. Jos puolestaan myyjällä on esimerkiksi tilaa vähän ja koneesta pitäisi päästä nopeasti eroon, Gindumac voi tarjota koneen ostoa omaan varastoonsa. Tällöin myyjä saa myytyä koneen nopeasti, mutta saatu hinta on luonnollisesti alhaisempi. Tällaista joustavaa toimintamallia ei ole muilla tarjolla”, havainnollistaa Janek.

Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa Gindumacin brändiä ja saavuttaa asema johtavana käytettyjen työstökoneiden myyntikanavana.

”Kun myyjä haluaa myydä koneensa, tavoittelemme sitä, että hänelle tulisi ensimmäisenä mieleen Gindumac”, sanoo Janek.

Suomi osana strategiaa

Gindumacin haluaa vahvistaa suhdetta paikallisiin toimijoihin. Myös Suomi on osana yhtiön kasvustrategiaa.  

”Meille on tärkeää löytää hyvä yhteinen henki ja näkemys paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Koemme, että olemme saavuttaneet tämän tavoitteen hyvin suomalaisen toimijamme Evomaxin kanssa. Myös tuloksellisesti viime vuosi oli Suomessa hyvä. Mielenkiintoinen projekti oli esimerkiksi monitoimisorvin tuonti Etelä-Koreasta Suomeen. Se oli ensimmäinen käytetty työstökone, joka myytiin Gindumacin välityksellä Aasiasta Pohjoismaihin.”

Evomax on toiminut Gindumacin Suomen edustajana 1,5 vuotta ja toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Viime syksynä Evomax rekrytoi Tapio Kauton hoitamaan oheislaitteiden ja käytettyjen työstökoneiden kauppaa.